KTC: Naturpakken rummer både godt og mindre godt

DEBAT: Flere initiativer i den nye Naturpakke vækker begejstring, men der er grund til at være betænkelig over for beskyttelsesniveauet. Ambitionerne for biodiversiteten burde være højere, skriver Søren Gais Kjeldsen og Luise Pape Rydahl fra KTC.

Af Søren Gais Kjeldsen
formand for KTC 

og Luise Pape Rydahl
formand for KTC’s faggruppe Natur og overfladevand 

KTC har med interesse læst Naturpakken og ser med stor forventning frem til planerne om at skabe sammenhæng i lovgivningen på miljøområdet og arbejdet med at sammenskrive lovgivningen, som der lægges op til i Naturpakken. 

Aftalen siger, at der skal arbejdes videre med en natur- og biodiversitetslov, som skal ”modernisere og fokusere regler om beskyttelse af den danske flora og fauna og understøtte udviklingen af ny og bedre natur”. 

Klar til at tage fat
KTC har bidraget med input til det udredningsarbejde, der blev igangsat af tidligere miljøminister Eva Kjær Hansen (V), og har været med til at beskrive den komplekse administrative virkelighed, den nuværende lovgivning rummer. 

Derfor er KTC klar til at trække i arbejdstøjet og bidrage med praktikerens viden fra dagligdagen i den kommunale miljøadministration.

KTC finder det dog betænkeligt, at aftalen om Naturpakken fremhæver, at ”det ikke betyder stillingtagen til beskyttelsesniveauet”, da beskyttelsesniveauet som minimum skal være uændret, men helst bedre end i dag, for at opnå det aftalte mål om, at man vil øge biodiversiteten.

Fyrtårnsprojekter viser vejen
KTC finder, at aftalen om at skabe synergi mellem kommunernes klimatilpasningsindsats, nye natur-, frilufts- og kvælstofreducerende indsatser gennem fyrtårnsprojekter, er et væsentligt skridt i den retning, som kommunerne har behov for.  

Aftalen afsætter 15 millioner kroner til indsatser, hvor kommunerne og forsyningsselskaberne skal gennemføre klimatilpasnings-, natur og kvælstofreducerende projekter i det åbne land. 

KTC er helt enige i, at der er et stort potentiale for også at få en naturgevinst i gennemførelsen af indsatserne. Eneste indvending i den sammenhæng er, at midlerne er afsat udelukkende i 2016. Alle får derfor mere end travlt med at realisere indsatsen, hvis den skal kunne gennemføres i 2016. 

Kommuner og forsyningsselskaber er klar til at trække projekterne op af skuffen og sætte arbejdet i gang, så snart staten giver grønt lys. 

Erstatningsnatur med modifikationer
Med Naturpakken iværksættes også en afsøgning af muligheden for erstatningsnatur. KTC har tidligere peget på, at natur ikke er dynamisk og tager år at etablere. 

Erstatningsnatur bør derfor ses som et redskab i forbindelse med muligheden for at skabe sammenhængende naturområder. 

Her kunne etableres en ordning som den, der findes for erstatningsskov, hvor mindre værdifuld natur erstattes med natur på arealer, der etablerer økologiske forbindelser mellem eksisterende naturområder.

Forrige artikel Debatpanel gør status over regeringens miljøindsats Debatpanel gør status over regeringens miljøindsats Næste artikel Bioplast-producent: Plastik-udfordringen råber på politisk handling Bioplast-producent: Plastik-udfordringen råber på politisk handling