Plan Bi: Reguleringen af honningbier er det rene Vilde Vesten

KRONIK: Vi er nødt til at regulere mængden af honningbier, så der også er mad til de vilde bier, mener Nina Launbøl Hansen. Vi har nemlig brug for en bred diversitet af bier – dels for at opnå en solid bestøvningssikkerhed, dels fordi honningbier ikke kan bestøve alt.

Af Nina Launbøl Hansen
Journalist og stifter af naturorganisationen PLAN Bi

Bier og bestøvning er på alles læber i år, og lige nu kan politikerne gøre en rigtig stor forskel for vilde bier – nærmest uden det koster staten en krone.

At der er kommet så meget fokus på bier, skyldes primært to skelsættende nyheder:

1) Undersøgelsen fra Tyskland, som viste, at de havde mistet over 75 procent af den flyvende biomasse i deres naturområder – altså flyvende insekter – siden 70'erne.

2) At uafhængige, danske forskere endeligt slog fast her i Altinget, at honningbier truer vilde bier, fordi husdyrene og de vilde bier konkurrerer om det samme fødegrundlag – nektar og pollen. Opsætning af bistader er altså ikke et tiltag, som hjælper biodiversiteten – tværtimod.

Bi bedre i naturområder
Staten har udstedt tilladelser til opsætning af 6.278 bistader i vores §3- og Natura2000-områder. 

Med op til 60.000 honningbier i hvert bistade svarer det til cirka 375 millioner honningbier i vores naturområder i højsæsonen – honningbier, som indsamler nektar og pollen, som vel retteligt burde være reserveret til vilde dyr – altså vilde bier, sommerfugle, svirrefluer og så videre.

For disse tilladelser får staten 250.000 kroner om året. Efter fratræk af udgifter bliver der mellem 100 og 150.000 tilbage til statskassen om året. 

Det vil altså koste staten en mindreindtægt på under 150.000 kroner om året at skaffe meget mere mad til mange flere vilde bier i vores naturområder. Det er da sund fornuft!

Bi bedre i bebyggede områder
Vi ved, at vi ikke bare kan fiske løs – så tømmer vi havet for fisk. Derfor indfører vi fiskekvoter. Ligesom fisk er nektar og pollen også en naturressource – og det er en ressource, som vi kan tømme helt med vores husdyr, hvis vi ikke tænker os om.

Sagt på en anden måde, så er vi nødt til at styre vores hang til honning, så vi ikke tømmer alle blomsternes ”madkasser” for pollen og nektar – der skal først og fremmest være mad til vores vilde bestøvere.

Når vi nu ved, at vores husdyr, honningbierne, lever udelukkende af pollen og nektar, præcis som vores godt 230 nulevende arter af vilde bier gør det, så kan der kun blive konkurrence om føden, når mængden af blomstrende planter bare falder og falder.

Men vi kan selv afhjælpe problemet ved at skrue på to parametre:

1) Vi kan sørge for mange flere blomster.

2) Vi kan styre, hvor og hvor mange honningbier vi vil tillade i vores bebyggede områder.

Vilde Vesten-tilstanden
Som det er i dag, er det med honningbier i bebyggede områder totalt "wild west". Der er ingen regler for, hvor mange bistader du må sætte op i din egen baghave. Der er ingen krav om, at du selv skal kunne fodre dine husdyr – faktisk behøver du ikke engang have en have – du kan holde bier på loftet på 4. sal, hvis det passer dig. Og dine naboer har i øvrigt intet at skulle have sagt om, hvorvidt de har lyst til at få deres have invaderet af honningbier.

Hvis du godt kan tænke dig lækre, hjemmefangede fisk, så må du købe et fiskekort. Hvis du godt kan tænke dig noget hjemmeskudt vildt, så må du købe et jagttegn. Hvorfor skal det være gratis at tømme offentlige arealer og naboernes haver for nektar og pollen?

Hvis du gerne vil have et lækkert luksusprodukt, honning, så må du betale det offentlige en afgift. En afgift, som dels kan bruges til at administrere ordningen, dels kan bruges til at skaffe flere blomster til alle bierne og steder, hvor vilde bier kan bo – så vi på den måde kan udjævne den totalt skæve konkurrence, som eksisterer mellem honningbier og vilde bier i dag – en konkurrencesituation, som vi mennesker er 100 procent ansvarlige for.

