Fokus på samfundsøkonomi, klima og miljø: Her er regeringens udkast til en ny fiskerikommission

Folketingets partier er blevet præsenteret for et udkast til det kommissorium, der skal vise vejen for fremtidens fiskeri. DN ser flere positive elementer, mens Danmarks Fiskeriforening advarer mod "falske modsætninger mellem fiskeri og natur". 

Fiskeriminister Rasmus Prehn (S) har i de seneste uger været i direkte dialog med fiskerne i Hanstholm og Hirtshals om erhvervets udfordringer.
Fiskeriminister Rasmus Prehn (S) har i de seneste uger været i direkte dialog med fiskerne i Hanstholm og Hirtshals om erhvervets udfordringer.Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix
Andreas Arp

Klima- og miljøhensyn kommer til at vægte højt, når en ny kommission i de kommende år skal analysere det danske fiskeri og komme med konkrete anbefalinger til, hvordan erhvervet kan udvikles efter Brexit.

Det fremgår af det udkast til et fiskerikommissorium, som regeringen har præsenteret for Folketingets partier, og som Altinget er kommet i besiddelse af.

Regeringen lægger i udkastet op til at dele kommissionens arbejde op i to faser.

I første fase skal fiskeriet analyseres, og der skal opstilles visioner med udgangspunkt i de to målsætninger; ”størst muligt samfundsøkonomisk udbytte af fiskeriet” og ”mindst mulig påvirkning af økosystem og klima”.

I fase to skal kommissionen så komme med en række anbefalinger til, hvordan disse visioner kan realiseres.

I arbejdet med visionerne er det et fokusområde, at ”virksomhedernes økonomiske bæredygtighed går hånd i hånd med den grønne omstilling”, mens anbefalingerne blandt andet ”skal indeholde vurderinger af de biologiske og klimamæssige effekter”, fremgår det af udkastet.

Regeringen foreslår, at kommissionens arbejde afsluttes senest inden udgangen af 2023.

Partierne i Folketinget har nu mulighed for at komme med bemærkninger til udkastet.

Det vigtigste fra regeringens udkast til et fiskerikommissorium

Formål og rammer

Formålet med Fiskerikommissionens arbejde er at komme med anbefalinger til, hvordan det danske fiskerierhverv efter Brexit kan udvikle sig efter følgende målsætninger:

1. Størst muligt samfundsøkonomisk udbytte af fiskeriet inden for de miljømæssige rammer

  • Et økonomisk sundt og ressourceeffektivt erhverv.
  • Et erhverv, som bidrager til den danske økonomi og beskæftigelse, specielt i de lokalområder hvor fiskerierhvervet er dominerende og kulturbærende.

2. Mindst mulig påvirkning af økosystem og klima

  • Et erhverv, der bidrager til Danmarks klimamål.
  • Sikring af robuste økosystemer og biodiversitet.
  • Sikring af bæredygtige bestande. 

For at sikre, at analysen tager højde for fiskeriets forskellige segmenter, arbejder kommissionen differentieret med anbefalinger for følgende tre segmenter; 1) kystfiskeriet, 2) demersalt havgående fiskeri og 3) pelagisk- og industrifiskeri.

Kommissionens arbejde

Kommissionens arbejde deles op i to faser.

I første fase analyseres det danske fiskeri, og kommissionen opstiller visioner for fiskeriet, som flugter med målsætningerne om størst muligt samfundsøkonomisk udbytte af fiskeriet og mindst mulig påvirkning af økosystem og klima.

På den baggrund skitserer kommissionen en eller flere visioner for hvert segment, hvor virksomhedernes økonomiske bæredygtighed går hånd i hånd med den grønne omstilling.

I anden fase gives konkrete anbefalinger om virkemidler til, hvorledes visionerne kan realiseres. Der udarbejdes et virkemiddelkatalog, hvorunder synergier imellem virkemidlerne beskrives.

Kommissionens anbefalinger om virkemidler for hvert af de tre segmenter i fiskeriet skal indeholde vurderinger af de biologiske og klimamæssige effekter, omkostningseffektivitet, erhvervsøkonomiske og samfundsøkonomiske konsekvenser, herunder balancering mellem hensynet til økonomi, beskæftigelse, kultur, natur og klima.

Kommissionen afslutter sit arbejde senest d. 31. december 2023, hvor den samlede rapport afleveres til Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri med henblik på offentliggørelse.

Sammensætning

Fiskerikommissionen sammensættes af 10 medlemmer inklusiv en forperson. Medlemmerne udpeges ud fra deres personlige kapacitet og sagkyndighed inden for økonomi, finansiering, innovation, fiskeriforvaltning, fiskeribiologi og fiskeriteknologi, havnatur og klima.

