Miljøforeningsformand: Grønne organisationer svigter befolkningen

DEBAT: Det er uforståeligt, at Danmarks Naturfredningsforening, Danmarks Sportsfiskerforbund, WWF og Levende Hav bakker op om regeringens udskydelse af EU’s vandrammedirektiv og ikke stiller krav til regeringen i forhold til landbruget, skriver Nina Bjarup Vetter.

Af Nina Bjarup Vetter
Cand.theol. og formand for miljøforeningen Blak, Djursland

Fem millioner fra Veluxfonden til kommunikationsbureauet Mensch har samlet Danmarks Naturfredningsforening, Danmarks Sportsfiskerforbund, WWF og Levende Hav om kampagnen RedHavet.nu.

En på alle måder relevant kampagne, da Kattegat, Lillebælt og Østersøen bogstaveligt talt er i havsnød. Læser man sig lidt ind i kampagnens og de grønne organisationers fælles krav til regeringen, ligner det desværre mere en gravsten over havene end en redningskrans.

Alle er i dag klar over, at den helt store synder i forhold til havmiljøet er landbrugets udledninger af næringsstoffer. Desværre går det stadig den forkerte vej, også selvom Danmark allerede har fået tre forsøg til at opfylde kravene i EU's vandrammedirektiv. Krav som vel at mærke skal opfyldes inden 2021, og krav som allerede er udsat i både 2009 og 2015.

Udskydelse af direktivet
Desværre har regeringen valgt at udskyde opfyldelsen endnu engang til 2027. Det er selvfølgelig ærgerligt, at den regering, som har hentet sit mandat i befolkningens bekymring for miljø og klima, kvitterer med endnu en apatisk udskydelse.

Hvad der er endnu mere bekymrende, er, at landets store grønne organisationer bakker op om det. I den stort anlagte kampagne ”kræver” organisationerne, at man: ”Senest i 2027 begrænser udledningen af kvælstof til havet fra 60.000 til 40.000 tons”. Dels er udledningerne lige nu endnu højere, og, hvad værre er, forøger temperaturstigningerne problemet.

Det bør ikke være de grønne organisationers ærinde at blåstemple en fatal udsættelse af reduktionen af næringsstoffer. Retfærdigvis sætter kampagnen også nødvendigt fokus på meget ødelæggende bundtrawl. Her bør regeringen kunne sætte ind med et øjeblikkeligt forbud. Men lidet hjælper det, hvis dyr og planter dør af iltsvind. I så fald forsvinder også bundtrawlsfiskeriet helt af sig selv.

Det gør også de tusindvis af turister, som hvert år strømmer til de danske kyster. Advarselslamperne blinker allerede – vel at mærke algegrønt. Således bredte alger sig sidste efterår fra Lillebælt til Århus bugt og op til de store turistområder på Djursland. Ikke noget kønt syn, men et syn som kan blive lammende for turismen og dermed de mange tusinde arbejdspladser, som den skaber.

Konsekvenser for havmiljøet
Endnu værre er konsekvenserne som bekendt for havmiljøet. I øjeblikket er det sydlige Lillebælt døende, Østersøen har verdensrekord med den største menneskeskabte døde zone, et område som er forårsaget af vedvarende iltsvind.

Kattegat gisper fortsat efter ilt, og fiskedøden er omfattende. Limfjorden, Mariager Fjord og Skive Fjord byder heller ikke på nyt, hverken under solen eller under havets overflade, hvor bunddyrene dør, ålegræsset visner og fiskene forsvinder.

Der har været råbt SOS fra havmiljøet i mere end 30 år. Første gang i 1987, hvor døde fisk og hummere skyllede ind på Djurslands kyster. Da forstod man for første gang, at årsagen til algeopblomstring og iltsvind skyldtes udledninger af næringsstoffer fra landsiden.

Den siddende regering fik på den baggrund borgernes opbakning til at lave tocifrede milliardinvesteringer i kloakeringer og rensningsanlæg. Forhold som alle landets borgere hvert år med fuld forståelse for betaler tusindvis af kroner for.

Investeringer bliver gjort til grin
Uden nødvendige restriktioner på gødningsmængden i landbruget, gøres der derfor i princippet grin med borgernes og samfundets investeringer i spildevandsrensning.

Endnu mere absurd blev det, da man vedtog at åbne for enorme, og ikke mindst enormt forurenende havbrug i Kattegat, lige ud for de store turistområder på Djursland og Nordsjælland. Blot et enkelt havbrug ville udlede, hvad der svarede til, at 15 store svinefarme udledte al gyllen direkte ud i det kystnære vand.

I den forbindelse er det værd at bemærke, at kampagnedeltageren WWF støtter havbrugssektoren med sin mærkningsordning, til stor ødelæggelse for havene verden over.

Det var således en meget fornuftig beslutning, vores nye miljøminister Lea Wermelin (S) proklamerede fra Jernhatten på Djursland 26. august om at sætte stop for havbrugsplanerne. Hun havde til lejligheden valgt alene at dele æren med Danmarks Naturfredningsforening og Danmarks Sportsfiskerforbund.

Det er forståeligt, at man som ny miljøminister ønsker at konsolidere sig med netop de to grønne organisationer, som har høringsret. Det er til gengæld uforståeligt, at de selvsamme organisationer går imod deres medlemmers og befolkningens håb.

De bør om nogen stille krav til den nye regering om at overholde vores internationale forpligtelser i vandrammedirektivet og fastholde regeringen på at foretage de nødvendige lovindgreb over for landbruget. Endnu en udsættelse af kravene i EU's vandrammedirektiv er et nådestød til havene!