Hvis man skal søge om tilladelse og betale en afgift for at få lov at sætte bistader op, vil vi også få kontrol med tætheden af honningbier i vores byer, så vi ikke får områder, hvor der overhovedet ikke er noget mad til overs til vilde bier.

Sikker bestøvning på den lange bane
At sikre, at vi har gode bestande af mange forskellige arter af vilde bier, er den bæredygtige bestøvningsløsning på den lange bane.

Man skal aldrig lægge alle sine æg i én kurv. Vi skal altså passe på med at satse hele butikken på den ene art af bi, som direkte giver os en vare i hånden – honningbien. Vi har brug for en bred diversitet af bier. Dels for at opnå en solid bestøvningssikkerhed, dels fordi honningbier ikke kan bestøve alt – for eksempel ikke tomater.

For øjeblikket mangler der ikke bestøvning nogen steder i Danmark – bortset fra i landmændenes kæmpe monokulturmarker med raps, kløver, æbler og så videre. Det er fint, at landmændene kan dække deres unaturligt skabte bestøvningsbehov med honningbier, som bliver kørt ind i markerne, når afgrøderne blomstrer. Men alle andre steder i landet skulle vi nødigt blive afhængige af honningbier – hvilket vi risikerer at blive, hvis vi ikke sørger for, at mange vilde bier har mad nok og steder at bo mange forskellige steder.

Kan du måske forestille dig, at du ikke får æbler i haven, med mindre der er en biavler i nærheden, eller du selv kravler rundt med en pensel og bestøver æbleblomsterne? Nej, vel?

Mens jeg er sikker på, at det sidste ville være et drømmescenarie for biavlerforeningen – et helt lands bestøvning afhængig af deres erhverv og husdyr, 
vil det for alle os andre – og især for vores børn og børnebørn – være tæt på et skrækscenarie.

Forrige artikel Elbil-branchen til Christiansborg: Vi har brug for en hurtig løsning Elbil-branchen til Christiansborg: Vi har brug for en hurtig løsning Næste artikel Friluftsrådet roser tørkepakken: Win-win for landbrug, natur og miljø Friluftsrådet roser tørkepakken: Win-win for landbrug, natur og miljø
 • Anmeld

  Ole Michhael Ruø Jensen · Seniorforsker Ålborg Universitet

  Honningbierne fylder intet

  Det er uhyre vigtigt, at vi passer på den vilde natur, og i særdeleshed de mange vilde biracer. Men vi skal huske på, at den vilde honningbi også er uddød i den forstand, at der ikke længere er fritlevende honningbier i vore skove og på vore overdrevsarealer. Som følge af varroamiden, som kom til Danmark i 1990-erne, er alle de fritlevende honningbier uddøde.
  De 6.278 bistader, der gives tilladelse til i vores og §3 og Natura2000-områder er derfor intet at regne med sammenlignet med det antal vilde honningbier, der havde bosat sig i vore naturområder frem til det tidspunkt, hvor varroamiden gjorde kål på dem.
  Derfor skal vi nok lede efter andre forklaringer på den voldsomme nedgang, der har været i antallet af insekter og i antallet af vilde bier.
  Men indtil vi får opklaret den egentlige årsag (mistanken peger især i én retning) kan det godt give mening at regulere antallet af bifamilier i følsomme naturområder, i hvert fald til et niveau, der svarer til det antal og den tæthed af vilde fritlevende honning-bifamilier, der må skønnes at have været i naturområderne, indtil varroamiden kom til. At fjerne honningbien helt fra vore naturområder, kan vise sig at være fatalt, al den stund honningbier har levet i konkurrence med de andre biracer siden istiden, dvs. i næsten 10.000 år.

 • Anmeld

  Lars Falk Petersen

  Plan bi er useriøse.

