Kommentar af 
Rune Engelbreth Larsen

Friluftsrådets forbløffende kamp imod det farlige dyr: lågen

Man skulle tro, det var 1. april, når man læser om Friluftsrådets formands største bekymring vedrørende naturnationalparker: at orienteringsløbere skal forcere en låge.

Trods 75 millioner kroner føler Friluftsrådet sig forbigået og i alarmberedskab, skriver Rune Engelbreth Larsen.
Trods 75 millioner kroner føler Friluftsrådet sig forbigået og i alarmberedskab, skriver Rune Engelbreth Larsen.Foto: Thomas Lekfeldt/Ritzau Scanpix
Rune Engelbreth Larsen
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Friluftsrådet har identificeret en stor udfordring, der kan gøre livet uhyggeligt hårdt i dansk natur, og som man derfor har sat sin betydelige magt ind på at bekæmpe: lågen. Ja, du læste rigtigt. Nej, det er ikke 1. april.

Det er et fokus, der kan være meget vanskeligt at forstå i en tid, hvor de fleste nok tænker, at der er vigtigere og virkeligere problemstillinger at kaste sig over i den offentlige debat.

Og holder vi os til et naturfokus, bliver det heller ikke lettere at forstå prioriteringen af Friluftsrådets tid og kræfter i betragtning af de vigtige og virkelige problemer, som netop dansk natur og biodiversitet står over for.

Vi lever i danmarkshistoriens største biodiversitetskrise, hvor arter fortrænges og forsvinder, og levesteder fragmenteres og forarmes med rekordhastighed. Sommerfugle styrtuddør på adskillige lokaliteter hvert eneste år, og aldrig er den danske naturtilstand vurderet så ringe så hyppigt i så mange rapporter af så mange forskere. I så mange år i træk.

En væsentlig årsag hertil er, at naturen mangler større naturområder til at udfolde sig SOM natur, og af samme grund har et flertal i Folketinget endelig besluttet, at Danmark skal op på 75.000 hektar vildskov og 15 naturnationalparker med natur og biodiversitet som førsteprioritet.

Og her gik jeg lige og troede, at pandemien var en udfordring. At mennesker, der mister deres job og livsgrundlag, havde udfordringer. At den største naturkrise i verdenshistorien var en udfordring.

Rune Engelbreth Larsen, klummeskribent

Næsten alt friluftsliv kan fortsætte fuldstændig uændret i de kommende naturnationalparker, og under etableringsfasen af de to første, der netop nu er i proces (Naturnationalpark Gribskov og Naturnationalpark Fussingø), er der ikke alene inddraget forskere og naturorganisationer, men også Friluftsrådet såvel som lokale borgere – og der er debat og dialog hele bordet rundt.

Friluftsrådet er imidlertid blandt de stemmer, der gentagne gange har været ude at protestere. Begrundelsen er, at man ganske vist er "helt og aldeles indstillede på", at biodiversiteten er i stor krise og skal gavnes, som rådets formad Niels-Christian Levin Hansen siger i et nyligt interview med Altinget, men gang på gang taler man ikke desto mindre friluftskonflikter op og helt ud af proportioner – hvilket selvfølgelig i virkeligheden afsporer mulighederne for at gavne den trængte natur.

Friluftsrådets formand peger konkret på låger i indhegnede naturområder som noget, der vil "udfordre" orienteringsløberne. Det er nemlig dem, "der bliver hårdest ramt," mener han.

Ja, man må læse interviewet tre-fire gange for at sikre sig, at man har læst rigtigt: Er det låger, der er det store dyr i Friluftsrådets åbenbaring? Altså uden spas? Er det virkelig seriøst ment, at orienteringsløbere bliver hårdest RAMT?

Orienteringsløbere, hvis hele sport jo ellers per definition handler om finde vej og forcere spændende og besværlige terræner med udfordringer. Orienteringsløbere, der såmænd kan blive nødt til at skide i skovbunden, hvis trangen byder sig langt væk fra offentlige toiletter. Orienteringsløbere i jernform, der er vant til at springe over en bæk eller rykke udenom et væltet træ – DE bliver "hårdt ramt" af at skulle hvad…? Åbne en LÅGE?

Læs også

Og her gik jeg lige og troede, at pandemien var en udfordring. At mennesker, der mister deres job og livsgrundlag havde udfordringer. At den største naturkrise i verdenshistorien var en udfordring. At tusinder af arter, hvis levesteder forsvinder, er hårdt ramt. Men nej.

Den virkelig, virkelig store udfordring skal findes et helt andet sted – det store samfundsproblem, som Friluftsrådets formand vier et helt solo-interview til, er udfordringen at åbne låge.

"Der er helt sikkert nogen, der synes, at opgaven ville være lettere, hvis friluftslivet ikke var derude. Men det er altså ikke friluftslivet, der truer biodiversiteten," siger Niels-Christian Levin Hansen. Det sidste er rigtigt. Men det samme kan man imidlertid ikke længere sige om Friluftsrådet, der gerne vil diktere dansk naturforvaltning og gøre det til et slagnummer at bekæmpe den største trussel imod personlig frihed i dansk natur – en låge.

Rådets formand fortsætter langt ud i skoven og kalder det "vanskeligt at få opbakning til at bruge økonomiske midler" på naturnationalparkerne, hvis man "afskærer offentlighedens adgang til større naturområder."

Afskærer? På grund af en låge? Der er ingen grænser for misinformationen.

Glem ikke, hr. rådsformand, at der i forbindelse med naturnationalparkerne også er sat bunkevis af penge af udelukkende til at styrke friluftslivet.

I et notat fra Miljøministeriet i oktober 2020 har man regnet på forventelige omkostninger til etableringen af naturnationalparker og afsat gennemsnitligt fem millioner kroner per naturnationalpark alene til friluftsliv. Det betyder, at 15 naturnationalparker giver en kæmpe millionindsprøjtning til friluftslivet i Danmark på 75 millioner kroner ekstra. En kæmpegave til friluftsliv, hvilket rådsformanden tilsyneladende betragter som en ligegyldig detalje, der ikke engang skal nævnes.

For trods 75 millioner kroner føler Friluftsrådet sig forbigået og i alarmberedskab. Over en låge.

Lad os afslutningsvis slå nogle uomgængelige kendsgerninger fast med syvtommersøm:

1) Vi lever i danmarkshistoriens største biodiversitetskrise med det største artstab og den mest omfangsrige naturforarmelse. Nogen sinde.

2) Vi lever ikke i en friluftskrise. Aldrig har friluftslivet fyldt så meget, så mange steder, fået så mange midler og brugt så megen natur. Nogen sinde.

3) I de 75.000 hektar vildskov, der er planlagt, ophører tømmerhugst, men adgang forhindres ikke, stier ryddes, hvis et gammelt træ under en storm skulle vælte ned over dem. Der er altså tale om et afgørende bidrag til at gavne biodiversiteten, der i sig selv praktisk talt har nul konsekvens for friluftslivet.

4) I de 15 naturnationalparker, som i nogen grad overlapper udpegningen af urørt skov, vil det formentlig være nødvendigt at åbne låge eller passere en færist én gang ind i området og én gang ud.

Ærlig talt: At vie et helt alarmistisk interview hertil og hævde, at orienteringsløbere er "hårdest ramt" af den store "udfordring" at skulle åbne en låge, og samtidig bevare skyggen af seriøsitet og troværdighed er uforeneligt.

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion


0:000:00