Hård kritik af ny nationalpark-formand

NATUR: Det vækker harme, at Esben Lunde Larsen har udpeget en landmand som formand for Nationalpark Kongernes Nordsjælland. Jeg arbejder for naturen, forsikrer den nye formand.

Der falder bestemt ikke i god jord alle steder, at miljø- og fødevarerminister Esben Lunde Larsen (V) har udpeget landmand Carl Frederik Bruun som ny formand for Nationalpark Kongernes Nordsjælland.

Seniorforsker ved Aarhus Universitet Rasmus Ejrnæs er én blandt en række kritikere af ministerens valg:

”Når man sætter en landmand i spidsen, får man en formand, der har meget forstand på landbrug. Men som næppe har så meget viden om at forvalte natur,” siger han og fortsætter:

”Dette er blot det seneste eksempel på, at politikerne ikke tager ansvar for nationalparkerne.”

Rasmus Ejrnæs står som nævnt ikke alene med sin kritik. På Twitter har Thor Hjarsen onsdag – dagen inden han begyndte sit nye arbejde i WWF – været ude med en særdeles hård kritik.

”ABSURDITETERNE MED NATIONALPARK KGS NORDSJ (Kongernes Nordsjælland, red.) VIL INGEN ENDE TAGE: en konventionel landmand og kritiker nu FORMAND for bestyrelsen. Endnu en kold vasker til naturen fra ministeren!” skrev han og opfordrede Friluftsrådet, Danmarks Naturfredningsforening og DOF til at trække sig fra bestyrelsen, indtil der er fundet en anden formand.

”Vi undrer os gevaldigt”
Naturfredningsforeningen meddeler, at den endnu ikke har fået en henvendelse fra Miljøstyrelsen om den nye bestyrelse, og der derfor ikke er taget stilling til valg af formand.

Men præsident Ella Maria Bisschop-Larsen er ikke umiddelbart imponeret.

”Vi undrer os gevaldigt over, at ministeren nu vil sætte en konventionel landmand – der ikke ønsker sin egen jord med i nationalparken – til at vogte over nogle af de største naturperler på Sjælland,” skriver hun på Twitter.

Også på Christiansborg er der bekymring. Alternativets miljøordfører Christian Poll henviser til, at Carl Frederik Bruun tilbage i 2002 har kæmpet imod genopretningen af Søborg Sø.

”Vi kan forvente meget lidt natur i Kongernes Nordsjælland!” lyder skudsmålet fra Alternativets miljøordfører Christian Poll på Twitter.

Minister: Har stort lokalt kendskab
Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen har ingen kommentarer til kritikken. Men i en pressemeddelelse onsdag lød der stor tillid til Carl Frederik Bruun fra ministeren.

”Carl Frederik Bruun er med sit lokale kendskab og brede netværk til relevante interessenter den helt rigtige person til at stå i spidsen for bestyrelsen, som de næste fire år skal opbygge, udvide og udvikle Nationalpark Kongernes Nordsjælland, så naturen, landskabet og kulturhistorien bevares, styrkes og synliggøres til gavn for både lokalsamfundet og turismen,” sagde miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen.

Forventelig skepsis
Carl Frederik Bruun driver til daglig Esromgaard, der ligger ved Esrum Sø i Nordsjællland. Han er ikke overrasket over kritikken, selvom han finder den uberettiget.

”Det er forventeligt, at nogen er skeptiske, når jeg har det største landbrug i Nordsjælland. Men jeg arbejder 110 procent for naturen i nationalparken,” siger Carl Frederik Bruun.

Han er bestemt ikke imponeret over den meget hurtige kritik fra folk, der ikke kender ham.

”Det er et udtryk for en tilbagevendende misforståelse om landmænd. Men landmænd lever af, i og med naturen. Vi er lige så glade for natur, som alle mulige andre er,” siger Carl Frederik Bruun.

Men hvad med din modstand mod genopretningen af Søborg Sø?

”Der kører et genopretningsprojekt på det nu, fordi tiden nu er moden. Men tiden var ikke moden dengang. Og dengang sad jeg i Jordbrugskommissionen, hvor den daværende landsbrugslov dikterede, at vi skulle sørge for, at der var nok landbrugsjord i Danmark. Nu er genopretningsprojektet i gang, og det understøtter jeg,” siger Carl Frederik Bruun.

Forrige artikel EU vil sikre europæerne renere postevand EU vil sikre europæerne renere postevand Næste artikel Grønt overblik: Det skal du holde øje med i denne uge Grønt overblik: Det skal du holde øje med i denne uge
 • Anmeld

  Frederik Lüttichau · Formand, Større Jordbrug, L&F

  Plat af Ejrnæs at angribe landmand

  Hvordan kan man være så fordomsfuld som Seniorforsker Rasmus Ejrnæs er i sit indlæg i Altinget. Hvem skulle alternativt til landmænd være bedre i stand til at forvalte natur?
  Det er nøjagtig den type bevidst fordomsfuldhed, der er så idiotisk at den må være baseret på et ønske om at stille landbrug og landmænd i et utiltalende lys.

  Tilbage til hovedspørgsmålet. Hvem skulle være bedre til at forvalte natur? Må det retoriske spørgsmål jo blive. Det havde jo været interessant hvis Seniorforskeren havde gode bud på det. Det at forvalte natur i en sammensat størrelse som Nationalpark Nordsjælland, hvor produktionsjord, landbrug i forskellige størrelser, naturområder og Statsskov og meget andet kræver netop en kandidat, der både har indsigt og tillid hos de ejere, der lægger jord til et svært begreb som en dansk nationalpark.

