Debat

Biolog: Beskyt havdykænders vigtigste vinterspisekamre

Folketinget skal snart vedtage Danmarks første havplan. I den forbindelse er det vigtigt at beskytte de europæiske og udryddelsestruede havdykænders vigtigste vinterspisekamre, skriver Søren Mark Jensen. 

Omkring halvdelen af de europæiske trækfuglebestande af havdykænder, som edderfugle og sortænder, lever om vinteren i vores indre lavvandede farvande, skriver Søren Mark Jensen. 
Omkring halvdelen af de europæiske trækfuglebestande af havdykænder, som edderfugle og sortænder, lever om vinteren i vores indre lavvandede farvande, skriver Søren Mark Jensen.  Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix
Søren Mark Jensen
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Danmark er et lille, fladt og intensivt opdyrket land. Naturen på land udgøres mest af kommercielt dyrkede skove med få træarter, og de fleste af vores moser, heder og enge er omdannet til biologiske ørkener, hvor forgældede og økonomisk-understøttede storbønder dyrker hvede, byg og majs, som sælges som dyrefoder til Danmarks industrialiserede husdyrproduktion.

Naturmæssigt ligger Danmark i bunden i EU – både med hensyn til naturindhold og beskyttelse af natur, og globalt set har Danmark derfor ikke meget at byde på naturmæssigt.

På ét område har Danmark dog en klar international betydning for klodens biodiversitet. Omkring halvdelen af de europæiske trækfuglebestande af havdykænder, som edderfugle og sortænder, lever om vinteren i - og er overlevelsesmæssigt afhængige af tilstanden i - vores indre lavvandede farvande.

Hundredtusindvis af disse trækfugle dykker efter muslinger på bunden af nogle af de få danske kystnære havområder, som endnu har levende havbund og ikke er intensivt belastede af kvælstofudledning fra landbruget, trawlfiskeri, broer og skibstrafik.

Under opholdet i disse ”vinterspisekamre” tager fuglene godt på i kropsvægt, så de kan tære på disse reserver, når de efterfølgende yngler og får ællinger om sommeren i de mange andre lande, som vi deler dem med.

Læs også

Tidligere - da Svend Auken var miljømister – havde Danmark øje for sådanne globale perspektiver, og de arter, for hvilke deres globale overlevelse i særlig grad afhang af Danmark, kaldtes for ”danske ansvarsarter”.

Fokus på dette er dog senere forsvundet, blandet andet i takt med at Anders Fogh mente at vide, at ”ingen fugl, fisk eller en frø havde fået det værre”, ligesom Espen Lunde Larsen og andre ultraborgerlige miljø- og landbrugsministre syntes, at vi burde ændre vores natursyn og prioriteter og eksempelvis begynde at opfatte en sprøjtet og gødet rapsmark som natur.

Danmark har et internationalt ansvar

Folketinget står netop nu overfor at skulle vedtage Danmarks første havplan. En plan som Danmark er forpligtet til at udarbejde i henhold til EU's direktiver, og som skal danne en samlet og balanceret ramme for den fremtidige udvikling i vores havområder.

Svenskerne har klart og officielt modsat sig havvindmølleparkplanerne i Jammerland Bugt, netop på grund af områdets betydning for de europæiske havdykænder

Søren Mark Jensen, biolog, geograf, selvstændig natur- og miljørådgiver

Regeringen kom med et udspil til en sådan plan sidste år, men udspillet tog så ensidigt og voldsomt hensyn til kortsigtede erhvervsinteresser, så som bundslæbende fiskeri, muslingeopdræt, råstofudvinding, klapning og havvindmølleparker, at den måtte skrottes efter massiv faglig og politisk kritik.  

Jeg håber, at de involverede politikere, NGO’er og fagfolk er opmærksomme på Danmarks særlige internationale ansvar overfor at bevare og beskytte de europæiske og udryddelsestruede havdykænders vigtigste vinterspisekamre.

Et sådant hensyn var helt manglende i regeringens første udspil, hvor man blandt andet udlagde Jammerland Bugt til klapning, industrielt muslingeopdræt og etablering af en havvindmøllepark til trods for, at der forelå videnskabeligt data, som fortæller, at i nogle vintre opfeder næsten en fjerdedel af den samlede vesteuropæiske bestand af udryddelsestruede edderfugle sig i dette havområde.

Man må håbe på langt mere opmærksomhed og åbenhed om dette særlige danske ansvar fremover. Hidtil har situationen været diametralt modsat.

Eksempelvis har svenskerne klart og officielt modsat sig havvindmølleparkplanerne i Jammerland Bugt, netop på grund af områdets betydning for de europæiske havdykænder, mens Lea Wermelin har undladt at orientere Folketinget herom.

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Søren Mark Jensen

Biolog og geograf, selvstændig senior natur- og miljørådgiver, rådgiver, Veganerpartiet

Svend Auken

MF (S), fhv. miljøminister, Folketingets 1. næstformand, Formand for Europaudvalget
Cand.scient.pol.

Anders Fogh Rasmussen

Formand, stifter, Rasmussen Global, seniorrådgiver i Citigroup, fhv. generalsekretær, NATO, fhv. statsminister (V), partiformand & MF
cand.oecon. (Aarhus Uni. 1978)