Økologisk Råd om pesticidafgift: Det er fake news, at godkendelse og afgift giver samme beskyttelse

DEBAT: Venstre, Liberal Alliance og Dansk Folkeparti er sammen med Sønderjysk Landboforening ude med et angreb på pesticidafgiften. Men godkendelse og afgift giver ikke samme beskyttelse, skriver Christian Ege fra Det Økologiske Råd.

Af Christian Ege
Sekretariatsleder i Det Økologiske Råd

Venstre, Liberal Alliance og Dansk Folkeparti er sammen med Sønderjysk Landboforening ude med et angreb på pesticidafgiften.

LA kalder det dobbeltregulering, idet de henviser til, at der allerede er et system med godkendelse af pesticidstoffer.

Men det er fake news, at godkendelse og afgift giver samme beskyttelse.

Godkendelsen udelukker blot de mest skadelige stoffer – for eksempel de, der kan gå i grundvandet, og de, der er mest skadelige for bier. Men godkendelsen gør intet ved mængden af sprøjtning.

Sprøjtemidlerne er jo konstrueret til at slå ihjel – henholdsvis insekter, planter (”ukrudt”) eller svampe.

Vi ved, at også tilladte pesticider kan skade nytteinsekter og det vilde planteliv. Og de har en indirekte effekt på fugle, idet de kan fjerne fuglenes fødegrundlag.

Antal fugle i agerlandet er allerede gået drastisk tilbage. Det gælder for eksempel vibe, sanglærke og agerhøne. Er der noget, vi ikke har brug for, så er det yderligere trusler mod det vilde plante- og dyreliv.

Afgiften er ikke perfekt
Som også påpeget af Socialdemokrater og Konservative må man undre sig over, at de tre blå partier ikke vil afvente den igangværende evaluering af pesticidafgiften.

Afgiften er uden tvivl ikke perfekt. For eksempel er det et problem, at den kun bygger på det såkaldte belastningsindex.

Dette er faldet betydeligt, det vil sige, at brugen af de mest skadelige (men lovlige) midler er faldet.

Men samtidig er den såkaldte behandlingshyppighed gået op. Sidstnævnte udtrykker mængden og hyppigheden af sprøjtning generelt. Der er brug for, at både belastning og behandlingshyppighed sænkes.

Men der er ingen tvivl om, at hvis afgiften afskaffes, øges sprøjtningen yderligere til skade for dyre- og plantelivet i agerlandet.

Samtidig er der tilladte pesticidstoffer, som mistænkes for at skade menneskers forplantningsevne eller hjerneudviklingen hos små børn.

Vi skal værne om vores forspring
Disse effekter kan ikke med sikkerhed knyttes til bestemte pesticidstoffer, men der er forskere, som advarer om, at gravide og småbørn bør holde sig fra konventionelt frugt og grønt.

Vi ved også, at pesticidindholdet i importeret frugt og grønt er betydeligt højere end i det danskproducerede.

Det kan blandt andet hænge sammen med, at pesticiderne i andre lande er billigere, da der ikke er nogen afgift.

Dansk landbrug gjorde klogere i at værne om sit forspring her, frem for at søge at gøre det ligeså ringe som konkurrenterne.

Heldigvis stiger det økologiske areal, og det nedbringer i sig selv pesticidforbruget – og vi kan alle medvirke til at forstærke den positive udvikling ved at spise økologisk.

Men 90 procent af landbrugsarealet er stadig konventionelt. Derfor er det stadig vigtigt at sænke pesticidforbruget her.

Forrige artikel Jægere: Ulven er ikke en hellig ko Jægere: Ulven er ikke en hellig ko Næste artikel Biolog: Det kan vi lære af Norges erfaringer med ulve Biolog: Det kan vi lære af Norges erfaringer med ulve