Landbruget taber sag om kommunalt sprøjteforbud

AFGØRELSE: Egedal Kommune har ret til at forbyde sprøjtemidler, lyder en længe ventet afgørelse fra Miljø- og Fødevareklagenævnet. Landbruget varsler nye retlige skridt.

Egedal Kommune er i sin gode ret til at forbyde pesticider.

Sådan lyder en ny afgørelse fra Miljø- og Fødevareklagenævnet.

”Miljø- og Fødevareklagenævnet stadfæster afgørelse fra Egedal Kommune af 12. september 2016 om forbud mod anvendelse, håndtering og opbevaring af plantebeskyttelsesmidler (...),” lyder det i afgørelsen.

Siden Egedal Kommune i efteråret 2016 meddelte, at man ville beskytte grundvandet med et borringsnært beskyttelsesområde (BNBO), har det været genstand for strid debat. Landbruget har været ekstremt kritisk og konflikten førte til, at Landbrug & Fødevarer på vegne af ni berørte landmænd indklagede sagen til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Siden Egedals forbud har flere kommuner fået samme tanke. Aarhus, Aalborg og Sønderborg har alle lignende sager kørende.

Uenighed i nævnet
Det er seks ud af nævnets otte medlemmer, som giver Egedal Kommune medhold. De seks har lagt vægt på, at Danmark har et princip om rent grundvand, som forholdsvist simpelt skal kunne anvendes som drikkevand. Man giver kommunen ret i, at det udpegede område er "særligt sårbart" over for nedsivning af pesticider, hvor selv "små mængder pesticider kan medføre en overskridelse af kvalitetskravene for drikkevand." Flertallet lægger også vægt på, at der tale om et vigtigt område, som årligt forsyner i omegnen af 30.000 husstande.

"Flertallet finder således i den konkrete sag, at selv en begrænset risiko for uheld kan begrunde et forbud," lyder det.

Et mindretal på to medlemmer mener, at forbuddet bør ophæves. Det handler om manglende bevis for, hvor forureningen kommer fra, og at fund af pesticider er på under grænseværdien.

’En kæmpe, kæmpe sejr’
I Egedal Kommune er der stor glæde over afgørelsen.

"Vi er glade for, at nævnet nu har givet os medhold i, at vi kan benytte paragraf 24 i Miljøbeskyttelsesloven til at træffe afgørelse om at etablere en beskyttelseszone rundt om Bjellekær Kildeplads. Zonen er vigtig for at kunne beskytte drikkevandet til 30.000 mennesker i Hovedstadsområdet mod forurening fra sprøjtemidler," siger formanden for Teknik- og Miljøudvalget, Peter Hansen, i en pressemeddelelse.

Også på Christiansborg er der glæde at spore. På Twitter kalder Enhedslistens miljøordfører, Maria Reumert Gjerding, det en ”kæmpe, kæmpe sejr for drikkevandet og miljøet.”

Landbrug: Bør indbringes for domstolene
Men i landbruget er stemningen helt anderledes melankolsk.

”Vores vurdering er, at vi stod med en særdeles god sag, fordi man aldrig tidligere på så spinkelt et grundlag og på så stort et område har brugt den bestemmelse, Egedal Kommune griber fat i. Derfor er det selvsagt skuffende, at klagenævnet nu blåstempler den vidtgående praksis,” siger Charlotte Bigum Lynæs i en skriftlig kommentar.

Hun varsler samtidig nye retslige skridt.

”Det er en sag med meget stor betydning for de berørte lodsejere. Vi vil nu gennemgå afgørelsen grundigt, men det er min klare overbevisning, at sagen bør indbringes for domstolene,” siger Charlotte Bigum Lynæs. 

Afgørelsen kan læses her.

Forrige artikel Malou Aamund er ny formand for MUDP Malou Aamund er ny formand for MUDP Næste artikel Esben Lunde tager godt imod eksperters vand-anbefalinger Esben Lunde tager godt imod eksperters vand-anbefalinger