En Maritim Nationalpark kan være redningskransen
Vi ønsker naturligvis at overdrage de mere end 16.000 underskrifter, vi har indsamlet mod havbrug, men for en Maritim Nationalpark på tværs af Kattegat, til miljøministeren.

Den vil kunne langtidssikre de vigtige rekreative interesser og forhåbentlig skabe forhold, så havmiljøet og fiskebestandene kan komme sig. Ikke mindst vil den sætte fokus på, at der tværnationalt sættes ind over for udledningerne. Østersøen, Lillebælt og Kattegat skal anskues under samme lup.

Men hvis Danmark ønsker at få Østersølandene med i kampen, bør man som minimum arbejde for at opfylde EU's vandrammedirektiv til 2021.

Forrige artikel Alternativet: Giv akut førstehjælp til danske farvande Alternativet: Giv akut førstehjælp til danske farvande Næste artikel Ornitologer: Miljøministeren skal redde de truede engfugle Ornitologer: Miljøministeren skal redde de truede engfugle
 • Anmeld

  Poul Vejby-Sørensen

  Langt uden for pensum

  Cand.theol. Nina Bjarup Vetter er tydeligvis kommet langt uden for sit pensum, når hun skriver, "alle er i dag klar over, at den helt store synder i forhold til havmiljøet er landbrugets udledninger af næringsstoffer".

  Nej, den opfatelse er stærkt problematisk og bygger på mange års fejltolkning fra Aarhus Universitet.
  Hovedproblemet i det sydlige Lillebælt, Østersøen med den store menneskeskabte døde zone, Mariager Fjord og Skive Fjord byder er jo netop, at de er præget af relativt store andele af byspildevand gennem mange år.

  Når forfatteren skriver, at der har været råbt SOS fra havmiljøet i mere end 30 år - lige fra 1980'erne, hvor døde fisk og hummere skyllede ind på Djurslands kyster, er det rigtigt. Men diagnosen var dengang forkert og er ikke blevet korrigeret siden.
  Iltsvindsproblemerne i Kattegat var hovedsagelig forårsaget af enorme mængder urenset spildevand fra millionbyen København, der førtes med hovedstrømmen op i området. Det bestod af store mængder slam (menneskegylle) med bl.a. fosfor.

  Siden er der ganske rigtigt ofret mange milliarder på kloakering og rensning. Men alligevel udleder danske renseanlæg mere fosfor end svenske og tyske.
  Aarhus Universitet har nemlig ret enøjet beskyldt kvælstof for årsagen til problemerne. Endvidere er der 1000-vis af overløb hvert år, hvor urenset spildevand ledes ud i naturen. Ofte helt uden at blive registreret.

  Nu har det internationale evalueringspanel af topforskere så konkluderet, at fosfor spiller en større rolle - implicit at Aarhus Universitet i sin mangeårige myndighedsbetjening har overset fosforproblemets omfang.
  Men de 30 års skandaløse udledninger af alt for store mængder fosfor ligger i fjordenes slam og vanskeliggør en forbedring.

  Næh, Nina Bjarup Vetter, i de områder hvor havmiljøet kun er udsat for landbrugets udledninger af næringsstoffer, er der ingen problemer.

 • Anmeld

  Frank Wille · naturelsker

  Vores fælles havområder...eller?

  Poul Vejby-Sørensen har sendt sit automatsvar endnu en gang, men det er stadig påstand på påstand uden nogen hold i virkeligheden. Denne beskrives til gengæld fremragende af Nina Bjarup Vetter og det er stærkt foruroligende, at forholdene nu igen forværres. Men hvad i alverden havde de ansvarlige dog forestillet sig med landbrugspakken og havbrug for fuld udblæsning. Hvem bestemmer egentlig i dette land...

 • Anmeld

  N Skovbo · selvstændig

  Poul Vejby-Sørensen tager fejl...!

  Poul Vejby-Sørensen, som er miljørådgiver for Bæredygtig Landbrug, er ude i sin sædvanlige "frikendelse" af landbruget som bidrager til de enorme miljømæssige problemer vi har i den danske miljø.

  Det er særdeles trættende, at han vedbliver med, at fremture med aldeles urigtige betragtninger og fordrejninger, når den ene forskningsresultat blot lægger flere beviser på den i forvejen kendsgerning, at landbruget er den ubetingede største bidrager med ikke alene kvælstof men også fosfor til vandmiljøet.

  Bla. påstanden om, at "urenset" spildevand fra rensningsanlæg er en hovedårsag til kvælstof og fosfor forureningen er helt galt i byen, hvad han talrige gange er fagligt blevet belært om, sagen er den, at dette spildevand kommer i få tilfælde om fået, idet de kun er der når der kommer ekstremt nedbør. Det ledte spildevand, er iøvrigt ekstremt fortyndet af de store mængder regnvand.

  DCE har beregnet, at dette bidrag antager 2-5 % af al udledning. Altså en dråbe i havet forhold til det der kommer fra landbruget.

  Med hensyn til fosfor, så ja, det har en betydning, men kun i de områder hvor saltindholdet er under 12 promille. Det er få steder, for disse blågrønne alger kan ikke vokser når saltindholdet er højere.

  Om PVS så "blåstempler" sit udsagn ved at ref. til at internationale evalueringspanel af at topforskere så konkluderer, at fosfor spiller en større rolle, er heller ikke sandt. Hvis han gad læse rapporten, ja så er det rigtig, at fosfor spiller en rolle, men denne rolle er ganske lidt betydeligt. Igen falsk fakta fra Bæredygtig Landbrug.

