Gjerding: Ellemann er stadig mere fødevareminister end miljøminister

DEBAT: Der er kommet flere fornuftige grønne tiltag med Jakob Ellemann-Jensen ved roret, men de store aftaler er foreløbig blevet indgået som fødevareminister og ikke som miljøminister, skriver DN's Maria Reumert Gjerding.

Af Maria Reumert Gjerding
Præsident i Danmarks Naturfredningsforening

Det er helt klart, at den nye miljø- og fødevareminister, Jakob Ellemann-Jensen (V), har fået et helt andet mandat end sin forgænger. Og det kan vi godt mærke her i Danmarks Naturfredningsforening.

I Jakob Ellemann-Jensen har vi fået en minister, der udmærker sig ved at søge ægte løsninger og oprigtigt ser natur og miljø som sin opgave at tage vare på. Respekt for det!

Ministeren tog hurtigt efter sin tiltrædelse fat i en ikke helt nem sag, nemlig Natura 2000-områderne. Hvor der tidligere var lagt op til at ophæve beskyttelsen af en række Natura 2000-områder, så formåede Jakob Ellemann-Jensen at afbøde dele af forringelsen. Selv om store områder for rastende fugle nu ligger ubeskyttede hen – hvilket stadig er uacceptabelt – så fik ministeren dog inddraget en række nye arealer, der gør, at det samlede areal med Natura 2000 er intakt.

Bundskraber i EU
Bevares – EU-Kommissionen kan jo have hvisket ministeren i øret, at en sløjfning af Natura 2000 i et land, der i forvejen er bundskraber i EU, ikke er acceptabelt. Vi vælger at se det som et udtryk for ministerens gode vilje. Det synes vi også, man kan læse ud af ministeren klare signal om, at de danske Natura 2000-områder i højere grad end hidtil skal være et mere naturrettet projekt. Det er helt i tråd med intentionerne i de EU-direktiver, der ligger bagved Natura 2000.

Også ulvedebatten tog Jakob Ellemann-Jensen hurtigt og rimelig frygtløs på sig. Og det glæder jo os, at ministeren handler på fakta. Vi bifalder ministerens linje om, at der skal være plads til rummelighed og til den vilde natur.

Vi glæder os også over, at der nu skal indføres pant på juice og saftflasker, om end vi jo gerne så det ske før 2020. Vi glæder os over, at landbruget i år har fået nej til at bejdse rapsfrø med bi-dræberpesticiderne Neonix, og vi siger hurra for signalværdien i, at brugen af sprøjtegifte ikke længere skal være tilladt ved privat skovrejsning. 

Miljø før fødevarer
Jakob Ellemann-Jensen bebudede ved overtagelsen, at han overtog "posten her i ministeriet for miljø og fødevarer – i den rækkefølge. Jeg antager, at det er derfor, man har skrevet det sådan på brevpapiret". Og selv om der ganske givet er kommet flere fornuftige grønne tiltag, så er de store aftaler foreløbig blevet indgået som fødevareminister.

Og der har været tryk på alle de velkendte kedler. Her et kort rids: Ny målrettet regulering af landbruget med virkemidler, vi i DN ikke tror på, kan få os i mål. 

Det er også på Jakob Ellemann-Jensens vagt, at et vildsvinehegn langs grænsen blev endelig vedtaget. Vi synes kort sagt, at det er tåbeligt med et hegn, der stensikkert ikke vil bidrage til at holde vildsvin ude, og som i værste fald kan påvirke naturen negativt.

I juni kom en frivillig aftale i stand med landbruget om at etablere ca. 105.000 hektar efterafgrøder. De tilhører miljødelen af fødevare- og landbrugspakken og er et krav fra EU-Kommissionen. Men nu er efterafgrøderne igen udskudt – i år på grund af tørken. Det er fjerde år i træk, at efterafgrøderne af forskellige årsager ikke er etableret til tiden. Her har vi ikke – endnu i hvert fald – hørt fra miljøministeren, hvordan han eventuelt vil kompensere for, at et væsentligt virkemiddel ikke slår til.

Miljøet bør samle os
Vi er helt enige med Jakob Ellemann-Jensen, når han siger, at miljøet bør være noget, der samler os. Vi oplever klart en god, forsonlig og lyttende minister, og dét er der i den grad brug for. Det fører nemlig absolut ingen vegne, at f.eks. landbrugets organisationer, de grønne organisationer og regeringen konstant bekriger hinanden på kryds og tværs.

