Lone Andersen til ny regering: Flotte ord fra Naturmødet skal blive til handling

KOMMENTAR: En ny regering må følge op på udmeldingerne fra Naturmødet. Én milliard bør til en start afsættes på finansloven, så vi kan komme i gang med de multifunktionelle jordfordelingsprojekter som foreslået af DN og L&F, skriver Lone Andersen.

Der har været valg på programmet den sidste måned. Det har været en spændende og anderledes valgkamp, hvor den den grønne dagsorden har fyldt mere end nogensinde før. Især klima, men også natur og biodiversitet har fået plads.

Igen i år havde jeg fornøjelsen af at deltage i Naturmødet i Hirtshals 23.-25. maj. Temaet for årets møde var "Fra snak til handling". Et velvalgt tema midt i en valgkamp. For også i Hirtshals var der valg på programmet, og aldrig tidligere har jeg set så mange mennesker samlet om den store scene, Thunderdome, som da partiledere og politiske ordførere debatterede natur og klima.

Som viceformand i L&F var jeg særlig glad for at høre debatten i Hirtshals, fordi stort set alle partier erklærede sig enige i, at der skulle følges op på det fælles natur- og landbrugsudspil "Fælles løsninger", som vi lancerede sammen med Danmarks Naturfredningsforening i februar. Et udspil, hvor vi er enige om, at der er behov for en modernisering af ammoniakreguleringen af husdyrbedrifter, og at der skal igangsættes en jordreform, hvor der gennem multifunktionelle jordfordelingsprojekter frivilligt skal udtages eller ekstensiveres op mod 100.000 hektar landbrugsjord.

Login