  PVS, som nu i en årrække, mod betaling naturligvis, har forsvaret landbrugets udledninger, er igen og igen blevet sat fagligt til vægs af eksperterne, som jo rent faktisk undersøger og laver forskning. Hvad PVS som pensioneret agronom har foretaget sig, har INTET har med miljø forskning at gøre, altså bevæger han sig som jeg, ind på et område hvor der ikke er "pensum" for det.

  Desværre preller det af på PVS og Bæredygtig Landbrug. Og hvor er det trist.

  Vores vandmiljø har det skidt, rigtig skidt, og til stadighed vedbliver Poul Vejlby-Sørensen med, at trække forbedringer i langdrag. Finder "hår i suppen" og obstruerer alt og alle med fake news.

  Må jeg anbefale den gode PVS, at læse lidt op på forskningen, ikke blot her i Dk, men internationalt. Det er på høje tid og hvis vi ikke snart gør noget, så bliver det måske uopretteligt og i sær dyrt at rette op på.

  Moral synes åbenbart ikke at spille en rolle for hverken Poul Vejby-Sørensen eller Bæredygtig Landbrug. Det er penge frem for noget andet og jeg siger blot PVS, hvis du og BL fortsætter ad dette spor, så vil i opleve en sand tsunami af vrede borgere, som vil stille Jer til ansvar. Tænk lidt over det. Mange tak.

 • Anmeld

  john jørgenen · pensionist

  Langt imellem løsninger der virkeligt rykker...

  Forskning, og virkelige resultater fra landbrug der kører avanceret pløjefri, (bl.a. kendt som conservation agriculture), viser at en stor del af landbrugets udledninger til vandløb og havet, kan reduceres ved at genopbygge muldlaget i jorden. Samtidig har dette tiltag en række andre fordele, for samfund, landmand, natur, biodiversitet og klima. Husk at DK er pålagt at reducere landbrugets CO2 udledning. Ingen ved hvordan, hvis vi ikke får muldlaget genopbygget. www.conservationagriculture.dk

 • Anmeld

  Knud Jeppesen · Moderne landmand

  Tager Miljøministeriet også fejl?

  Prøv nu lige og se hvad Miljøministeriet selv skriver:
  Vandområdeplaner 2015-2021, som Miljøministeriet har udsendt og som vandløb reguleres efter:
  Side 68: ”Ud over fysiske forhold er spildevandsbelastningen en meget væsentlig årsag til, at vandløbene ikke har en god økologisk tilstand. Udledning af spildevand til vandområder sker primært fra fælles renseanlæg, regnbetingede udløb samt fra ukloakerede ejendomme i spredt bebyggelse”.
  Desuden står der, at vi har 19.000 km vandløb i DK, og at en 1/3 af dem ”ikke opfylder miljømålsætningen på grund af spildevandsudledninger”. Altså 6000 km vandløb der aldrig kommer i god tilstand, så længe der udledes spildevand. Det skyldes primært spildevandets indhold af organisk stof (lort, tungmetaller, medicin- og hormonrester). Men prøv så lige at se den næste: ”Tilførslen af kvælstof og fosfor fra spildevandet har derimod en relativ lille betydning for miljøtilstanden i vandløbene”.
  Så skal man da heller ikke være særlig intelligent for at kunne regne ud, at kvælstof og fosfor fra landbruget nok heller ikke er det, der ødelægger tilstanden i vandløbene.

 • Anmeld

  N Skovbo · selvstændig

  Knud Jeppesen ja og nej...

  Hej Knud Jeppesen, noget af det du skriver er korrekt, andet er ikke helt i råd med fakta.

  Der findes knap 18.000 kilometer vandløb der er omfattet af vandområdeplanerne. Ialt er der dog ca. 70.000 kilometer vandløb. Så det er kun 33 % af alle danske vandløb der skal opfylde God Økologisk Tilstand jvf. Vandrammedirektivet. og har målsætning og beskyttelse. Resten er overladt til sig selv. I denne sammenhæng er det værd at huske, at landbruget med næb og klør har kæmpet for, at så få vandløb som muligt blev omfattet af beskyttelse...!

  Og så er det rigtigt, at vandløbene IKKE er belastet af kvælstof. faktisk er der et naturligt overskud af N i alle vandløb. N er fra naturens side med til, at give N til det salte miljø, som fra naturens hånd producere meget lidt (Amasonas, Missisipi tlf. floder er betydelig N producenter til de store have). Så problemerne i vandløbene er ikke N, men noget andet. Hvis du kigger på GIS kort fra vandområdeplaner, kan du se, at hovedparten af alle de omfattede vandløb er ok med DVFI, altså er der ikke forurening, da dette slår insekter ihjel. Det der mangler er makrofytter (planter) samt fisk.

  Der hvor det går galt med vandmiljøet er i det maritime miljø. Her er saltvand over 12 promilles saltindhold voldsomt belastet af kvælstof alene (n). Fosfor (P) gør ikke skade med de blågrønne alger, der ikke lever i saltindhold over disse 12 promille.

  Overløb fra rensningsanlæg bidrager med ca 2-5 % af al fosfor og kvælstof til vandmiljøet, altså et betydeligt lille andel af det hele. Her er det netop landbruget, som bidrager suverænt med både N&P. Det er ikke til diskussion og utallige undersøgelser, både her i landet men også i udlandet viser det samme. For meget kvælstof giver alvorlige algeopblomstring. Algerne laver vandet uklart, uklart vand giver meget lidt lys i vandsøjlen og planterne dør. Ingen planter, intet lys betyder ingen fisk eller liv. Og ja, når så algerne dør om efteråret, falder de til bunden og rådner. Denne proces forbruger ilt og derfor har vi iltsvind.