Forpersonen for kommissionen udvælger de resterende ni kommissionsmedlemmer. Det foreslås, at følgende fagligheder repræsenteres i kommissionen:

  • To eksperter inden for iværksætteri og fødevareudvikling.
  • To eksperter inden for økonomi og finansiering.
  • To eksperter inden for fiskeri, forvaltning og samfund.
  • To eksperter inden for økosystemer.
  • En ekspert inden for klima.

Der nedsættes også et rådgivende panel af interessenter, som vil indgå i en løbende kvalificering og sparring af kommissionens arbejde.

Panelet vil inkludere op til to repræsentanter fra følgende organisationer: Center for Bæredygtige Livsformer, Danish Seafood Association, Danmarks Fiskeriforening Producentorganisation, Danmarks Naturfredningsforening, Danmarks Pelagiske Producentorganisation, Danske Havne, Fiskerikajen, Foreningen for Skånsomt Kystfiskeri Producentorganisation, Levende Hav, Marine Ingredients Denmark og evt. andre interessenter.

10 medlemmer og et rådgivende panel

Kommissoriet har været ventet med spænding, efter et bredt flertal i Folketinget i december blev enige om at nedsætte en fiskerikommission.

Formålet med kommissionen er ifølge aftalen at ”komme med anbefalinger til, hvordan fiskeriet kan udvikles til et stærkt og bæredygtigt og økonomisk robust erhverv”.

Både Brexit, kraftige kvotereduktioner, havplanen og udsigten til klimaafgifter har nemlig presset fiskeriet hårdt i den seneste tid.

Regeringen foreslår i sit udkast, at kommissionen skal bestå af 10 medlemmer, der repræsenterer forskellige fagligheder – heriblandt iværksætteri og fødevareudvikling, økonomi og finansiering, økosystemer og klima.

Derudover foreslår regeringen, at der nedsættes et rådgivende panel af interessenter.

De tæller blandt andre Danmarks Fiskeriforening, Danmarks Naturfredningsforening, Danmarks Pelagiske Producentorganisation, Danske Havne og Foreningen for Skånsomt Kystfiskeri.

DN: Positivt fokus på økosystemer

I Danmarks Natufredningsforening hilser man regeringens udkast velkomment og fremhæver det især som positivt, at kommissoriet "anerkender vigtigheden af sunde marine økosystemer".

"Fiskeriet kan ikke eksistere, hvis ikke der er fisk at fange i havet, og vores ikoniske fiskebestande som torsk og sild er helt i bund. Samtidigt er fiskeriet en af de største presfaktorer for havets økosystemer og risikerer at være med til at undergrave sin egen eksistens," siger havpolitisk seniorrådgiver Cathrine Pedersen Schirmer.

Hun savner dog samtidig et "større fokus på klima" og håber desuden, at anbefalingerne kan fremrykkes, så de kommer endnu tidligere.

"Presset for at bygge på havet og udnytte ressourcerne her vokser lige nu. Det sker samtidig med at krisen for havnatur, fiskebestande og dermed fiskeriet er akut. Derfor kan vi ikke vente halvandet år på kommissionens anbefalinger, men bør få dem drypvis, så vi løbende kan handle på dem," siger hun.

Fiskeriforening: Skal ikke bruges i værdikamp

Fiskeriets hovedorganisation Danmarks Fiskeriforening går "ind i arbejdet i en positiv ånd" og opfordrer til, at Folketinget gør det samme, når kommissoriet skal færdiggøres.

Det oplyser formand Svend-Erik Andersen, der håber, at kommissionen kan være med til at "tegne fremtiden for et bæredygtigt og styrket fiskerierhverv".

"Men djævlen ligger jo i detaljen, og det er afgørende, at det her bliver en fiskerikommission med blik på at sikre et bæredygtigt fiskerierhverv både miljømæssigt og økonomisk. Politikerne skal tænke sig rigtig godt om, så kommissionen ikke bliver brugt i en politisk værdikamp, hvor der bliver sat nogle falske modsætninger op mellem fiskeri og natur," siger han og fortsætter:

"En kommission skal i mine øjne finde løsninger, så vi fremadrettet stadig kan lande de mængder af dansk fanget fisk, som der er behov for. Det skal handle om udvikling og ikke om afvikling."

Altinget har været i kontakt med Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, der dog af respekt for de videre drøftelser med partierne i Folketinget ikke ønsker at kommentere udkastet for nuværende. 

Få overblik over de vigtigste passager i regeringens udkast i faktaboksen i midten af artiklen. Eller dyk selv ned i hele teksten her. 

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Rasmus Prehn

MF (S), fhv. minister for fødevarer, landbrug og fiskeri
cand.scient.soc. (Aalborg Uni. 2002)

Svend-Erik Andersen

Formand, Danmarks Fiskeriforening
fiskeskipper (1982)

Cathrine Pedersen Schirmer

Havpolitisk seniorrådgiver, Danmarks Naturfredningsforening
MA (Master of Arts) Environment, Policy & Development, University of Sussex (UK)

0:000:00