  Plan bi er sponsoreret af Dansk Planteværn, de deler bihoteller ud på landets skoler der er betalt af Dansk Planteværn. Jeg ser Plan Bi som en del af en en mediestrategi, der skal lede opmærksomheden væk fra sprøjtemidlernes skadelige virkninger.

 • Anmeld

  Nina Launbøl Hansen · Journalist og stifter af PLAN Bi

  Ole Michael Ruø Jensen

  Skal vi ikke også lige holde os for øje, hvordan varroamiderne kom til Danmark? Med importerede honningbier. Vi kan altså takke biavlen for, at vi ikke længere har vilde honningbier.
  Honningbier i vores naturområder handler jo ikke kun om fødekonkurrencen, men også om risici for spredning af sygdom og vira fra husdyrene til vilde bier. Det er jo nu slået fast, at diverse dårligdomme kan smitte fra bi til bi via blomsterbesøg - og altså også fra husdyrene til vilde bier.

  Hvordan kan du skrive, at antallet af honningbier i vores naturområder i dag intet er at sammenligne med det antal vilde honningbier, vi engang havde? Hvad bygger du dette på? Vil du ikke være venlig at komme med nogle tal på, at der har været så mange vilde honningbier i vores naturområder før varroamidernes ankomst, at de over 6.000 bistader, som der i dag er givet tilladelse til, ikke udgør et problem?

  Vi ser ikke honningbierne som årsagen til nedgangen i insektmassen, men når vi ved, hvor pressede vilde insekter er, skal vi så presse dem yderligere med millioner af husdyr - i vores NATURområder?

  For os at se er der intet "naturligt" ved den måde, vi holder honningbier på i dag.
  Vilde honningbier ville aldrig bo op til 60.000 sammen, og de ville især ikke bygge deres bikuber på rad og række og så tæt sammen, som biavlerne opsætter deres stader.

  Hvad "fatalt" skulle der dog være ved at fjerne honningbierne fra vores naturområder?

  De honningbier der holdes i dag har nærmest intet genetisk tilfælles med vores oprindelige, vilde honningbier, så hvorfor rode istiden ind i denne debat?

 • Anmeld

  Lars Falk Petersen

  Om varroa.

  Biavlerne kæmper en hård og systematisk kamp for at fjerne varroamiderne, det går fremad, Jeg har opfordret plan bi til at destruere eller omhyggeligt rengøre de bihoteller de sætter op, straks de er tømt for bier, for at undgå smittespredning, ikke kun varroa men også andre sygdomme, ikke mindst bipest, min opfordring blev blankt afvist som det rene vrøvl,

 • Anmeld

  Nina Launbøl Hansen · Journalist og stifter af PLAN Bi

  Lars Falk Petersen

  PLAN Bi er fuldstændigt uafhængig af politiske partier, erhvervsvirksomheder og andre organisationer - også Biavlerforeningen - hvilket er lidt et særsyn i Danmark.
  Som du selv skriver, så har Dansk Planteværn givet penge til at 25 skoler kan få et gratis bi-hotel-observatorium - det giver dem absolut ingen magt her i PLAN Bi - men det giver børn på 25 skoler muligheden for at studere vilde bier, så stor TAK til DP for den donation!
  (Det er i øvrigt præcis 25 flere bi-hoteller, end Biavlerforeningen er rystet op med ;))

 • Anmeld

  Nina Launbøl Hansen · Journalist og stifter af PLAN Bi

  Lars Falk Petersen - om varroa

  Det er fint, at biavlerne kæmper en kamp mod varroamiderne - men det er altså en kende for sent for vores vilde honningbier!

  I PLAN Bi kender vi jo efterhånden din tidskrævende, og konstante, taktik:
  At snakke om alt muligt andet end emnet.
  Så i stedet for at buldre løs om, hvad de få mennesker, som sætter et bi-hotel op, skal gøre for ikke at sprede sygdomme til dine husdyr, så synes vi hellere, du skulle forholde dig til emnet:
  1) Synes du, som biavler, at det er en god idé, at staten giver tilladelse til opsætning af over 6.000 bistader i §3- og Natura2000 natur?
  2) Vil du påstå, at biavlererhvervet, i så fald som det eneste erhverv i Danmark, er fuldstændigt i stand til at regulere sig selv under hensyntagen til, hvad der er bedst for vores vilde natur og vilde bier?

