Økologisk Landsforening: Fremtiden er økologisk – hvis politikerne vil

DEBAT: De seneste år har politikere udfaset prisvindende økologiske initiativer. Men det er en fejl, for hvis fremtidens fødevarer skal være økologiske, er der brug for massiv investering i økologi til gavn for både klimaet og verdensmålene, skriver Per Kølster.

Af Per Kølster
Formand, Økologisk Landsforening

I Økologisk Landsforening arbejder vi systematisk med FN’s 17 verdensmål for bæredygtighed.

Ikke så mærkeligt, fordi økologien fra starten er skabt på grundlag af fire globalt gældende, ambitiøse og sammenhængende bæredygtighedsprincipper om:

 • Sundhed. Økologisk jordbrug bør opretholde og forbedre jordens, planternes, dyrenes, menneskenes og planetens sundhed som en udelelig enhed.
 • Økologi. Økologisk jordbrug bør bygge på levende økologiske systemer og kredsløb, samarbejde med dem, efterligne dem og hjælpe med at bevare dem.
 • Retfærdighed. Retfærdighed er kendetegnet ved ret og rimelighed, respekt, fairness og ansvar for den fælles verden, både mellem folk og i deres forhold til andre levende væsener.
 • Forsigtighed. Økologisk jordbrug bør drives på en forsigtig og ansvarlig måde for at beskytte nuværende og fremtidige generationers sundhed og trivsel og tage vare på miljøet.

Mere klima for pengene
Økologi bidrager med løsninger til verdensmål som rent drikkevand, biodiversitet og livet på land, sund mad uden pesticidrester eller overdrevet mange tilsætningsstoffer og bæredygtige produktion og forbrug.

Økologi bidrager også med nye klimaløsninger. Og selv om klimaaftrykket ifølge forskere er det samme mellem konventionelle og økologiske fødevarer, så udleder økologisk landbrug færre klimagasser per hektar.

Og fordi vi langtfra er i mål, så arbejder vi massivt videre for at indføre klimahandlingsplaner, klimaregnskaber og en klimamodel med et loft over udledninger for alle danske landbrug.

Og med omlægningen af de offentlige køkkener arbejder vi målrettet for mere plantebaserede måltider med mindre kød og mindre spild. Mere for pengene, også klima.

Det er derfor, vi siger, at fremtidens bæredygtige fødevarer er økologiske.

Økologipolitik skal styrkes, ikke afvikles
Med den grønne omstilling til et samfund i balance med sig selv og sit naturgrundlag er vores første milepæl, at økologien i 2030 udgør 30 procent af det danske landbrugsareal og 30 procent af det danske fødevareforbrug. Det er opnåeligt.

Vi er parate til at udbygge samarbejdet i kæden fra jord til bord for at få os i mål. Det gælder også politikerne.

EU’s landbrugspolitik skal ændres til, at det er landmandens bæredygtige handlinger, der honoreres, frem for den nuværende passive arealstøtte.

Og så skal den kommende regering, uanset farve, genopbygge den danske økologipolitik, den, som i 2018 fik FN’s Future Policy Award i sølv for bidrag til bæredygtighed.

Det skete, på trods af at selvsamme politik er under kraftig afvikling.

Midler til økologiforskning, markedsudvikling, innovation og uddannelse er mere end halveret i forhold til VK-årene i nullerne, og de trappes ned til nul i løbet af få år.

Det gælder også den prisbelønnede politik for omstilling til økologi i de offentlige køkkener, som udfases helt om to år.

Hvis bæredygtighed og økologi skal videre, skal politikerne op i gear.

Udviklingen skal fortsætte
Til gengæld vil vi arbejde for bedre og mere økologi i balance med markedet, så økologien fortsat er det kloge valg for både at fremtidssikre jordbrugerens levebrød, det gode liv på landet og de samfundsgoder, som økologien leverer, nemlig et mere plantebaseret jordbrug, der fremmer en frugtbar jord, dyrenes ve og vel, den biologiske mangfoldighed, naturindholdet, klimaet, miljøet og sundheden.

