Hvidovre og DI: Giv Avedøre-virksomhederne en hjælpende hånd

DEBAT: Erhvervslivet misser et stort udviklingspotentiale med gamle, rigide lokalplaner på Avedøre Holme, og der er ingen grund til ikke at bløde dem op, skriver Hvidovres borgmester, Helle M. Adelborg (S), og miljøpolitisk chef i DI, Karin Klitgaard.

Af Helle M. Adelborg (S)
Borgmester i Hvidovre Kommune 

og Karin Klitgaard
Miljøpolitisk chef i DI

Avedøre Holme er i dag et af Danmarks største erhvervsområder med en unik placering ved indgangen til København, op ad motorvejsnettet og tæt på Kastrup Lufthavn. 

I dag får vi desværre ikke realiseret områdets fulde potentiale, og det skal der gøres noget ved, hvis vi skal blive ved med at skabe arbejdspladser og nye investeringer i området.

Hvidovre Kommune, Industri- og Grundejerforeningen på Avedøre Holme samt Dansk Industri ønsker at udvikle området til gavn for virksomhederne og for Danmark.

Mange hensyn at tage
Det er vanskeligt i dag at fremtidssikre Avedøre Holme, fordi området er reserveret til virksomheder, som er særligt belastende for miljøet med for eksempel støj, udledning af spildevand og røg. Det er virksomheder med særlige beliggenhedskrav, som man kalder dem. 

Andre behov presser sig også på i området som følge af erhvervsudviklingen globalt og nationalt.

I regeringens udspil ”Vækst og udvikling i hele Danmark” fra november 2015 er fremført en idé, om at kommuner kan udpege omdannelseslandsbyer, hvor der kan gives friere rammer for en helhedsorienteret og langsigtet plan for udviklingen. 

Desuden er der i udspillet også fremlagt, at regeringen i 2016 vil igangsætte og færdiggøre et forarbejde til en revision af Fingerplanen for hovedstadsområdet.

Potentialet er der
I 2014 udførte COWI en analyse af behovet for denne type særligt reserverede områder, og analysen viste, at der ikke er noget behov i hovedstadsregionen for at reservere særlige områder til disse virksomheder. 

Imidlertid er transport i dag en stor udfordring for virksomheder. 

Moderne virksomheder ønsker at tage et ansvar for klima og miljø og er i forvejen underlagt miljølovgivningen. Og ofte vælger de at lokalisere sig ud fra andre parametre som eksempelvis arbejdskraft og tilgængelighed.

Mange forskellige typer virksomheder har fremover ønske om at slå sig ned i et af Øresundsregionens mest attraktive erhvervsområder, og de virksomheder, der allerede ligger på Avedøre Holme, ønsker et tidssvarende og fleksibelt erhvervsområde. 

Virksomhederne har desuden brug for nye udviklingsmuligheder, der kan føre til vækst. 

Fjern spændetrøjen
Hvidovre Kommune ønsker at understøtte disse ønsker ved nye lokalplaner for Avedøre Holme. Der er derfor et behov for, at ikke kun omdannelseslandsbyer kan få friere rammer i en periode til at skabe nye, langsigtede rammer for udvikling. 

Derfor vil kommunen også gerne kunne bruge den såkaldte omdannelseslandsbyordning på udvalgte erhvervsområder, som kan være model for andre områder.

Hvidovre Kommune og virksomhederne på Avedøre Holme ønsker:

  1. At Avedøre Holme bliver udpeget som forsøgsområde i stil med en ”byomdannelsesordning” 

  2. Mulighed for at arbejde fremadrettet med, hvordan virksomheder med særlige beliggenhedskrav og øvrigt erhvervsliv kan udvikle sig sammen på Avedøre Holme

  3. Udvikling af nye samarbejdsformer, som kan fremme symbioser og cirkulær økonomi. 

Avedøre Holme er, med undtagelse af Avedøreværket, AV-Miljø, Biofos og kontorhuset Copenhagen Business Park, udpeget til Virksomheder med Særlige beliggenhedskrav (VSB).

 

Begrebet VSB kom ind i regionplanlægningen for Københavns Amt i begyndelsen af 1990’erne. Virksomhederne blev inddelt i typer, alt efter hvor meget og hvordan de forurenede, og VSB er de mest forurenende. 

Disse virksomheder skal holdes mindst 500 meter fra områder med beboelse.

Der er med Fingerplan 2013 foretaget en udvidelse af begrebet VSB, så det også omfatter større transport- og logistikvirksomheder, der dels kan håndtere store modullastvogntog, dels ligger centralt/fordelagtigt for distribution i hovedstadsområdet.

Forrige artikel V: Planloven er en spændetrøje for vækst V: Planloven er en spændetrøje for vækst Næste artikel Esbjerg: Klimatilpasning kræver større kommunalt råderum Esbjerg: Klimatilpasning kræver større kommunalt råderum