DF ønsker handling mod udledning af spildevand i Utterslev Mose

SPILDEVAND: Københavns Kommune skal gøre mere for at stoppe udledningen af forurenet spildevand i byens største vandområde. Det mener DF, som kalder på handling og konkrete svar på, hvilken indsats der skal til for at få den løbende forurening begrænset.

Indsatsen mod at komme forurenende spildevand til livs i Utterslev Mose går for langsomt.

Det mener i hvert fald DF's Finn Rudaizky, som har valgt at tage problemstillingen op i kommunens Teknik- og Miljøudvalg for at få det politisk belyst og for at få inddraget relevant viden, som forvaltningen sidder med.

”Jeg vil sikre mig, at vi politikere har de bedst mulige forudsætninger for at vide, hvad der er af muligheder for at få stoppet så meget af udledningen som muligt," siger Rudaizky. 

Login