  Tingene hænger sammen, men det er der desværre mange som ikke sætter sig ind i.

  Naturen har sine begrænsninger og DK, det har den største andel dyrket areal i hele verden, har naturligvis et kæmpe problem. Især fordi langt over halvdelen af DK er drænet. Dræn sender vandet væk fra markerne. Er der meget NPK osv. som ikke er opbrugt af planterne, så vil en del naturligvis drænes ud i vandmiljøet.

 • Anmeld

  Knud Jeppesen · Moderne landmand

  N Skovbo

  Typisk at alle der påstår det hele kommer fra landbruget bruger de samme forkerte tal. I DANVA fra 2017 står der at udledningen fra punktkilder er 10-11%. (selv Marager bruger dette tal)Det store problem er dog fosfor der er oppe på hele 35 %.
  Så påstår man også altid at urenset spildevand er en ubetydelig del. Vrøvl! Hvordan kan de store renseanlæg i KBH. have "regnbetingede" overløb 60 gange om året. Er der skybrud en gang i ugen -godt vi ikke skal drive landbrug derovre med alt det regn. Men det ses jo ikke, for det lukkes 1,5 km direkte ud i Øresund. Ikke så mærkeligt at der dødt derude.
  Og hvad med alle de hormon- og medicinrester der lukkes direkte ud. Rensninganlægene siger jo direkte at dem kan man ikke gøre noget ved. Og de store sygehuse lukker også direkte ud de næste mange år. Men det holder vel kræften væk fra fiskene når de får lidt brugt kemo hældt i hovedet.

 • Anmeld

  N Skovbo · selvstændig

  Knud Jeppesen, lidt mere fakta :-)

  Disse punktkilder du henviser til i Novana er jo det samlede udslip, og ikke blot kraftig nedbørsbetinget overløb, det fremgår også af Novana. Hertil kommer også ejendomme på landet uden kloakering. Læs gerne op på begrebet punktkilde.

  Hvis du stadig har lyst til mere info med korrekte data, så kan du i selvsamme NOVANA rapport læse om hvor stort et bidrag landbruget har med både kvælstof og fosfor. Det er ikke til diskussion, selv om landbruget igen og igen forsøger at dreje fakta.

  Og jo, hvis du ikke ved det, så er Øresund faktisk et af de farvande i Danmark som ubetinget har det bedst :-)

  Noget andet er, at siden 80érne har danske skatteborger brugt enormt mange miliarder på rensningsanlæg, hvilket jvf. DCE er den mest betydelig årsag til forbedringer i vandmiljøet. I disse år betaler skatteborgerne, via vandafledningsafgift, igen milliarder til seperate kloakering i det ganske land. Det tager tid, men disse tiltag er en betydelig del af vandområdeplanernes indsatser. I fremtiden vil disse overløb vi ser nu, blive betydeligt begrænset, også fordi kommunens laver hundredvis af små vandhuller rundt om i byerne, som opsamler overfladevand.

  Altså har den almindelige skatteborger betalt mange tusinde kroner for, at begrænse forureningen, og dette uden at beklage sig, for naturligvis skal vi alle passe på miljøet, det kunne da bare passe andet.

  MEN jeg er altså nødt til at sige det lige ud, lige nu er de enste der med næb og klør kæmper mod miljøforbedringer, det er altså landbruget.

  Håber det bliver bedre i fremtiden.

 • Anmeld

  Knud Jeppesen · Moderne landmand

  Kender godt fakta om punktkilder.

  Det udlægges altid som om at der ingen kloakering er på landet. Forkert. Alle har da minimum septitank og langt de fleste trixtanke. Og vi får dem tømt en gang om året. Så hvad er problemet. De 5000 tilladelser kommunerne giver sig selv til "regnbetingede" overløb er lort og alt muligt andet der løber direkte ud i naturen. Det må da trods alt være slemt. Det med Øresund er fordi saltvandet fra Kattegat kommer ned og henter alt lortet og trækker det med strømmen videre ud. Bare Lynetten i Kbh. lukker 30.000m3 råt urenset spildevand ud i Øresund en gang om ugen. Helt lovligt!! Er det miljøvenligt.
  Udokumenteret påstand at landbruget kæmper imod miljøforbedringer. Det er altså 25 år siden vi fik styr på vores "spildevand". Vi forurener altså ikke her i 2019 og de næste 25- 50 frem som andre. De fleste kommuner skriver, at de tidligst er færdig med separat kloakering om 20 til 50 år. Om 1 til 2 generationer. Kan godt forstå at I kæmper med næb og klør for at lægge skylden over på landbruget.

 • Anmeld

  N Skovbo · selvstændig

  Mere info om fakta :-)

  Hej Knud, lige for at rette dine 5.000 spredte bebyggelser, så er der rent faktisk 300.000 spredebebyggelser i Dk. Ikke alle har en udledning, men dog et andet tal.(NOVANA)

  Så får du lige noget faktuelt fra NOVANA om disse punktkilder:
  "Punktkilder dækker over en række forskellige udledninger af spildevand både fra husholdninger og industri. På de egentlige renseanlæg (både kom- munale og private) samt akvakultur (dambrug) laves opgørelserne på baggrund af målinger på de enkelte anlæg, mens bidragene fra spredt bebyggelse, regnbe- tingede udledninger samt havbrug er baseret på dels modeller, dels erfaringstal.
  Udledningen af kvælstof fra alle punktkilder er faldet med 75 % over perio- den 1990-2017– for renseanlæggene alene er faldet på omkring 80 %."