Vi arbejder for at tiltrække dygtige unge, der kan udbrede det økologiske håndværk og udvikle nyt.

Og vores køkkenprofessionelle vil fortsat skabe bånd til vores lokale økologiske landmænd og virksomheder og sikre, at måltiderne er ligeså velsmagende, som de er bæredygtige.

Vores virksomheder vil fremme økologien og øge bæredygtigheden.

Vi vil arbejde for, at fremtidens fødevaresystem trives i to forbundne spor: et marked på tværs af grænser og et nærmarked for lokalt producerede fødevarer.

Vores økologisk tænkende borgere og lokalsamfund bakker op med at skabe nye lokale fødevaresystemer med social sammenhængskraft og et nødvendigt bindeled mellem by og land.

Ansvarlig behandling af jorden
Økologien er for os en forudsætning for, at det samlede fødevaresystem kan blive bæredygtigt. Og vi er optagede af, at maden forsat kommer fra jorden, og systemet kan spille sammen med naturens gavmildhed på en holdbar måde. Selvom laboratoriemad vil dukke op.

Vi tror dog på, at det, mennesker vil spise og give deres børn, også bliver det, der sælger. Da gensplejsning blev afvist, var det en afgørelse om, hvilken verden vi vil give videre til vores børn.

Vi er ikke i mål, men vi arbejder for at udvikle endnu bedre og endnu mere økologi, hvor vi fortsat bruger de fire principper som vores etiske kompas for omsorgsfuld og ansvarlig omgang med mulden, vandet, luften, livet og hinanden.

Vi tror på, at jorden er kommet for at blive.

Forrige artikel Læsø: Naturplejens økonomi er en alvorlig trussel mod biodiversiteten Læsø: Naturplejens økonomi er en alvorlig trussel mod biodiversiteten Næste artikel Dansk Byggeri: Incitamenter til cirkulær økonomi er ikke til stede Dansk Byggeri: Incitamenter til cirkulær økonomi er ikke til stede
 • Anmeld

  Poul Vejby-Sørensen

  Forbrugerne er klogere end politikerne

  "Økologisk Landsforening: Fremtiden er økologisk – hvis politikerne vil".
  Hermed indrømmer Per Kølster, at økologien efter mere end 30 år i kuvøsen fortsat ikke er levedygtig, men afhænger af politikernes støtte med skattekroner og beslutninger vedrørende institutionsmad.

  Historien om FN er ikke korrekt. FN anbefaler ikke økologi. Det ville føre til en global katastrofe.

  Per Kølster smører tykt på, når han skriver: "Og selv om klimaaftrykket ifølge forskere er det samme mellem konventionelle og økologiske fødevarer, så udleder økologisk landbrug færre klimagasser per hektar."

  De "forskere", som der her henvises til, er ikke videnskabeligt korrekte.
  Sandheden er, at udledningen af klimagasser per ha er nogenlunde ens for de to systemer, men at økologiske produkter udleder 50-70% mere CO2 end tilsvarende produkter fremstillet efter moderne principper. Det skyldes lavere udbytter og dermed beslaglæggelse af større arealer, hvilket også betyder mindre plads til naturen.

  Økologi er en følelse eller religion. Der er intet sundhedsmæssigt at hente. Hvad natur, miljø og klima angår, er de økologiske systemer ligefrem bagud i forhold til almindelig god praksis.

  Når nu 90% af forbrugerne foretrækker fødevarer produceret efter klimarigtige metoder, virker det tåbeligt at fortsætte fødselshjælpen til et system, som giver større problemer end fordele.


 • Anmeld

  Allan Christensen · Kemiingeniør

  Økologi, syntetiske pesticider og disrespekt over for alle der har ydet en indsats for at begrænse landbrugsproduktionen og dennes forventede ødelæggende konsekvenser.