 • Anmeld

  Lars Falk Petersen

  Plan bi

  Jeg forstår udmærket at Dansk Planteværn ønsker at forbedre deres image ved, f.eks. at dele bihoteller ud, jeg forstår også godt hvorfor de ikke bliver lukket ind på skolerne, det jeg ikke forstår er, at plan bi så lader sig bruge til at få Dansk Planteværn ind på skolerne. Plan bi er en lobbyvirksomhed, ikke en miljøorganisation. Plan bi syntes biavl er det væsentligste problem for de vilde bier, ikke det faktum at 20 procent af Danmark er sprøjtet med glyphosat, fordi den der betaler musikken , bestemmer melodien. Dine spørgsmål har jeg besvaret mere end en gang på Plan Bi´s facebookside, læs dem der.

 • Anmeld

  Nina Launbøl Hansen · Journalist og stifter af PLAN Bi

  Lars Falk Petersen

  Der er altså noget, du har fået helt galt i halsen.
  Biavlerforeningen er en ERHVERVSFORENING, som lobbyer for, at der skal blive flere biavlere i Danmark, og for at biavlerne skal have så gode erhvervsvilkår som muligt.
  Det er svineavlerforeningen for flyvende husdyr!
  Til gengæld har denne erhvervsforening i over 150 år solgt sig selv så godt, at folk den unde-lyneme tror, at det er en naturorganisation, og at deres husdyr er truede på linje med vores vilde bier.

  PLAN Bi derimod er en naturorganisation, som arbejder for de bier, der ikke er penge i...og som konstant skal høre fra biavlererhvervet, og private biavlere som du, at vi ikke aner, hvad vi taler om ;)

 • Anmeld

  Lars Falk Petersen

  Plan bi

  Du har helt ret, du ved ikke hvad du taler om.

  Danske biavlere
  93% af biavlerne er fritids biavlere, Jeg tror ikke det samme gælder for svineavlerne.
  Når Plan bi sig bruge til at forsøge at give Dansk Planteværn et grønt image og desuden arbejder hårdt på at dreje debatten om de vilde bier væk fra sprøjtemidlerne og over på biavlerne, med en lille afstikker til de de økologiske mælkebønder, så er Plan Bi en del af lobbyen omkring Dansk Planteværn og Bæredygtigt landbrug. Plan bi er ikke en uafhængig naturorganisation.

 • Anmeld

  nina Launbøl hansen · Journalist og stifter af PLAN Bi

  Lars Falk Petersen

  Sagen er, at biavlerforeningen er en erhvervsforeningen - der arbejder for erhvervets interesser. Det er der ikke noget odiøst i.
  Det odiøse er, at staten, ministerierne og hele samfundet ser på biavlerforeningen, som var den en naturorganisation, der arbejder for naturens bedste!

  Vi har et "Bi-nævn", som skal vejlede lovgiverne i bi- og bestøvnings-spørgsmål.
  I det nævn sidder der repræsentanter for samtlige fem (5) biavlerforeningen i Danmark, men IKKE ÉN repræsentant for vilde bier!
  DN har fået en plads - og de valgte så at sende den tidligere formand for det internationale biavlerforbund!
  DET ER EN FARCE!

  Kan du komme med et eneste eksempel på, at et erhverv har været i stand til at regulere sine medlemmer til gavn for naturens/samfundets bedste?
  Lige så snart der er penge med i billedet, så er "nogen", samfundet, nødt til at have en fod på bremsen - Kan nogen forestille sig et ureguleret svineavler-erhverv?