Så sagt på den mest kærlige måde: Der har ganske vist foreløbig været natur og miljømæssig tørke det meste af Jakob Ellemann-Jensens tid som miljø- og fødevareminister, men vores forventninger til ham er stadigt tårnhøje. Vi ser frem til et efterår, der forhåbentlig vil byde på en række stærke grønne aftaler. 

Med starten på et nyt folketingsår og med begyndende valgrumlen i horisonten så tror vi nemlig på, at Jakob Ellemann-Jensen vil følge op på de gode snakke, vi har haft, siden han satte sig i ministerstolen i maj måned. Naturen og miljøet har brug for det.

Forrige artikel Skadedyrsbekæmpere: Landmænd bør ikke have adgang til rottegift Skadedyrsbekæmpere: Landmænd bør ikke have adgang til rottegift Næste artikel WWF: Er skoven stadig urørt, når træerne bliver fældet? WWF: Er skoven stadig urørt, når træerne bliver fældet?
 • Anmeld

  H Klausen

  Borgernes retsfølelse og myndighedernes manglende retsfølelse

  En lovgivende forsamling og politiske interessegrupper burde overholde gældende love.
  Jeg forstår ikke at DN/Enhedslisten, SF, tvillingepartierne Alternativet - De radikale og socialdemokratiet ikke kan fatte at mange jyder opfatter vilde ulve i Jylland som terrorisme.
  Alle gældende love ser ud til at være suspenderet når det gælder disse indvandrede og udsatte ulve.
  FN`s Verdenserklæring om Menneskerettigheder Artikel 3 : Tilsidesættes
  (Enhver har ret til liv ,frihed og personlig sikkerhed.)
  Grundlovens paragraf 72 tilsidesættes, (ejendomsrettens ukrænkelighed. privatlivets fred)
  Hegnsloven er til for at holde dyrene inde på matriklen, så de ikke forvolder skade - ikke for at holde rovdyr ude!
  En ansvarsforsikring er også lovpligtig, i tilfælde af at et husdyr forvilder sig på den forkerte side af hegnet forvolder skader.
  Der er klare regler for hvordan dyreparker skal dobbeltsikre hegn, der hvor ulvene er, før der må åbnes for publikum.
  Jeg kan ikke læse et eneste sted i referaterne fra Vildtforvaltningens ulveråd at gældende lovgivning er blevet diskuteret.
  Når halvdelen af mulige købere falde væk i et område på grund af usikkerhed og manglende tryghed, så bliver stavnsbåndet da genindført.

  Hvis en ulv mod forventning forgriber sig på et får kan ejeren søge om at få erstatning. Hvis ulven mod forventning angriber og skamferer et menneske, er en privattegnet ulykkesforsikring sandsynligvis nødvendig, ulven har ikke noget ansvar?

  Det seneste år har der været flere tilfælde af at ukendte personer har løsnet hjulboltene på tilfældige biler. Den form for terrorisme er ifølge gældende lov strafbar. Hvis der på grund af hærværket sker en ulykke med dødelig udgang, må personen kunne dømmes for uagtsom manddrab?

  Hvis det usandsynlige skulle ske af en ulv dræber et barn, er det så Ida Auken som miljøminister der har ansvaret, eller er det embedsmændene i miljøministeriet eller Vildtforvaltningsrådets ulvegruppe. Teoretisk må ansvaret kunne placeres.
  5/12 2013 meddelte Ida Auken at ulvens tilbagekomst er utrolig glædeligt.
  Den meddelelse betød at jeg fra det øjeblik var forhenværende socialdemokrat.

  Den nye miljøminister kan ikke så kort efter sin tiltræden drages til ansvar for denne meningsløse ulveplan. Men Jakob Ellemann-Jensen har pligt til at sikre at gældende lov bliver overholdt. Han kunne da bare erklære alle danske vilde ulve for det de er - nemlig problemulve!
  Så er habitatdirektivet punkt tre vedrørende ulve opfyldt. Det er det enkelte land der suverænt bestemmer hvornår en ulv er en problemulv?
  Der er så rigelig med ulve i Europa.
  Ifølge en artikel her på Altinget skulle der være over 40000 forskellige arter her i Danmark, og nu kommer Pausefiskene i DR også igen!
  Danmark er godt med hvad biodiversitet angår.

  Hvis sjællænderne vil se livets skønheder, de magiske ulve som en stor familie i København Zoo, er det nok nu! Ifølge Zoo`s hjemmeside bliver problemulvene (overskudsdyr) aflivet på den her tid,