Eva Kjer Hansen
Fødevareminister Eva Kjer Hansen (V) skal nu drøfte med regeringen, om et forbud mod farlige sutteflasker skal indføres eller ej. (Foto: www.fvm.dk)

Eva Kjer på tilbagetog i sutteflaske-sagen

9. december 2009 kl. 23:17
PARLAMENTARISME: Fødevareministeren ved ikke længere, om hun fortsat vil nægte at indføre et forbud mod farlige sutteflasker. En ledende forsker opfordrer til et forbud.
| Flere
Fødevareminister Eva Kjer Hansen (V) er på hastigt tilbagetog i sutteflaske-sagen, hvor hun indtil nu pure har nægtet at følge en folketingsbeslutning om at forbyde sutteflasker med det hormonforstyrrende stof bisfenol-A.

Ministeren har fra Folketingets talerstol og i Altinget erklæret, at forbuddet ikke bliver indført, fordi hun mener, at det strider mod EU-retten. På et samråd om sagen onsdag aften stod det imidlertid klart, at et flertal fortsat kræver forbuddet indført. Det fik ministeren til at slå bak. Hun ønsker nu ikke længere at udtale sig om, hvorvidt forbuddet bliver indført eller ej.

"Jeg vil drøfte det med regeringen. Jeg bliver nødt til at gøre mig nogle nye overvejelser efter de meldinger, der er kommet på samrådet. Det er klart," siger Eva Kjer Hansen.

Det var Dansk Folkeparti, som sammen med resten af oppositionen i maj stemte for et national forbud mod bisfenol-A i sutteflasker. Partiets miljøordfører, Jørn Dohrmann, var efter samrådet langtfra tilfreds med ministeren.

"Det lyder til, at ministeren er presset i denne sag, og at hun ikke har fået afklaret med statsministeren, hvad regeringen mener, og hvad hun har bemyndigelse til. Hun er tilsyneladende sat under administration, siden hun ikke selv kan svare på, hvad der skal ske. Det vil vi naturligvis følge op på, for vi kan ikke have, at en minister ikke følger Folketingets beslutninger. Denne beslutning skal efterleves," siger han.

Viden eller ikke viden? 
Selv om Eva Kjer Hansen nu er på tilbagetog i sagen, overgav hun sig langtfra på samrådet. Her slog hun igen og igen fast, at beslutningsforslaget fra maj strider mod EU-retten. For at kunne lave et forbud, kræves der ny viden eller en ny vurdering af kendt viden - og det foreligger ikke, mener ministeren.

"Jeg går efter et forbud mod bisfenol-A, hvis der er dokumentation for, at det er farligt. Hvis det er farligt, skal det forbydes, ingen tvivl om det. Jeg har bare ikke den dokumentation, der skal til på nuværende tidspunkt," sagde ministeren, der henholder sig til, at EU's videnskabelige fødevaresikkerhedsorgan, EFSA, i det nye år kommer med en ny vurdering af bisfenol-A. EFSA har hidtil vurderet, at der ikke var en risiko ved bisfenol-A.

Oppositionen mener modsat ministeren, at der er er kommet mindst to videnskabelige rapporter, der berettiger, at man bruger EU-rettens forsigtighedsprincip og dermed ikke handler i strid med EU-reglerne. Dansk Folkeparti understregede desuden på samrådet, at hensynet til borgernes sundhed og respekten for Folketinget bør sættes over EU-retten.

Professor: Der er begrundet mistanke 
Det alternative flertal får opbakning fra en af landets førende fertilitets-eksperter, professor Niels E. Skakkebæk, Rigshospitalet, der til Altinget siger, at et forbud er fornuftigt af hensyn til børnene.

Han medgiver, at der mangler forskning om virkningerne af bisfenol-A, men på et forskermøde tidligere på året med eksperter fra Europa og USA nåede man frem til, at det langt fra er sikkert, at der ikke er problemer med bisfenol-A. Altså en anden konklusion end EFSA's.

"Der er en begrundet mistanke om, at man skal undgå bisfenol-A. Vi kan ikke i øjeblikket give bisfenol-A skylden for det hele, men når der er grund til at være bekymret, skyldes det jo, at hormonforstyrrende stoffer mistænkes for fertilitetsproblemer, for tidlig pubertet og kræft, så der er grund til at være på vagt over for disse miljøskabte effekter," siger han og fortsætter:

"Folketinget traf derfor i foråret en fornuftig beslutning om at bruge forsigtighedsprincippet i forhold til bisfenol-A i sutteflasker. Det kan jeg kun understøtte. Når man bruger bisfenol-A i sutteflasker, så udsætter man nyfødte for en hormonpåvirkning, som man ikke kender rækkeviden af, og når man har muligheden for at bruge andre materialer, som ikke indeholder hormoner, så er det fornuftigt."

Niels E. Skakkebæk peger på, at der hele tiden kommer ny viden om stoffet og nævner et studie af arbejdere på en bisfenol-A-fabrik. De viste sig at have en seksuel dysfunktion på grund af meget bisfenol-A i blodet.

"Hormonforstyrrende stoffer er noget, man først for nylig er begyndt at forske i, men indtil forskningsresultaterne foreligger, kan man bruge bedstefar-prøven: 'Vil jeg have, at mit barnebarn skal drikke af en sutteflaske lavet af plastic med bisfenol-A? Nej, det vil jeg ikke, for jeg ved, at barnet bliver udsat for hormoner,'" siger han til Altinget.

Butikker fjerner sutteflasker 
På samrådet fastholdt Eva Kjer Hansen, at et nationalt forbud er "et slag i luften", og at man i stedet skal arbejde for et fælles EU-forbud. Hun havde dog også en trumf i ærmet: Ved frivillige aftaler er det nemlig lykkes at få 95 procent af de danske butikker til at udfase salget af sutteflasker med bisfenol-A. Det var dog langtfra et trumfkort, der tog stik hjem.

Socialdemokraternes Ole Vagn Christensen mente, at det måtte være et tegn på, at branchen også synes, at sutteflaskerne skulle forbydes, mens Dansk Folkepartis fødevareordfører, Rene Christensen, argumenterede for, at branchens reaktion skyldes, at et flertal af forbrugerne - ligesom et flertal af Folketinget - er bekymrede:
"Det er problemet i denne sag: Der er et flertal i både befolkningen og i Folketinget, der vil have dette forbudt af hensyn til børnene."

MODTAG ET DAGLIGT NYHEDSBREV FRA ALTINGET.DK