  Om der er flest "fritidsbiavlere", er jo et fedt for den mængde føde, de indtager. (I øvrigt oplyser biavlerforeningen, at deres medlemmer i gennemsnit har ni stader = over 1/2 million honningbier. Kan man kalde det hobby???)
  Honningbierne i et stader samler så meget pollen i højsæsonen, at det ville kunne blive til "madpakker" til 33.000 æg ef en gn.snitlig bladskærerbi OM MÅNEDEN.
  https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/conl.12263

  Vores "samarbejde" med DP, er beskrevet ovenfor.
  Til gengæld mangler du at forklare, hvordan du har det med, at biavlerforeningen deltager i DP´s events:
  (Hvad var det, du kaldet det: "Giver DP et grønt image, og drejer debatten væk fra sprøjtemidler?")
  http://www.maskinbladet.dk/markbrug/artikel/dansk-plantevaern-inviterer-naturstribedag

 • Anmeld

  Lars Falk Petersen

  Svar til Plan BI

  Der er forskel på, når Biavlerforeningen, sammen med Danmarks naturfredningsforening, indgår i en dialog med Dansk Planteværn og når Plan Bi stiller sig til rådighed for deres imagepleje.

  Det viser dit indlæg her med al tydelighed,

  Du skriver:"At uafhængige forskere endeligt slår fast o.s.v."

  Sandheden er at nogen forsker har en teori om at honningbierne truer de vilde bier, andre forskere er uenige i dette.

  Du påstår frejdigt, at der er 60.000 bier i et stade, for derefter at gange op.

  Sandheden er, at bifamilierne tilpasser sin størrelse alt efter fødegrundlaget, det er en af de ting der er geniale ved honningbier, så dine 60.000 bier er en mulighed midt i Juli måned i gode år, af de 60.000 bier er kommer de 40.000 bier ikke ud af stadet (stadebier) det er kun de sidste 20.000 trækbier der henter pollen og nektar hjem.

  Derefter sammenligner du biavl med fiskeri, uden at kunne se, at biavl tilfører afgrøder og natur langt større værdier end den trækker ud.

  Så bekymre du dig pludseligt for biavlerenes naboer, Det behøver du ikke, biavlerforeningerne opfordre altid nye biavlere til at tale med naboerne inden de sætter stader op, er der problemer, bliver de løst, nogle gange med hjælp fra biavlerforeningens erfarne medlemmer, men som regel er det problemløst, mine naboer er i hvertfald begejstrede.
  Det er også typisk Plan Bi at fokusere 100% på honning og overhovedet ikke nævne værdien af bestøvningen. Sammenligningen med jægere og lystfiskere er derfor malplaceret.


 • Anmeld

  nina Launbøl hansen · Journalist og stifter af PLAN Bi

  Lars Falk Petersen

  Du har ret.
  Der er ingen ligheder mellem den måde, PLAN Bi går til tingene på, og så DN´s og Biavlerforeningen´s parløb om "bier".
  DN og Biavlerforeningen har hængt sammen som ærtehalm siden...….?
  Du skal ikke være i tvivl om, at vi synes, det er et dybt problematisk "parforhold"!
  Danmarks største naturorganisation i seng med et erhverv i en grad, så de sender biavlere for at repræsentere "naturen" i binævnet - så der de facto sidder 0 repræsentanter for VILDE BIER i det nævn, som skal vejlede politikere og embedsmænd om bier og bestøvning :O
  Det er tæt på en skandale, hvorfor det undrer, at du selv fremfører det her?

  Vedr. antal honningbier/stade:
  1) Biavlerforeningen regner selv med 60.000/stade i højsæsonen - så kan det næppe betegnes som en stramning, at vi gør det.
  2) Det er jo fuldstændigt ligegyldigt, hvor mange bier der flyver ud - dem der "bliver hjemme" lever jo ikke af luftsteg og vindfrikadeller...
  For hvert bistade opsat i et naturområde skal naturen forsyne stadet med mad nok til at "forsørge" 60.000 honningbier i højsæsonen, plus den nektar som biavleren hiver ud som honning. Og det samme gælder i øvrigt dine naboer.