  Hvis en Europæisk ekspertgruppe skulle se på indholdet i Nationalparkerne i Danmark, tror jeg, den i sammenligning med hvad man ser i feks Tyskland, Frankrig og Polen, har et helt andetudgangspunkt, naturdelen er (desværre) af en helt anden kaliber. Til netop at samles om en langsigtet plan for en dansk nationalpark, da tror jeg at en formandskandidat som en lokal landmand, der engagerer sig i sagen. Det bør give respekt og man bør tage imod en ny formand med åbenhed og samarbejdsvilje.

  Desværre er det netop en politisk automat reaktion som den man ser fra Rasmus Ejrnæs og fra Ella Bishop Larsen, der gør praktisk samarbejde rigtig svært. Det er trods alt ingen af dem, der hverken bor i Nationalparken, lægger egen jord til den. Det er efter min overbevisning politisk plat.

  Ministeren har gjort et godt valg, og det er, tror jeg, så meget lettere for en lokal landmand som den udnævnte formand ikke at engagere sig, ikke tage ansvar, men blot se til fra siden. Han har taget stilling til en henvendelse og vælger frivilligt at engagere sig.

  Det er trist at opleve fordomme. Jeg tror ikke hr. Ejrnæs har et personligt forhold til den udpegede landmand. Det gør det ekstra trist. ØV.

 • Anmeld

  Rasmus Ejrnæs · Seniorforsker

  En velbegrundet reaktion

  Frederik Lüttichau mener at min kritik af forslaget til kommende formand for nationalparken er en fordomsfuld automatreaktion, men det er ingenlunde tilfældet, det er en meget gennemtænkt reaktion.

  Nu er det jo ikke noget langt interview, men jeg siger to ting:

  1) Landmænd må som udgangspunkt forventes at have begrænset forstand på at forvalte natur. Dette betragter jeg som et faktum, der bakkes op af omfattende evidesn. Hvis Lüttichau mener noget andet, så fortæl os hvori Brun's professionelle kvalifikationer som naturforvalter ligger. Kender han mon områdets truede sommerfugle, ynglefugle, vedboende biller og svampe? Kender han forudsætningerne for rigkærenes rigdom på mosser og planter? Kender han betydningen af græsningsregimer for forvaltningen af den biologiske mangfoldighed. Hvis jeg har gjort Godsejer Brun uret, så vil jeg med glæde levere en uforbeholden undskyldning.

  2) Politikerne løber fra deres ansvar. Det er jo ikke Brun's ansvar at han er udpeget, men politikernes. Derved synes jeg politikerne igen løber fra deres ansvar. Først stikker de af når nationalparken skal afgrænses. Reglen i Danmark synes at være at man kan få en nationalpark hvis lokalbefolkningen ønsker det, men det ligger i ordet at udpegningen skulle være national. Dernæst stikker de af når de ikke vil fastlægge nationale politiske mål for naturindholdet og naturbeskyttelsen i nationalparken. Alt kan fortsætte som hidtil i en nationalpark. Endelig så befolker de nationalparkernes bestyrelser og råd med interessenter - altså repræsentanter for alle de interessekonflikter der er mellem natur og produktion og friluftsliv. Det synes for mig at være en sikker opskrift på business as usual.

  I hele denne kontekst er den manglende professionalisme i bestyrelserne blot et af mange tegn på at politikerne fralægger sig ansvaret.

  Jeg vil gerne pointere at jeg intet har imod at man laver denne slags demokratieksperimenter i danske landskaber. Det er blot falsk varebetegnelse at kalde det for en nationalpark.

 • Anmeld

  Jørgen Lundsgaard

  National-Park for danskerne

  Et område i Nordsjælland der bliver betegnet som dansk National-Park, er vel lavet for danskernes skyld !- eller ?
  For Rasmus Ejernæs & Co ( Morten DD, Thor Hjarlsen m fl) kan vel ikke få den opfattelse, at det er deres legeplads fremover og skal køres efter deres ideer om biologisk mangfoldighed
  Vi alm danskere vil gerne have bevaret det historiske landskab i Kongernes Nordsjælland, - og så må Rasmus & CO finde deres legepladser og forskerområder vedr biodiversitet i regi af AU, KU m fl. institutioner
  Skæg for sig og .........

 • Anmeld

  Rasmus Ejrnæs · Seniorforsker

  Frasiger mig legeplads

  Jeg vil berolige Jørgen Lundsgaard med at jeg helt og aldeles frasiger mig en legeplads i Nordsjælland, jeg har nok legeplads i min lille have i Hjortshøj.

  Man må endelig ikke tage mit indlæg i debatten som et partsindlæg. Det var ment som en nøgtern faglig konstatering af at hvis vi i Danmark ønsker at leve op til internationale mål om naturbeskyttelse, og hvis politikerne ønsker at danskerne skal have adgang til store vilde naturområder - så står dagens mål og indsatser slet ikke mål med ønskerne.

  Når man spørger den danske befolkning, så ønsker et flertal store naturområder med vild natur. Og Danmark er med i FN's biodiversitetskonvention og medunderskriver af Aichi-målene.

  Hvis Jørgen Lundsgaard mod forventning har ret i at store naturområder med vild natur ikke er et fælles gode for almindelige danskere, så kan jeg slet ikke se noget problem i den måde man forvalter naturen i Kongernes Nordsjælland, Mols Bjerge, og Skjoldungelandet.

  Altså udover at "nationalpark" stadigvæk er falsk varebetegnelse, hvis man egentlig ikke vil overlade pladsen til naturen.