Dansk Byggeri: Råstofindvinding er nødvendig for et samfund i vækst

DEBAT: Det er altafgørende, at man bliver ved med at kunne indvinde råstof i den del af Øresund, som Danmarks Naturfredningsforening ønsker at gøre til et naturreservat, skriver Torben Liborius fra Dansk Byggeri.

Af Torben Liborius
Erhvervspolitisk direktør i Dansk Byggeri

Uden råstoffer som sand, sten og grus bliver der ingen nye boliger, sygehuse, børnehaver, skoler, cykelstier, veje, jernbaner, metroudvidelser, en havnetunnel mv. Vi har således alle brug for, at der er en jævn forsyning med råstoffer.

Danmark har gode og rigelige forekomster af råstoffer både til lands og til havs – udfordringen er at indvinde disse råstoffer i sameksistens med naboer, landmænd, fiskere, turister m.fl. Det er muligt, når alle indgår i en konstruktiv dialog, men for tiden tegner der sig desværre et billede af snævre interesser flere steder fra, hvor blikket for helheden går fløjten.

Kan blive dyrt og miljøbelastende
De syv danske og syv svenske Øresundskommuner har med ført hånd fra Danmarks Naturfredningsforening (DN) foreslået, at hele Øresund nord for Øresundsbroen gøres til et naturreservat, hvor der ikke må hentes råstoffer. Derved genåbnes en diskussion, der var meget hed i 2014. Den fulgte af, at Københavns Kommunes selskab By og Havn helt ekstraordinært påførte Øresund en stor belastning med udbygningen af Københavns Nordhavn, Krydstogtskajen.

Hvis denne ekstraordinært store indvinding nu bruges til at forhindre den problemfrie råstofindvinding til daglig brug, som har fundet sted i årtier, begår man en klar fejl. Det vil fordyre den udbygningsaktivitet, som er i gang i hele hovedstadsområdet, og det vil medføre en øget miljøbelastning ved øget transport af råstoffer over længere afstande, enten på landevejene eller til søs.

Det handler om ganske få kvadratkilometer, under to procent af Øresunds areal, hvor der sker råstofindvinding, og der er i 2015 indført både skrappere mængdebegrænsninger og skærpede rapporteringskrav og kontrolmuligheder, således at en situation som krydstogtskajen ikke gentager sig. Og forud for udstedelse af nye indvindingstilladelser skal der gennemføres grundige og dyre VVM-undersøgelser, hvor alle miljøaspekter vurderes.

Dialog er nødvendig
Danske Råstoffer, som er en del af Dansk Byggeri, indgår sammen med Miljøstyrelsen, Landbrugs- og Fiskeristyrelsen, Foreningen for Skånsomt Kystfiskeri, Danmarks Fiskeriforening m.fl. i en igangværende konstruktiv dialog, og så sent som på et møde i marts 2017 var det opfattelsen herfra, at råstofindvinding på det daglige niveau kan ske uden gener for fiskeriet. Og det blev bekræftet, at god kommunikation mellem aktørerne er vigtigt, sådan at der er plads til alle.

Det initiativ med et naturreservat, som DN nu har taget, går på tværs af denne konstruktive dialog. Det er et stunt, som desværre er kendetegnet ved, at det ikke indeholder de nødvendige helhedsbetragtninger for en dynamisk samfundsudvikling. Her kan man tilføje, at DN også er aktiv i at forhindre råstofindvinding på land, aktuelt ved Roskilde og Lejre, hvorved råstofforsyningen til hovedstaden yderligere besværliggøres. De miljømæssige og økonomiske følger er betydelige, og det illustrerer tydeligt, at der er behov for en sammenhængende national råstofsplanlægning, hvor land og hav ses under ét i forhold til de behov, som udviklingen af samfundet stiller.

Danske Råstoffer ser frem til en fortsat konstruktiv dialog, der favner alle hensyn, også behovet for råstoffer til udbygning af institutioner og infrastruktur. Kommunerne langs Øresund har jo alle mange byggeprojekter på tegnebrættet, som behøver dette helhedssyn.

Forrige artikel Plastindustrien: Pant på flere plastprodukter er en dårlig idé Plastindustrien: Pant på flere plastprodukter er en dårlig idé Næste artikel Danmarks Fiskeriforening: Kom og mød os, Maria Gjerding! Danmarks Fiskeriforening: Kom og mød os, Maria Gjerding!