Naturbeskyttelse.dk: Stadig grund til bekymring over sten-indsamling

REPLIK: Viceformanden for Landbrug & Fødevarer ved selvfølgelig godt, at der er mange eksempler på, at landmænd ikke helt har styr på regler, der beskytter natur og kulturarv. Det skriver Peder Strørup, redaktør på naturbeskyttelse.dk

Af Peder Strørup
Redaktør på naturbeskyttelse.dk

I et indlæg her på Altinget forsikrer Landbrug & Fødevarers viceformand, Lars Hvidtfeldt, at der ikke vil blive indsamlet sten fra stendiger og stenbunker, der har ligget der længe. 

For som han konstaterer: ”det ville ikke kun være dumt, det ville også være ulovligt, og det er landmændene udmærket klar over”.

Gid det var så vel, men som viceformanden selvfølgelig godt ved, så er der mange eksempler på, at landmænd ikke helt har styr på regler, der beskytter natur og kulturarv. 

Alene i Aalborg Kommune viste det sig, at over ”800 naturområder har lidt overlast”, da de beskyttede naturområder i kommunen var blevet gennemgået i 2013. Derudover er der adskillige eksempler på, at beskyttede diger i kommunen også er fjernet i strid med lovgivningen. 

Det er også velkendt, at Slots- og Kulturstyrelsen har haft en meget stor sagspukkel på hundredvis af sager landet over om ulovligt fjernede jord og stendiger. I marts 2015 lå der over 500 uafsluttede sager på Slots- og Kulturstyrelsens bord. 

En simpel søgning på ”fjernet dige” giver syn for sagen.

Friske sten fra marken
Så der er reel grund til at være bekymret på naturens vegne, da det tydeligvis ikke står helt klart for alle landmænd, at det er absolut forbudt at tage sten fra netop stendiger og eksisterende stendynger, hvor der lever truede dyrearter. 

Nogle steder vil det være friske sten fra marken, andre steder en gammel stendynge og andre steder enkeltsten i skellet, der samles ind - det vil i praksis være helt umuligt at styre, hvor stenene kommer fra. 

Og selvom indsamlingen af sten sker efter bogen, og ikke direkte gør skade på arterne, så vil de fremadrettet komme til at mangle i naturen.

Efter at Naturbeskyttelse.dk henvendte sig til den statslige myndighed SVANA, er følgende skrivelse sendt til Aalborg Kommune og Limfjordsrådet. Link.

Uagtet Hvidtfeldts garantier, så finder vi det stadig paradoksalt, at stenrevsprojektet får 20 millioner kroner i statsstøtte, samtidig med at staten via NaturErhvervstyrelsen giver penge til at etablere stendynger som levesteder for eksempelvis markfirben, stor vandsalamander og grønbroget tudse. 

Det virker ikke særlig hensigtsmæssigt, at der gives tilskud til etablering af stendynger med den ene hånd, mens den anden hånd giver støtte til et projekt, der fjerner tilsvarende dynger.

Hvidtfeldt skriver også, at ”gennem flere hundrede års stenfiskeri er Limfjorden blevet berøvet sine rev. Dyr og planter har mistet levesteder, og iltforholdene i fjorden er blevet voldsomt forringet”. 

Et godt spørgsmål er derfor, hvorfor dyr og planter på land nu skal frarøves deres levesteder? Og om ikke det er her, tabet af sten har været størst? 

Høj næringsforurening
Det er ikke let at fiske sten op af havet, og aktiviteten tog først rigtig fart, da de lettilgængelige sten på land blev en mangelvare.

Det fremføres som argumentation for projektet, at iltforholdene i Limfjorden er voldsomt forringet, men det skyldes nok nærmere en alt for høj næringsforurening af fjorden end fjernelse af stenrev. 

At genoprette stenrev for at skabe nye levesteder, er bestemt positivt, men dét bør være grunden til at gennemføre projektet, og ikke for at løse et forureningsproblem.

Landbrug & Fødevarers interesse for dyr og planter i Limfjorden lugter betænkelig meget af, at landbrugstoppen forsøger at slippe for at tage ansvar for forureningen ved kilde. 

Megen anden natur lider skade af for mange næringsstoffer, inden de når stenrevet, og problemet bør derfor løses ved kilden. 

Der skal lyde en opfordring herfra til, at L&F sætter en kampagne i gang, der oplyser landmænd om betydningen af at bevare og passe på stendynger og sten i tilknytning til deres jord, og at stenene til de nye stenrevsprojekter fremover kun kommer fra stenbrud – på den måde vinder både naturen i havet og på land. 

Det må da være i alles interesse?

Forrige artikel Lejre Kommune: Der er for stor tillid til branchens affaldshåndtering Lejre Kommune: Der er for stor tillid til branchens affaldshåndtering Næste artikel Fødevarestyrelsen om aktindsigt: Et foderfirma har givet forkerte tal Fødevarestyrelsen om aktindsigt: Et foderfirma har givet forkerte tal