Dansk Miljøteknologi: Danmarks vandsektor kan være CO2-neutral i 2030

DEBAT: Hvis regeringen og Folketinget vil gøre noget ved de grønne stormagtsdrømme, så skal de til at spille mere offensivt, mener Dansk Miljøteknologi. Man kunne starte med at sætte et ambitiøst, men realistisk, mål for en CO2-neutral vandsektor i 2030.

Af Jørn Jespersen og Jonas Fredsted Villadsen
Hhv. direktør og vicedirektør i brancheforeningen Dansk Miljøteknologi 

I alle verdens lande er vandsektoren en energisluger af rang.

Der skal pumpes vand op og rundt, og spildevandet skal renses. Og når mange lande tilmed har et vandspild på mere end 50 procent fra ledningsnettet, gør det kun energiforbruget så meget desto større.

FN’s verdensmål opererer med, at alle mennesker på kloden skal have adgang til rent vand i 2030, og andelen af spildevand, som ikke renses, skal halveres. Det vil yderligere øge energiforbruget og dermed CO2-udslippet fra vandsektoren globalt.

Der er derfor al mulig god grund til – og indtil al energi i hele verden er blevet helt grøn også af hensyn til klimaet – at arbejde for at reducere energiforbruget og klimabelastningen fra vandsektoren.

Klimaneutral energi er på vej
Og her har Danmark noget at byde ind med. Mange danske vandselskaber er begyndt at producere energi ud fra det organiske materiale i spildevandet, samtidig med at de ved hjælp af smarte teknologiske løsninger har nedbragt deres energiforbrug, så de samlet set producerer mere energi, end de forbruger.

De bedste og mest innovative vandselskaber er altså på vej til at blive klimaneutrale nettoleverandører af lagringsegnet energi. Den danske vandsektor ligger i det internationale førerfelt, når det handler om innovation og eksport af vandteknologi.

Branchen har med Vandvisionen fra 2015 et mål om fordobling af eksporten af vandteknologi fra 15 milliarder til 30 milliarder kroner inden 2025. Det vil skabe 4.000 nye private eksportbaserede arbejdspladser. Den internationale konkurrence er dog benhård, og som trenden er lige nu, når vi det ikke. Der skal altså mere til.

Grøn topplacering kræver politisk vilje
Branchen peger nu selv på, at danske løsninger til energiproducerende og CO2-neutrale vandforsyninger har potentialet til at blive det næste store eksporteventyr, hvis man tør at satse på det. Men det kræver også politisk medspil.  

Partierne i dansk politik kappes lige nu om at være de mest grønne. Om hvem der kan sikre Danmarks status som grøn stormagt.

Hvis regeringen og Folketinget vil gøre noget ved de grønne stormagtsdrømme, så skal de lette hop på stedet dog snart erstattes med offensivt spil, frække driblinger og skud på mål. Man bliver ikke verdensmester, hvis man spiller fedtspil og ikke tør gå efter guldet.

For at nå hele vejen i mål er der behov for en politisk saltvandsindsprøjtning, så barrierer for disse løsninger fjernes, og løsningerne udbredes til større dele af det danske marked.

Det er centralt at gøre Danmark til en test-nation og et udstillingsvindue for de danske løsninger, så de internationale kunder kan studere løsningerne i fuldskala. Det er nødvendigt for at skabe det næste grønne eksporteventyr.

Stil klimakrav til vandsektoren
Vi opfordrer regeringen til at spille bolden og tage initiativ til et nyt partnerskab med branchen, hvor man i fællesskab vedtager en national målsætning for, hvornår hele Danmarks vandsektor skal være energi- og CO2-neutral, og drøfter, hvilke initiativer der yderligere er brug for.

Målet for en klimaneutral dansk vandsektor kunne for eksempel være i 2030. Det er ambitiøst, men også inden for rækkevidde. En sådan målsætning bør følges op med lovgivningsmæssige rammer, der sikrer, at vandselskaber og teknologileverandører kan arbejde sammen om at finde de bedste og mest innovative løsninger.

Det miljøteknologiske udviklingsprogram, MUDP, bør i den forbindelse genoprettes fra det historisk lave niveau i dag og sikres faste, fireårige rammer med seriøse bevillinger.  

Vil politikerne være med til at gå efter guldet
Hvis vi satser sammen – teknologiproducenter, vandselskaber og politikere – har Danmark har en unik chance for at trække i førertrøjen.  

Timingen er god, fordi EU står over for at skulle revidere lovgivningen af EU's vandsektor frem mod 2020. Og hvis Danmark viser, at det kan lade sig gøre i praksis, vil vi bedre kunne præge forhandlingerne til fordel for eksport af danske løsninger.

Dansk Miljøteknologi har nu spillet bolden frem ad banen, og vi håber, at regeringen og Folketinget vil være med til at gå efter guldet.

Forrige artikel EL-borgmester: Regeringens ren luft-initiativer trækker i den forkerte retning EL-borgmester: Regeringens ren luft-initiativer trækker i den forkerte retning Næste artikel Legebranchen til Ellemann: Regler for sikkert legetøj skal håndhæves bedre Legebranchen til Ellemann: Regler for sikkert legetøj skal håndhæves bedre