  Du ser altså en betydelig reduktion fra spildevands påvirkning, selv om landbruget forsøger at fortælle en anden historie.

  Kvælstof fra punktkilderne er faldet betydelig. NOVAN citat "Der er siden 1990 sket en reduktion på knap 50 %. Som det fremgår af figuren, udgør punktkilderne i dag kun ca. 10 % af den samlede udledning.".

  Fosfor taler landbruget jo meget om, men hvis du læser NOVAN kan du se dette her: "Udledningen af kvælstof fra alle punktkilder er faldet med 75 % over perio- den 1990-2017– for renseanlæggene alene er faldet på omkring 80 %.".

  Altså bidrager spildevand, industri, havbrug, spredt bebyggelser, dambrug osv. med ca 30 %.

  Du er altså nødt til, at kigge faktuelt på tingenes tilstand, indtil videre forsøger landbruget igen og igen med at fordreje fakta.

  Det er altså trist, ville være dejligt om der viste sig en landbrugs interesse for, at indgå i en mere konstruktiv dialog med resten af befolkningen, som i højere og højere grad er blvet mere miljøbevidste. Udelukkende at tale økonomi, det er ikke vejen frem, vi skal hjælpe hinanden her i landet.

 • Anmeld

  Poul Vejby-Sørensen

  Skovbo undgår den faglige diskussion

  Når Skovbo forsøger sig med personangreb i stedet for faglig diskussion, er det vel udtryk for mangel på ammunition.
  Og så længe ingen moderator standser ham, kan han jo bare fortsætte.

  Jeg skal undlade at kaste med smuds, men når han taler moral, er han tydeligvis på udebane,

  Skovbo ser helt bort fra, at statistikken ikke er brugbar, fordi der IKKE er styr på udledningerne fra renseanlæggene. Nogle har end ikke haft installeret udstyr til at måle overløbene gennem årtier. Tusindvis af overløb!
  Skovbo kan åbenbart heller ikke se problemet i, at renseanlæggene kan udlede ikke-registrerede overløb (RBU) ganske gratis, hvorimod en ærlig registreret egenkontrol koster dyrt. Det er ikke i orden og må formodes at blive ændret af miljøministeren.

  Skovbo er også bort fra et metertykt slamlag i en række fjorde, som leverer bl.a. fosfor til økosystemet, uden at det figurerer som "udledning" i NOVANA-rapporterne. Slamlaget er dannet af gamle udledninger, som myndighederne gennem årtier har vendt det blinde øje til.

  Og det er ikke antallet af brugte milliarder, der bestemmer successen af spildevandsrensningen, men derimod, hvor meget "menneskegylle" med tilhørende næringsindhold, der er lukket direkte ud i vandmiljøet.

 • Anmeld

  N Skovbo · selvstændig

  PVS bør læse NOVAN

  Poul Vejby-Sørensen, miljøkonsulent fra Bæredygtig Landbrug, spørger til faglighed.

  Det er helt fair og det er naturligvis udgangspunktet. Nemlig NOVANA og DCE.

  Som mit svar i tråden her til Hr Knud Jeppesen, så er der bestemt styr på fagligheden.

  NOVANA måler og de estimere, det gør PVS ikke, men dog er han kritisk på et ikke-faktuelt grundlag.

  Igen og igen påstår PVS, at disse overløb, har en helt utrolig påvirkning af miljøet. Senest har man undersøgt disse overløb, og resultatet er at udslippet, der er regnvandsbetinget, udgør 2-5% (naturligvis for meget) altså er landbrugets bidrag VOLDSOMT meget højere, også jvf. målinger fra DCE.

  Det er helt utroligt svært at debatere, når det er helt og aldeles udokumenterede konspirationsteorier der ligger bag.

  Især PVS arbejdsgiver Bæredygtig Landbrug", er igen og igen taget i fejlagtige "teorier".

  PVS går jeg ingenlunde efter personligt, men så længe han repræsentere en interesseorganisation, må han naturligvis stå ved de udtalelser han kommer med i det offentlige rum. Herunder debatindlæg og kommentarer.

 • Anmeld

  Knud Jeppesen · Moderne landmand

  Skovbo du fordrejer åbenbart bevidst fakta

  Læs nu hvad jeg skriver. De 5000 var antallet af kommunerne tilladte overløb. Direkte fra toilettet og ud i naturen uden kontrol af mængde og indhold. Utroligt du har samvittighed til at forsvare det som ingenting. Ikke så mærkeligt ,at så mange badesteder må lukke når det er dejligt badevejr. På grund af livsfarlige colibakterier, der trives livligt i det tilsmudsede havvand.
  Alle dine tal om ting der er faldet så og så mange % er ikke et argument, men meget brugt, hvis der ikke er andet der taler ens sag. Men hvis udledningen er faldet 80 % viser det jo bare at det have været en enorm udledning tidligere. Forhold dig nu til fakta - er det ingenting når Lynetten udleder 30000 m3 råt spildevand om ugen incl medicin- og hormon rester???
  Og så er der jo over 600 andre renseanlæg - de er vel ikke mere hellige?.
  Kan stadig ikke se hvad landbruget skal anklages for - vi bruger da vores gylle på markerne og ikke i havet. Det er da en kæmpe næringstofbank, som alle vore afgrøder nyder godt af, så vi kan lave sunde fødevarer til jer i byen. Forøvrigt er det slam der trods alt bliver tilovers i rensninganlæggene så fyldte med tungmetaller (kviksølv,cadium,bly, nikkel, chrom) og miljøfremmede stoffer at det ikke må bruges til humane fødevarer. Det kan I byboer simpelt hen ikke være bekendt at aflevere sådan noget lort.

