Dansk Miljøteknologi: Danmark har vundet en midtvejssejr om EU's drikkevandspolitik

DEBAT: I sidste uge blev de europæiske miljøministre enige om nye krav til data om vandspild og energiforbrug. Danmark har reelt stået alene i forhandlingerne, så det er en rigtig flot dansk, miljødiplomatisk indsats, at man er kommet så langt, skriver Jonas Fredsted Villadsen.

Af Jonas Fredsted Villadsen
Vicedirektør og ansvarlig for international politik i Dansk Miljøteknologi

De europæiske miljøministre blev i sidste uge enige om, at store vandforsyninger i EU skal offentliggøre data om, hvor effektivt der performes i forhold til blandt andet vandspild og energiforbrug.

Det er en vigtig dansk sejr og noget, som Dansk Miljøteknologi sammen med Vandvisionens parter i Dansk Industri, Danva og Miljø- og Fødevareministeriet har kæmpet for i mere end to år.

Danmark har reelt stået alene i forhandlingerne og har mødt stor modstand fra store lande som Tyskland og England. Så det er en rigtig flot dansk miljødiplomatisk indsats, at man er kommet så langt.

Med disse nye krav slagtes en stor hellig ko i EU's vandpolitik. Og det er første gang, hvor EU reelt forholder sig til de enorme drikkevandsmængder, der hver dag spildes i medlemsstaterne. I nogle lande spildes mere end 60 procent af drikkevandet i hullede rør og dårlig vandinfrastruktur, samtidig med at man bøvler med tørke og vandknaphed på grund af klimaforandringer. Det er ikke bæredygtigt forvaltning af EU's vigtigste ressource og slet ikke på linje med intentionerne i FN’s verdensmål (SDG6).

Danmark er foran
I forhold til vandtab har Danmark været et foregangsland. Vi har nedbragt vandspildet til cirka seks procent, og Danmark er blandt de bedste i verden til at holde på drikkevandet. Det er vi, fordi vandselskaberne blandt andet anvender teknologi, som gør det muligt at sikre det rigtige tryk i rørene, at måle og registrere vanddata og til hurtigt at finde frem til selv de mindste lækager på ledningsnettet.

Vandværker med et vandspild på over ti procent har desuden i mange år skullet betale strafafgift til staten. Det er også et lovkrav, at der skal installeres vandmålere på alle ejendomme tilsluttet vandforsyninger, så man kan indhente præcise data om vandforbruget. I flere EU-lande er der ikke installeret vandmålere hos forbrugerne.

Der vil derfor være meget at hente, hvis den danske model bredes ud til hele EU. Danske virksomheder, der producerer vandpumper, ventiler, smarte målere med mere, vil kunne få store nye ordrer, samtidig med at EU's vandforsyning bliver mere ressourceeffektiv.

Det danske fyrtårnsprojekt Leakman vil være en oplagt case, hvor andre lande kan lære og hente dansk inspiration til at nedbringe vandspildet.

Nu skal barren løftes
Dansk Miljøteknologi havde naturligvis gerne set, at der også stilles krav om reduktion af vandspild.

Derfor må vi nu skubbe på for, at EU-parlamentarikerne løfter denne dagsorden i de forhandlinger, der stadig udestår mellem EU's miljøministre og EU-Parlamentet. Forhandlinger, som først genoptages, når EU-valgkampen er ovre, og de nye parlamentarikere er på plads.

Det vil naturligvis være en oplagt sag at kaste sig over for de danske EU-parlamentarikere, som nu er på valg.   

EU-Parlamentet har tidligere i deres betænkning stemt for, at der fra 2022 skal fastsættes nationale målsætninger for reduktion af vandspild i vandforsyninger frem mod 2030. Det er en flot ambition, som vi støtter.

Det vil være optimalt, hvis en ny EU-drikkevandslovgivning først sikrer, at man måler og offentliggør vandspildet og derefter sikrer, at lande med for meget vandspild nedbringer det til det niveau, som er teknisk og økonomisk muligt. Ligesom vi gør i Danmark.

I Dansk Miljøteknologi vil vi kæmpe kampen til ende til gavn for en mere bæredygtig europæisk vandforvaltning og den danske eksport af vandteknologi.

Forrige artikel Verdens Skove: Naturforvaltere behøver ikke være skeptiske over for vilde heste Verdens Skove: Naturforvaltere behøver ikke være skeptiske over for vilde heste Næste artikel Dansk Akvakultur kritiserer forslag til ny strategi: Dansk Akvakultur kritiserer forslag til ny strategi: "Det virker utroværdigt"