Peder Størup: Vildsvinehegn er en trussel mod andre arter

DEBAT: Et vildsvinehegn langs den tyske grænse kan få store konsekvenser for vilde arter og er problematisk i forhold til lovgivningen, skriver Peder Størup fra Naturbeskyttelse.dk.

Af Peder Størup
Naturbeskyttelse.dk

Regeringen ønsker at etablere et hegn langs hele den tyske grænse for at hindre vildsvin i at komme ind i landet.

Udover at hegnet er problematisk i forhold til en række nationale og internationale beskyttelser og antageligvis direkte i strid med dem, så kan hegnet ikke kun isoleres til et spørgsmål om lovgivning.

Et hegn truer vilde arter
Det er vores opfattelse, at hvis hegnet effektivt skal holde vildsvin ude, vil det få en markant negativ indflydelse på en række arter lokalt, men også på arter, der i et europæisk perspektiv vandrer på tværs af landegrænser.

Som det fremgår af artiklen her, så er hegn internationalt ved at udvikle sig til en alvorlig trussel mod vilde arter. 

I Danmark har vi ikke gnuer, zebraer, elefanter, løver og giraffer, men vi har andre arter, der også udover vildsvinet vil blive påvirket af hegnet.

Et hegn vil få internationale konsekvenser
Hvis Danmark etablerer hegnet for at hindre vilde arters frie bevægelighed, så vil vi ikke kunne argumentere for, at andre lande ikke også gør det samme, for eksempel de afrikanske lande.

Det, vi gør lokalt, kan altså få alvorlige konsekvenser internationalt og svække arbejdet med at stoppe tabet af biodiversitet lokalt, nationalt og globalt.

Arter kender ikke til landegrænser og matrikel-skel. Danmark bør, i stedet for at hegne vilde arter ude, argumentere for, at det bliver et grundlæggende internationalt princip, at natur og arter sikres på tværs af landegrænser, også mod kortsigtede privatøkonomiske og politiske interesser.

Et hegn har ingen effekt på svinepest
Derudover er det Naturbeskyttelse.dks klare opfattelse, at hegnet på ingen måde vil hindre en eventuel spredning af svinepest.

Det er veldokumenteret, at spredningen er forårsaget af mennesker. Et menneskeskabt problem bør ikke føre til, at vi skader naturen og de vilde arter i den yderligere.

Vi vil på den baggrund kraftigt opfodre til, at hegnet ikke etableres.

Forrige artikel Biolog: Hvorfor omgår Lunde statens udbudsregler? Biolog: Hvorfor omgår Lunde statens udbudsregler? Næste artikel L&F til Gjerding: Lad os gøre plads til både landbrug og natur L&F til Gjerding: Lad os gøre plads til både landbrug og natur
Forskere klar med anbefalinger: Sådan kan politikerne afværge naturkrisen

Forskere klar med anbefalinger: Sådan kan politikerne afværge naturkrisen

ANBEFALINGER: Få måneder før regeringen skal forhandle en stort anlagt naturpakke, kommer en række af landets førende forskere med anbefalinger til, hvordan naturkrisen i Danmark bliver stoppet. ”Der er brug for en særlig indsats i Danmark,” lyder det fra forsker bag rapporten.