 • Anmeld

  Gunner Buck · agronom

  Hovedårsagen til de årlige iltsvind i Mariager Fjord skyldes næppe landbrugets brug af kvælstof

  Det er ganske frimodigt af forskere og Nina Bjarup Vetter, at hun sammen med nogle debattører i denne tråd henregner de årlige iltsvind på bunden af dybet i Mariager Fjord til et resultat af landbrugspakken og landbrugets brug af kvælstof.

  I Fladbjerg - ud for den dybe del af Mariager Fjord – er der stort set hver sommer en stank af svovlbrinte på grund af iltsvind i dybet. Det var der også i de år, hvor dansk landbrugs forbrug af kvælstof var tvunget længst ned – med dårlige udbytter og meget lave proteinprocenter i kornet til følge.

  Mariager Fjord er i det hele taget ikke meget præget af landbrug, da vandskellet ligger inden for 10 km på hver side af fjorden.

  Men ”fortidens synder” er efter al sandsynlighed den væsentligste årsag til de årlige iltsvind i fjorden.

  I 1971 blev der fra industrivirksomheder i Hobro - især fra De Danske Spritfabrikker - udledt 3.129.700 kg BI5 (nedbrydelige organiske forbindelser) til fjorden. Det svarer til udledning fra 143.000 personer – altså en ganske stor by. Der blev udledt 338.980 kg BI5 med husspildevand. Det fremgår af en rapport om vandkvaliteten i Mariager Fjord, som F.L.Smidth & Co. A/S udarbejdede i 1972.

  Der er vel ingen, som véd, hvor mange meter slam, der ligger på bunden af den dybe del af Mariager Fjord.

  Jeg er ikke i tvivl om, at fosfor i det slam er den væsentligste årsag til de årligt tilbagevendende forekomster af iltsvind i fjorden.

  Derfor er der fortsat en stor risiko for, at disse iltsvind vil fortsætte, selv om alt spildevand fra kommunen nu bliver ledt uden om fjorden til et fælles rensningsanlæg i Hadsund og herfra et pænt stykke ud i Kattegat.

 • Anmeld

  Gunner Buck · agronom

  Var det københavnergylle der slog hummerne ihjel

  De herrer Wille og Skovbo finder, at Poul Vejby Sørensen kommer med automatsvar og sine sædvanlige frikendelser af landbruget. Og hr. Skovbo fastslår, at Vejby deltager i debatten, fordi han er rådgiver for Bæredygtigt Landbrug og forfægter sine synspunkter ”mod betaling”. Og du fastslår, at han spreder falske fakta fra Bæredygtigt Landbrug

  Det er dog en ussel debatform hr. Skovbo. Poul Vejby Sørensen har forfægtet de samme synspunkter også 20 år før Bæredygtigt Landbrug blev stiftet, hvorpå han blev knyttet til organisationen som ekstern rådgiver.

  Jeg kan sagtens følge Poul Vejby Sørensen i, at det er udledninger fra Lynetten – altså københavnergylle, der slog hummerne ihjel og ikke kvælstof fra landbruget.

  I 1963-64 var jeg soldat i Vedbæk. I fritiden badede vi fra den herlige strand lige nord for Vedbæk Havn.

  Men en dag var vinden i sydøst, og vandet lignede nærmest bønnesuppe. Det vart fyldt med københavnergylle og der blev ikke badet den dag. Kan udløbene fra København nå til Vedbæk kan de også nå op i Kattegat.

  Jeg véd også, at Poul Vejby Sørensen har studeret rapporten fra det internationale panel ganske grundigt. Selv om den rapport, der var meget kritisk over dansk forskning på området, kun er to år gammel, er den næsten gået i glemmebogen – til glæde for dem, der fastholder, at danske miljøforskere har ret.

  Men tænk nu, om det er Poul Vejby Sørensen, som har ret. • Anmeld

  Carsten Dyhr-Nielsen · kritisk forbruger

  Vildledning fra Poul Vejby Sørensen

  PVS skriver: "Nu har det internationale evalueringspanel af topforskere så konkluderet, at fosfor spiller en større rolle".

  Hvis han her henviser til den efterhånden halvgamle internationale evaluering af vandplanerne, er hans udtalelse så forkert, at jeg er sikker på Bæredygtigt Landbrug ville sagsøge ham på lige fod med Markager, hvis ikke det lige var fordi PVS er fra Bæredygtig Landbrug.

 • Anmeld

  N. Skovbo · selvstændig

  Poul Vejby-Sørensen tager fejl igen!

  Naturligvis forholder alle mine indlæg sig til faglige og faktuelle undersøgelser.

  Et hurtigt blik på mine indlæg vil hurtig givet et sådan overblik, hvor PVS modsat drager sine egne lommefilosofiske "antagelser" i brug, uden nogen form for dokumentation.

  Antagelser og forskning er to forskellige ting, og absolut to modsætninger.

  Noget som både Bæredygtig landbrug og deres medarbejder, Poul Vejby-Sørensen stort set er ligeglade med.

  PVS har dog ret i, at der ligger megen efterladenskaber fra tidligere tider på bunde af fjorde og især søerne. Det er korrekt. Det er også korrekt at det både er industri og landbrug, dambrug, by mfl , som er årsagen til dette slam. Ingen går fri her og slet ikke landbruget, som op gennem 70ér brugte enormt med NPK gødning. (heldigvis reduceret med ca 50% idag)

  Men sagen er jo, at vandmiljøet har det enormt dårligt, kun 2 ud af 111 vandområder er idag God Økologisk Tilstand og vi skal være GØT i 2027 for at komme i mål med med Vandrammedirektivet.

