JA: Gentænk grænseværdierne for pesticider i drikkevandet

DEBAT: De nuværende regler vil lukke flere og flere vandboringer. Der er behov for at fastsætte grænseværdierne for fremmede stoffer på ny, skriver Hans-Henrik Jørgensen fra fagforeningen JA.

Hans-Henrik Jørgensen
Formand for JA – fagforening inden for natur, miljø og fødevarer

I Danmark er vi vant til, at vi uden betænkeligheder kan drikke det vand, som kommer ud af vandhanen.

Det er indiskutabelt et meget vigtigt gode, som det selvfølgelig er helt afgørende at værne om nu og for fremtidige generationer.

Men det er faktisk ikke destilleret vand, der kommer fra vandværket.

Grundvandet indeholder altid forskellige stoffer i større eller mindre mængder. Disse stoffer kommer blandt andet fra jordlagene omkring grundvandet, udskilt fra planter, eller stammer fra menneskelige aktiviteter.

Derfor bliver grundvandet normalt behandlet, inden det kommer ud til forbrugerne.

Flere stoffer udledes i grundvandet
Men undersøgelser viser, at der alligevel findes miljøfremmede stoffer i grundvandet. Det er alt fra maling, plastic, træimprægnering, myggespray, koffein, rusthæmmere, olie, benzin, vaskemidler, blødgørere, pesticider, gødningsstoffer, medicinrester og meget andet.

Vi må erkende, at hvad end vi har gjort og gør på overfladen, vil det på et tidspunkt afspejle sig i grundvandet. Det springende punkt er – om det er sundhedsskadeligt?

Det er ikke overraskende, at vi finder miljøfremmede stoffer i grundvandet. Vi kan desværre regne tilbage og udlede, at vi kun har set begyndelsen. For der er mange flere stoffer på vej ned.

En oprydning venter
Vi ved, takket være myndighedernes arbejde, at der landet over er mange mere eller mindre kendte jordforureninger fra lossepladser, tankstationer, pesticidpåfyldningspladser, spild ved uheld eller tidligere tiders uheldige omgang med kemikalier.

Giftnævnets vejledning fra 1966 siger eksempelvis, ”at restbeholdninger af pesticider kan bortskaffes ved at tømmes ned i et 0,5 m dybt hul”. Sidenhen er vi heldigvis blevet klogere, men vi har en del ”oprydning” foran os.

Oprensning fra sådanne punktforureninger varetages af danske regioner. Desværre er det ikke et problem, vi fuldstændigt kan løse, for vi har ikke det fulde overblik over de mulige forureninger.

I næste omgang vil der i mange tilfælde ikke være noget, vi kan gøre for at undgå, at fortidens stoffer – og dermed fortidens synder – vil finde vej til grundvandet. Forskellige stoffer bevæger sig i forskellig hastighed, og det kan i flere tilfælde tage årtier.

Betyder det så, at vi skal lukke alle vandboringerne?

Grænseværdier bør genovervejes
Vi har siden 1980’erne haft det princip, at vi ikke vil have pesticidrester i grundvandet. Derfor er grænseværdien sat til den laveste mulige målegrænse, som dengang var 0,1 mikrogram per liter. Men er det stadig hensigtsmæssigt i dag?

Vi HAR de miljøfremmede stoffer i målbare mængder i grundvandet. Den logiske konsekvens er at genoverveje grænseværdierne og fastsætte dem ud fra en – selvfølgelig forsigtig – sundhedsmæssig risikovurdering.

Hvis vi fortsætter med de nuværende regler, vil det tvinge os til at lukke flere og flere vandboringer eller alternativt rense vandet. Begge dele er en omkostning, og så er det ikke engang sikkert, at det giver mening, hvis nye boringer også viser miljøfremmede stoffer.

Lad os erkende, at det ikke er destilleret vand, der kommer ud af vandhanen, og fokusere på, at vores vand med sikkerhed kan drikkes både af os, vore børn og børnebørn, uden sundhedsrisiko.

Forrige artikel Dansk Miljøteknologi: Vi skal fortsat kæmpe for drikkevandet i EU-regi Dansk Miljøteknologi: Vi skal fortsat kæmpe for drikkevandet i EU-regi Næste artikel Noah: Forureningen fortsætter i højt gear trods klimaplan Noah: Forureningen fortsætter i højt gear trods klimaplan
 • Anmeld

  Claus Tonni Hansen

  Sund fornuft

  Vi skal lave det om - den gamle floskel om at "vi ikke vil have pesticider i grundvandet" var ikke udtænkt af folk med forstand på området men af politiske ideologer, der savnede viden om, hvordan kemiske stoffer opfører sig i miljøet.
  Bedre sent end aldrig - men hvor har jeg dog sagt disse ting i mange år. Måske har det alligevel haft en virkning

 • Anmeld

  Allan Holm Nielsen

  Politik og logik

  Desværre er politik og logik to helt forskellige ting - og skatteborgerne betaler gildet for de ublu valgløfter og utopiske love og regler man vedtager på Borgen.

  Lad os håbe, at der snart kommer nogle mere fornuftige folk ind på tinget.

 • Anmeld

  Knud Brænder

  Brug krudtet på at beskytte drikkevandet, det er en billig, varig og bæredygtig løsning

  Hans-Henrik Jørgensen mener at vi sikrer vores fremtidige drikkevand ved at sætte højere grænseværdier for pesticider!!??
  Som Hans-Henrik Jørgensen skriver var målet med EU reguleringen af grundvandet, at man ikke ønskede at menneskeskabte miljøfremmede stoffer skulle forurene vores drikkevandressourcer. Det har vores miljøministerium så desværre tolket på den måde, at der gerne må fyldes miljøfremmede stoffer op til grænseværdien for drikkevand i vores grundvand. EU politikken giver meget menig, for det sikrer at vores forurenende aktiviteter reguleres. Hvis vi begynder at fire på dette princip forsvinder en stor del af incitamentet for at beskytte drikkevandet. Brug langt hellere krudtet på at beskytte drikkevandet i de begrænsede områder hvor der er et behov gennem pesticidfri landbrug, skovrejsning osv. Det er ganske få procent af danmark der skal beskyttes for at give en varig løsning for vores drikkevand.

 • Anmeld

  Claus Hansen · Cand. Scient.

  Brug krudtet

  Knud- tror ikke, at du er inde i emnet, der er mere kompliceret, end du fremstiller det!