Dansk Miljøteknologi til politikere: Sæt turbo på den bæredygtige bioraffinering

DEBAT: Der er behov for ambitiøs politisk stillingtagen til, hvordan Danmark gør brug af potentialet inden for bioøkonomi. Og det kræver bredt samarbejde, skriver Mette Boye, Dansk Miljøteknologi. 

Af Mette Boye,
Chefkonsulent, Dansk Miljøteknologi

I Danmark har vi unikke muligheder for at udvikle bioøkonomien. Vi har råvaregrundlaget i form af biomasse fra landbrug, byer, skov, industri og fiskeri og en stærk dansk tradition for at forælde landbrugsprodukter. Og ikke mindst har vi mange af de nødvendige teknologier, der skal bruges til at omdanne den biomasse (der ikke er egnet til fødevarer) til nye produkter.

Man skulle derfor også tro, at der var godt gang i bioøkonomien i Danmark. Men det er der kun til dels. Der er brug for politiske ambitioner og stillingtagen til, hvordan vi skaber en stærk sektor inden for bioøkonomien og udnytter de danske styrker og potentialer.

På den baggrund offentliggør Dansk Miljøteknologi i dag fem anbefalinger til, hvordan vi sætter turbo på den danske udvikling af bæredygtig bioraffinering.

Samtidig inviterer vi til et bredt partnerskab mellem virksomheder, landbrugsproducenter, forskning, organisationer og fagbevægelse for at diskutere en intelligent og langtidsholdbar strategi for udviklingen af bioøkonomien i Danmark.

Anbefalinger om bæredygtig bioraffinering
I dag kommer også Det Nationale Bioøkonomipanel med sine første anbefalinger til fremtidens bæredygtige værdikæder inden for bioøkonomien. Vi ser frem til at se disse og håber, at de kan spille sammen med vores fem anbefalinger:

  1. Der er brug for en national bioøkonomistrategi, som giver en samlet plan for bred anvendelse af biomasse i Danmark. Denne anbefaling er på linje med Regeringens Advisory Board for cirkulær økonomi, der kom med deres anbefalinger sommeren 2017. Der har hidtil været stort fokus på biomasse til konvertering til energi, men der er behov for et bredere fokus.
  2. Sæt turbo på den danske bioraffineringssektor med tre decentrale fuldskala bioraffinaderier i 2025. Formålet er at give råvareproducenter, teknologileverandører og producenter en fælles infrastruktur, der kan sikre optimal udnyttelse af biomassen – altså udnyttelse af alle dele og til både energi, foder, fødevarer, lægemidler med videre.
  3. Der er brug for, at vi omstiller fra fossil til bæredygtig plast, også ved at udvikle nye biomassebaserede plast-ingredienser og typer. Danske virksomheder er i gang.
  4. Energi og transport i bioøkonomien: Avancerede biobrændstoffer mindsker klimabelastningen og bør sikres som et af flere virkemidler i den grønne omstilling af transportsektoren. Avancerede biobrændstoffer kan bruges midlertidigt til personbiler, inden elbiler slår fuldt igennem, og til hybridteknologier og i omstilling af tungere transport – tog, fly og skibe.
  5. Affald er en vigtig ressource i bioøkonomien, og det bør sikres, at affaldets indholdsstoffer udnyttes bedst muligt, og at energiproduktionen kan kombineres med anden udnyttelse af indholdsstofferne.

Dansk Miljøteknologis medlemmer har allerede en række teknologier til bioraffinering, som danner baggrund for de ovenstående anbefalinger. 

Dansk Miljøteknologis anbefalinger kan læses her.   

 

Forrige artikel Prodekan til Ellemann: Lav individuelle miljøregnskaber for alle danskere Prodekan til Ellemann: Lav individuelle miljøregnskaber for alle danskere Næste artikel L&F: Danskernes mad skal på den politiske dagsorden L&F: Danskernes mad skal på den politiske dagsorden