  Landbruget med PVS i spidsen siger de IKKE har en indflydelse, og det er alle andre der er årsagen.

  Helt urimeligt og igen særdeles dårlig moral, når nu samtlige undersøgelser viser, at landbruget står for SUVERÆNT mest udledning af både kvælstof og fosfor.

  Det er FAKTA, selv om PVS er betalt for at sige noget andet.

 • Anmeld

  N. Skovbo · selvstændig

  Knud Jeppesen bedes om dokumentation

  Du skriver i dit indlæg noget om Lynetten (rensninganlæg i Kbh) udleder 30.000 m3 "råt" spilde vand til Øresund en gang om ugen !!!.... Har du dokumentation for det. Og ja, er du sikker på det ikke er fortyndet spildevand ift med megen nedbør fra befæstede arealer der fortyndes op ?

  Desuden stiller dilighedstegn med Lynnetten og de øvrige 600 rensningsanlæg i DK. Har du dokumentation for dette.

  Så skriver du noget om tungmetaller og medicin. Må jeg i denne sammenhæng oplyse dig noget om landbrugets udledning af bla zink til markerne, som er KATASTROFAL høje. Tjek selv, forskning slå allerde n alarm.

  For intet at regne er også medicinrester. Hmmm, har du tjekket hvor meget antibiotika der bruges i landbrugs produktion af 30.000.000 svin ? Tjek selv op, det er skræmmende hvor meget der udledes til vores miljø via gylle.

  Landbruget er en KÆMPE forurener her i landet, SUVERÆNT størst. Det viser samtlige undersøgelser, selv om du som landmand kæmper bravt imod. Øv hvor er det altså trist, at du ikke indgår i en sober debat om hvordan vi kan forbedre vores vandmiljø. Du vil ikke samarbejde og du benægter forskning igen og igen. Alt imens miljøet har det ad helvede til. Det er altså ikke særlig imponerende.

  Du påstår en hel masse, men du har ingen dokumentation. Det er trist i en sober debat. Så vær venlig at linke en dokumentation op.

  Og så skriver du, at du ikke giver meget for en hel masse %er ??? At du således ikke tror på de undersøgelser som forskerne laver.

  Fair nok du ikke tror på det, men du beviser INTET i dine indlæg. det er antagelser og lommefilosofiske betragtninger, som i bedste fald er populistiske og i værste fald er skadelig i en debat for fakta burde være væsentlig.

  At for mange mennesker taler ud fra antagelse og "tro". Det kan enhver gøre, alle kan sige jorden er flad osv. Men det gør bestemt ikke et indlæg mere troværdig.


 • Anmeld

  N. Skovbo · selvstændig

  Gunnar Buck

  Dine kommentarer er i øst og vest. Lidt hist og pist. Som eksemplet med "min onkel ryger 60 smøger om dagen og han er frisk og rask som 90 årig". Altså finder du små eksempler, udokumenteret naturligvis, men det er ikke noget der støttes af forskningen.

  Du har mange år på bagen, og det er godt. Det er rigtigt, at der ligger en masse efterladenskaber inde i uden af Mariager Fjord. Det er også rigtig, at det ikke kommer ud lige med det samme. Hertil er de fysiske forhold i fjorden problematiske.

  Men igen, også Mariager Fjord har det skidt. Meget skidt. Derfor skal der reduceres udledning af især kvælstof. Det er ikke til diskussion, derfor er snakken o gamle dage helt og aldeles irellevant når man taler om miljøet.

  Naturen er ligeglad med fortiden, er det skidt, kan det ikke ændres. Naturen er kun interesseret i hvordan det bliver bedre.

  Det er du ikke. På intet tidspunkt kommer du med forslag til hvordan vi passer på naturen og vandmiljøet.

  Hmmm, du vælger at kigge bagud, og drage antagelser og ikke mindst konspirations teorier.

  Vil du ikke nok, så for dine børns skyld, prøve at være lidt konstrutiv.

  På forhånd mange tak.

 • Anmeld

  Knud Jeppesen · Moderne landmand

  Skovbo med en skinger tone uden egen dokumentation

  Utroligt som du kan beskylde PVS og mig for ting og udstille egen uvidenhed.
  Den med Lynetten er en COWI rapport fra 2015:”Ved en aflastning/bypass vil der med andre ord altid først ske aflastning af næsten råt spildevand på grund af de 20-30.000 m³ spildevand, der findes i tilløbsrørene. Først når disse m³ er fortrængt, vil der ske aflastning af opspædet spildevand. ” Vrøvl at jeg stiller lighedstegn ved 600 andre. Jeg nævner, at der 600 og du forholder dig igen ikke til at der 5000 tilladelser til overløb. DET ER 13 OM DAGEN. Du forholder ikke til, at slam ikke må bruges på marker der dyrkes til humane fødevarer - men økologer må bruge konv. gylle helt lovligt!! Sygehuse og alle andre lukker medicin- og hormonrester direkte i havet. De få medicinrester der er gylle kommer ud på jorden og bliver nedbrudt af jordbakterier. Kan du ikke se forskellen, eller er det bevidst fordrejning. Du er meget forkert på den med at landbruget forurener meget- så længe du/I ikke accepterer den store udledning fra urenset spildevand. Igen Miljøministeriet skriver at der ikke kommer økologisk tilstand i 6000 km vandløb hvor der rensningsanlæg. Så kan det da umuligt være landbruget. Stop nu med alle de skrøner. Hvor meget fakta skal du have når du undgår det jeg giver dig. Iøvrigt er du smittet af den de altid bruger, når der har været overløb: "det bliver jo fortyndet" Jamen skidtet er da løbet ud alligevel - det svarer til at sige at hvis man drikker godt med vand til når man spiser lagkage så feder det ikke. Gad hvorfor der kommer så mange colibakterier i badevandet, at det er sundhedsfarligt at bade. Måske de samler skidtet op selvom det er fortyndet.
  Forøvrigt er det altså ikke forskning der fortæller hvor meget N og P der kommer fra landbruget. Det er skrivebords beregninger på nogle gamle modeller. Alle de målinger der foretages viser at der kun er 1/3 af N i forhold til deres målinger. Mærkeligt at vi ikke kan få de målinger EU kræver. Der skal måles for 14 ting, men man måler ikke for andet end 12. Ikke zink og kobber, for det ved man godt er for højt.

