Fødevarestyrelsen om aktindsigt: Et foderfirma har givet forkerte tal

REPLIK: Vi iler med at beklage den lange behandling af aktindsigt, skriver Fødevarestyrelsen i et svar til Søren Wium-Andersen. De forkerte udleverede Zink-tal skyldes fejlagtig indberetning fra et foderfirma. RETTET*.

Af Tim Petersen
Sektionsleder, Fødevarestyrelsen

Fødevarestyrelsen modtager årligt flere hundrede aktindsigtsanmodninger. Omkring 90 procent af disse ekspederes inden for en frist på syv dage.

Men ved en beklagelig fejl blev Søren Wium-Andersens aktindsigtsanmodning - som omtalt i hans indlæg i Altinget - ikke i første omgang videresendt til vores zink-eksperter.

Først da ombudsmanden kontakter Fødevarestyrelsen og fortæller, at Søren Wium-Andersen ikke har modtaget et svar, får vi hans aktindsigtssag ekspederet. Forsinkelsen iler vi med at beklage. 

Vi skal samtidig benytte lejligheden her til – som også ombudsmanden påpegede over for Søren Wium-Andersen – at minde om, at der altid er mulighed for at klage direkte til Fødevarestyrelsen over en eventuelt forsinket sagsbehandling.

For fejl sker - som det ærgerlige eksempel her dokumenterer - også hos Fødevarestyrelsen.

Fejl i et firma
I den aktuelle sag har Fødevarestyrelsen videreformidlet tal over det registrerede zinkforbrug til Søren Wium-Andersen. Tallene viser sig siden ikke at være dækkende. Årsagen er, at et foderstoffirma fejlagtigt har indberettet et zinkforbrug, der ligger mange tons over det reelle. Indberetningen er heller ikke sket efter reglerne.

Dermed får de udleverede tal zinkforbruget for 2016 til at fremstå væsentligt større, end det formentlig bliver. Hvad det korrekte tal så er, ved vi endnu ikke, men det tilgår Søren Wium-Andersen, så snart vi har validerede tal.

Søren Wium-Andersens frustration over den usikkerhed, der ligger i de fejlbehæftede tal for 2016, er lige så forståelig som frustrationen over, at sagsbehandlingen af hans aktindsigtsanmodning trækker ud.

Fra Fødevarestyrelsens side vil vi bestræbe os på, at kvaliteten af vores aktindsigtsbehandlinger også i fremtiden lever op til det høje niveau, der sædvanligvis gælder for Fødevarestyrelsen.

Tilsvarende vil vi fortsat bidrage til at sikre, at antallet af fejlkilder i foderstofvirksomhedernes indberetninger af deres zinkforbrug minimeres. Fødevarestyrelsen er derfor også i gang med at gennemgå indberetninger fra danske foderstoffirmaer for at rette eventuelle fejl.

Læs Søren Wium-Andersens indlæg her.

*Underrubrikken er ændret 4/11 kl. 11.45.

Forrige artikel Naturbeskyttelse.dk: Stadig grund til bekymring over sten-indsamling Naturbeskyttelse.dk: Stadig grund til bekymring over sten-indsamling Næste artikel Wium-Andersen: Trækkes vi rundt i manegen, når der søges aktindsigt? Wium-Andersen: Trækkes vi rundt i manegen, når der søges aktindsigt?