Torben Hansen: Regeringen ødelægger smidig byggeproces

KLUMME: Regeringens forslag om at dele byggesagsbehandlingen mellem kommuner og regioner får konsekvenser for den velfungerende behandling, som lige nu foregår i kommuner, skriver Torben Hansen (S), borgmesterkandidat i Randers.

I Randers og mange andre kommuner arbejder vi for at styrke en velfungerende byggesagsbehandling, og vi er konstant opmærksomme på at forbedre forholdene for borgere og erhvervsliv.

Nu ser jeg til min store overraskelse, at regeringen har planer om at ødelægge det smidige system, vi har opbygget.

Regeringen vil fremsætte et lovforslag som deler byggesagsbehandlingen mellem kommunerne og regionerne. Ved ansøgning om byggetilladelser på forurenede grunde skal man i fremtiden skrive ansøgninger til to myndigheder og afvente svar fra begge. Det er et lovforslag, som med stor sandsynlighed vil ødelægge den dokumenterede forkortelse af sagsbehandlingstiderne, som kommunerne har opnået de seneste år.

Login