 • Anmeld

  N Skovbo · Selvstændig

  Rigtig med Lynetten

  Jeg må give dig ret Knud Jeppesen. Lynettens udledning af spildevand ved stor nedbør er rigtig nok 30.000 m3 spildevand. Det er alt for meget. Du har ret. Det skal der gøres noget ved. Kan læse på planerne fra Kbh Kommune at de er igang og der et en plan der allerede er dat igang.

 • Anmeld

  Poul Vejby-Sørensen

  Lystfiskerhistorier

  Jeg ser frem til, at Skovbo løber tør for strøm. Det ville gavne debatmiljøet.

  Og et eller andet sted rammer artiklens overskrift plet: "Grønne organisationer svigter befolkningen"

 • Anmeld

  Carsten Dyhr-Nielsen · Mand på landet

  Svigt

  Poul har ret så langt som, at en grøn "miljøbeskyttelsesorganisation" som Bæredygtigt Landbrug svigter befolkningen med vildledning.

 • Anmeld

  Knud Jeppesen · Moderne landmand

  TAK Skovbo

  Dejligt du fik set på udledning af urenset spildevand og godt kan se at det skal ændres. Så er vi samme hold, nemlig dem der vil noget godt for hele vores natur. Lad os sætte ind der hvor det er værst først. Du skriver at de udleder ved store regnskyld. NEJ de gør det en gang om ugen. Det kan kun være fordi anlægget er alt for lille. Og stadig kobler de mere nybyggeri på.
  Ja de skriver de er igang med at forbedre, men at de planer der var vedtaget i 2008 ikke er udført i 2018 endnu, men de håber på i 2019. Vi får se.
  Og så er der jo lige Damhusåens rensningsanlæg også i Kbh. Det er næsten lige så stort, så der er nok at rette op på.
  Men fint hvis vi alle kan hjælpes ad med at få gjort noget ved overløbene.
  Vi skal ud i naturen hele dagen og nyde den flotte natur langs Vesterhavet og Ringkøbing fjord, så jeg afslutter debatten her.

 • Anmeld

  Gunner Buck · agronom

  N. Skovbo du er jo ganske selvmodsigende

  N. Skovbo. Du skal ikke pådutte mig nogle synspunkter, jeg ikke har, og aldrig har fremført.

  Hvad er det, du mener der er ”udokumenteret naturligvis” i det, jeg har skrevet i denne tråd.

  Jeg ville aldrig skrive eller tænke historien ”min onkel…., som du har konstrueret. Jeg kan godt huske nogle, som blev over 90 selv om de trak vejret gennem en cigar. Men det ændrer ikke ved, at flere end 13.000 danskere dør hvert år på grund af rygning – efter de seneste tal jeg har set.

  Du er jo ganske selvmodsigende, når du på den ene side giver mig ret i, at den dybe del af Mariager Fjord er fyldt med slam og straks efter skriver, at naturen er ligeglad med fortiden.

  Det er i mine øjne noget sludder fra din side.

  Mariager Fjord er mere et nor end en fjord, fordi fjorden er meget snæver her ved Hadsund, og det hæmmer vandskiftet i fjorden. Dertil kommer, at den dybe del af fjorden mellem Dania og Mariager rummer uanede mængder slam fra fortiden, og det slam er årsag til, at fjorden har det skidt, som du skriver.

  Du mener, at kvælstof fra landbruget er årsagen til, at Mariager Fjord har det meget skidt. Hvordan kan du dokumentere det.

  Jeg er overbevist om, at fjorden fortsat vil have det meget skidt i mange år, selv hvis man lukkede alle landbrug langs fjorden…. med mindre nogle betaler for at få fjernet al det slam, der ligger på bunden af fjorden.

  Siden Mariager Fjord kollapsede / vendte bugen i vejret i 1997 - er alle dambrug ved grøfter og åer med udløb til fjorden blevet nedlagt. Desuden bliver alt spildevand fra kommunen nu ført til et nyt rensningsanlæg ved Hadsund, hvorfra det rensede spildevand sandes 3-4 km ud i Kattegat.

  Det var en investering i størrelsesordenen 350 millioner kroner for få år siden. Det er mange penge i en lille, fattig kommune. Nabokommunerne Rebild og Vesthimmerland, står nu i kø for at få dele af deres spildevand ført til vores rensningsanlæg.

  Vildmosen er et andet stort projekt her på egnen, hvor der bliver brugt mange millioner på at genoprette mosen efter tørvegravning og landbrugsdrift.