  Per Kølster og Paul Vejby-Sørensens brug af ordet økologisk om fødevarer og andre produkter fremstillet uden brug af syntetiske pesticider er en hån over for naturen, en hån over for vore efterkommere og ikke mindst en hån over for alle, der interesserer sig for økologi og som har arbejdet med udvikling af syntetiske pesticider til brug i en mindre naturødelæggende økologisk landbrugsproduktion.

 • Anmeld

  Poul Vejby-Sørensen

  Betegnelsen "økologi" er misvisende

  Jeg er tæt på at være enig med Allan Christensen:
  "Økologi" er blevet et varemærke, hvor betegnelsen er tyvstjålet fra det videnskabelige begreb, økologi, der intet har med varemærket "økologi" at gøre.

  Men det er en anden sag.
  I daglig bruges betegnelsen økologi om økologiske produkter.

 • Anmeld

  Knud Larsen · lic. agro.

  "Økologi" er en forkvaklet ideologi

  Ja: Varemærket "Økologi" (”Organic”) er tyvstjålet fra det naturvidenskabelige begreb økologi, som ellers (neutralt) beskriver naturens egen husholdning.

  Men i modsætning til ”økologerne” gør naturens egen husholdning IKKE forskel på nitrat o.s.v., uanset om det kommer fra staldgødning (= husdyrenes urin og fæces) eller fra ”kunstgødning” (= luftens naturlige indhold af N, ”kvælstof”).

  NO3 er NO3, uanset, hvor det kommer fra.

  ”Økologi” er nu blevet en ideologi, der har grænseflader til den okkulte ”Biodynamik”, og nu også ”Veganisme”:
  ”Hvis vi bare” – you name it. Ordet er frit, og dommedagsprofeter har igenigen gyldne tider.
  Desværre udvikler det sig efterhånden til, at alle vi andre er ”onde”, udgrænses, mobbes, hvis vi ikke hver især følger dommedagsprofeternes anvisninger.

  Men i verdens højest ansete, internationale naturvidenskabelige tidsskrift ”Nature” blev det i december 2018 uigendriveligt påvist, at ”økologi” udleder 50-70 % mere CO2 pr. produceret enhed end ”konventionelle” landbrug, som bruger ”kunst”gødning. Det ser Per Kølster m.fl. bekvemt bort fra.

  Peter P. Rohde skrev allerede i 1970 (”Midt i en ismetid”): De farligste samfundsreformatorer er idealisterne.

  VH
  Knud Larsen

 • Anmeld

  Gunner Buck · agronom

  Hr. Kølster: Hvorfor nægter I at økologer sprøjter

  Per Kølster skriver bl.a.: ”Økologi bidrager med løsninger til verdensmål som rent drikkevand, biodiversitet og livet på land, sund mad uden pesticidrester eller overdrevet mange tilsætningsstoffer og bæredygtige produktion og forbrug.”

  ”Sund mad uden pesticidrester”. Det udsagn vil givet af de allerfleste læsere blive opfattet som udtryk for, at økologer ikke sprøjter.

  Men, danske økologer har tilladelse til at bruge op mod 50 forskellige sprøjtemidler til bekæmpelse af skadedyr og svampesygdomme på planterne. Nogle af disse midler er ganske harmløse. Andre af disse midler betragtes som mindst lige så giftige – eller mere giftige og langsommere nedbrydelige - end pesticider , selv om økologerne hævder, at disse midler er naturlige stoffer.

  Økologer i nogle andre EU-lande må bruge flere end 100 forskellige sprøjtemidler, og italienske økologer har adgang til at bruge 576 forskellige sprøjtemidler, heraf 160 med indhold af kobber, som ikke må bruges i dansk økologi.

