Dansk Miljøteknologi: Vi skal fortsat kæmpe for drikkevandet i EU-regi

DEBAT: Gyserafstemning om drikkevandsdirektivet skal bruges som afsæt til at sikre, at alle EU-lande bliver bedre til at forhindre vandtab. Dansk teknologi kan bidrage til løsningen, mener Dansk Miljøteknologi.

Af Jonas Fredsted Villadsen
Vicedirektør og ansvarlig for international politik i Dansk Miljøteknologi

Sidste uges afstemning i EU-Parlamentet om drikkevandsdirektivet var, som Altinget ganske rigtigt skrev, en sand gyser. Heldigvis faldt tirsdagens afstemning, set med danske øjne, godt ud.

EU-Parlamentet stemte for, at der fra 2022 skal fastsættes nationale målsætninger for reduktion af vandtab i vandforsyninger frem mod 2030. Det er et kæmpe skridt fremad og en sag, vi i Dansk Miljøteknologi sammen med partnere i Vandvisionen har kæmpet hårdt for.

Når det nu er lykkedes at få sat stærke danske aftryk på EU-Parlamentets betænkning, skyldes det særligt, at de danske EU-parlamentarikere har formået at løfte sagen op i deres europæiske partier. Det er virkeligt godt parlamentarisk arbejde og et bevis på, at EU-Parlamentet har fået mere styrke.

Vandtab er vigtigt for Danmark og EU
Vandtab er stort problem i EU, hvor mere end 25 procent af drikkevandet spildes i hullede rør og dårlig vandinfrastruktur på vej ud mod forbrugeren. I nogle EU-lande taber de op til 60 procent. Når man spilder drikkevand, spilder man samtidigt den energi, man har brugt på at producere det og pumpe det rundt i systemet.

Det siger sig selv, at det ikke er bæredygtigt, når over 10 procent af EU's befolkning samtidigt står uden adgang til rent vand. Vandtabet i Danmark er til sammenligning meget lavt. Sidst er det opgjort til cirka syv procent på landsplan.

Gode løsninger forhindrer vandtab
Danmark er altså blandt de bedste i klassen til at holde på drikkevandet. Det er vi blandt andet, fordi vandselskaberne i dag anvender dansk teknologi, som gør det muligt at sikre det rigtige tryk i rørene, at måle og registrere vanddata og til hurtigt at finde frem til selv de mindste lækager på ledningsnettet.

En anden årsag er, at vandværker med et vandtab på over ti procent i mange år har skullet betale en strafafgift til staten. Det er også et lovkrav om, at der skal installeres vandmålere på alle ejendomme tilsluttet almene vandforsyninger, så man kan indhente præcise data om vandforbruget. I flere EU-lande er der slet ikke vandmålere hos forbrugerne.

Derfor vil der være meget at hente, hvis den danske model bredes ud til hele EU. Danske virksomheder, der producerer vandpumper, ventiler, smarte målere med mere vil kunne få store nye ordrer, samtidigt med at EU's vandforsyning bliver mere ressourceeffektiv. EU-Parlamentets afstemning er derfor en vigtig milepæl.

Gyseren er ikke afblæst
Nu må vi dog ikke hvile på laurbærrene, for sejren er langtfra hjemme endnu. EU-Parlamentet skal nu forhandle med EU's ministre. Og det, som kan virke som åbenlyst rigtigt i Danmark, vil helt sikkert møde modstand. Så gyseren er ikke afblæst.

Derfor skal alle danske aktører nu arbejde sammen for at sikre en effektiv lobbykampagne i forhold til EU's medlemsstater, så kravene om reduktion af vandtab også bliver en del af det endelige kompromis.

Vi anbefaler, at miljø- og fødevareministeren nu går forrest og forsøger at opbygge alliancer med sine kollegaer i EU's ministerråd. Branchen står klar lige bag ham til at forsætte kampen. 

Dansk Miljøteknologi er i dag medunderskriver på et brev fra EU-ASE (sammenslutning for virksomheder, der arbejder for energieffektivitet).

Forrige artikel EL-borgmester: Intet tyder på, at Ellemann har ambitioner om at være miljøets førstemand EL-borgmester: Intet tyder på, at Ellemann har ambitioner om at være miljøets førstemand Næste artikel JA: Gentænk grænseværdierne for pesticider i drikkevandet JA: Gentænk grænseværdierne for pesticider i drikkevandet
Forskere klar med anbefalinger: Sådan kan politikerne afværge naturkrisen

Forskere klar med anbefalinger: Sådan kan politikerne afværge naturkrisen

ANBEFALINGER: Få måneder før regeringen skal forhandle en stort anlagt naturpakke, kommer en række af landets førende forskere med anbefalinger til, hvordan naturkrisen i Danmark bliver stoppet. ”Der er brug for en særlig indsats i Danmark,” lyder det fra forsker bag rapporten.