  Jeg mener, at det helt store problem er, at den danske Fødevarekontrol tilsyneladende kun kontrollerer økologisk frugt og grønt på det danske marked for rester af et enkelt af de midler, der er godkendt til brug i økologien.

  Dermed bliver det jo nemt at erklære, at økologisk mad er fri for pesticidrester. Men hvor er dokumentationen for det udsagn??

  Med den stærkt stigende import af økologisk frugt og grønt, øges kravet om en retvisende dansk kontrol af rester af sprøjtemidler i økologisk frugt og grønt af såvel dansk som udenlandsk herkomst.

  Hr. Kølster: Hvorfor nægter I, at økologer, danske og måske især jeres udenlandske kolleger, bruger sprøjtemidler??


  Med venlig hilsen
  Gunner Buck

 • Anmeld

  Jørgen Lund Christiansen · Journalist, foredragsholder m.m.

  BEHOV FOR OPLYSNINGSKAMPAGNE OM ØKOLOGIENS SKADEVIRKNINGER

  I 2050 skal kloden brød- og kødføde 10 milliarder mennesker, fire gange flere end i 1950, 10 gange flere end i 1850. Samtidig skal vi markant reducere udslippet af CO2 for at undgå et klima-kollaps. Fossile brændsler skal udfases og nuklear energi afvikles. Tilbage har vi bølgeenergi, jordvarme, sol og vind - samt markens afgrøder. FAO vurderer, der globalt skal høstes 75 pct. mere pr. hektar i 2050 end i 2010. Alt afhængig af afgrøde yder økologi 25 - 60 pct. mindre end en optimalt gødsket mark, der vidensbaseret og miljøskånsomt er behandlet mod ukrudt samt angreb af insekter samt svampe, der kan forårsage forgiftet foder og føde.

  Kølster taler om FNs 17 verdensmål, som fremhæver bl.a. bæredygtighed og behov for alliancer til udnyttelse af ny viden og teknologi samt effektiv markedsadgang. Ordet organic nævnes til gengæld ikke. Økologi og bæredygtighed, organic and sustainability, er ikke to sider af samme sag, men hinandens modsætninger. Lad os få¨afskaffet begreberene økologi og konventionel og satse på bæredygtighed.

  Kølsters 30/30/30 drøm omsat til global politik vil medføre en katastrofe. Vi vil få sult, flygtningestrømme, social nød og uro. Der er INGEN dokumentation for, at økologi er bedre for natur, miljø og fødevarekvalitet end produktion baseret på viden og teknologi.

  Økologi eksisterer pga statstilslkud. Hvem véd, der alene i Danmark er givet støtte til omlægning af cirka 200.000 hektar, som er taget ud af økologiprogrammet igen? Skal der mon ny støtte til de samme jorder for at nå 30 pct. målet i 2030?

  Kølster skriver om ansvarlig behandling af jorden og vil have balance med markedet - samtidig med, politikerne skal komme med milliarder til en natur- og klimafjendtlig produktionsform. Det værste er, at der er etableret en holdning, så det er ved at være politisk ukorrekt at sige ham imod. Til gengæld er det sagligt korrekt at gøre det.

  Det er uansvarligt at køre med strigler, ødelægge jordfuglereder og udlede CO2 fra tusinder af tons diesel, der kunne have været sparet ved at bruge glyphosat, som ikke har slået ét menneske ihjel i Europa. Glyphosat er forudsætningen for pløjefrit landbrug, som notorisk er klimavenligt.

  Selvfølgelig kan økologien forbedres, også klimamæssigt - ligesom det konventionelle landbrug kan forbedres. Lad os få en CO2-mærkningsordning fra mark til mave - og dermed et fagligt grundlag for at fjerne al særlig støtte til økologi..

  Engang havde vi en kampagne mod atomkraft. Der er ved at være brug for en organiseret oplysningskampagne om økologiens skadevirkninger, ikke mindst på klimaet.

  .