  Biavlere "tilfører" ikke natur. Som fiskere "hiver" I en naturressource UD af naturens føderegnskab.
  Du fremføre den gamle skrøne, at honningbier "gavner" naturen". En skrøne, som forskerne HAR hamreret en tyk pæl gennem her i Altinget.
  Ja, honningbierne hjælper landmænd med at producere afgrøder, men de gør INTET godt for naturen! Der "mangler" ikke bestøvning - hverken i vores naturområder eller vores byer. Endnu.
  Men det kan der komme til, hvis vi fortsat favoriserer de flyvende husdyr over vores vilde bier i den her grad!https://www.altinget.dk/miljoe/artikel/forskere-kommerciel-biavl-i-beskyttet-natur-oedelaegger-biodiversiteten

  Mon ikke de der bi-gejstrede naboer, du beskriver, er en stakket frist?
  Den popularitet skal nok dale, når det går op for alle naboerne, at jeres honningbier INTET har med biodiversitet at gøre...og at overdreven opsætning af honningbier oven i købet SKADER biodiversiteten...

 • Anmeld

  Lars Falk Petersen

  svar.

  Biavlerne og DN samarbejder selvfølgeligt der hvor begge organisationer har fælles interesser. I modsætning til når plan bi stiller sig til rådighed for Dansk Planteværn.
  At du ikke vil anerkende, at honningbier er en del af biodiversiteten og at de bidrager positivt til mangfoldigheden er din sag, men du bør lade være med at påstå at forskere har bevist o.s.v. du ved godt , det ikke er bevist og der er uenighed om dette emne i forskerkredse.

 • Anmeld

  nina Launbøl hansen · Journalist og stifter af PLAN Bi

  Lars Falk Petersen

  Det er jo indlysende, hvad Biavlerforeningen får ud af samarbejdet - men hvad der er i det for Danmarks NATURfredningsforening er det straks sværere at få øje på.
  Og hvem er det i øvrigt, der stiller sig til rådighed for Dansk Planteværn?
  Biavlerne:
  "Dansk Planteværn er paraplyorganisation for planteværnsindustrien i Danmark og er med i det bornholmske samarbejde #BornholmBlomstrer, hvor lokale landmænd, kommunen, lokale medier, den lokale afdeling af Danmarks Naturfredningsforening og Danmarks Biavlerforening arbejder for at fremme insektvenlige tiltag."
  https://baeredygtigtlandbrug.dk/nyheder/2018/08/dansk-plantevaern-inviterer-til-naturstribedag-paa-tirsdag/
  Og skal vi så ikke lige blive enige om, at de der "insektvenlige" tiltag er rettet mod honningbier?
  Der er intet i disse striber til den fjerdel af vores vilde bier, der er mere eller mindre kræsne og:
  "Insektstriber er direkte dødsfælder for vilde bier," har forskerne slået fast igen og igen - for døve biavler-øre, desværre.

  Det er jo ikke PLAN Bi, som ikke vil anerkende, hvordan naturen virker:
  - at en population af dyrs succes primært er afhængig af fødemængden, der er til rådighed. Og når vi så sætter husdyr op, som skal spise af samme fødemængde, så bliver der mindre mad til de vilde dyr.
  Hvordan biavlere er i stand til at ignorere selv de simpleste facts som dette er, helt ærligt, deprimerende!

  Vedr. den påståede store uenighed i forskerkredse:
  Du kan også stadig finde et par enkelte, der fastholder, at jorden er flad - men det ændrer altså ikke på konsensus i fysikken...

 • Anmeld

  Lars Falk Petersen

  svar.

  Plan Bi mener at , de mennesker der ikke acceptere jeres udlægning af teksten er lige så dumme som de, der tror jorden er flad, siger mere om Plan Bi end om disse forskere.
  Fødegrundlaget fungere altså ikke som en billig buffet, hvor den stærkeste løber med alle rejerne og lader resten stå med majonæsen, eller ingen ting,
  Plan Bi´s løsning er at afskaffe biavl i Danmark, for når det er sket så vil "ulven græsse med lammet og løven æde strå,"
  Det er et primitivt standpunkt I står alene med.
  Vi er mange der bekymre os over den katastrofale tilbagegang der er i alle insekter, deriblandt også bestøverne, i det arbejde er Plan bi´s hurtige, nemme løsninger og grøftegraveri ikke til megen hjælp.

 • Anmeld

  nina Launbøl hansen · Journalist og stifter af PLAN Bi

  Lars Falk Petersen

  Men der er jo ingen tilbagegang i antallet af honningbier.
  45% flere honningbier i verden siden 60´erne, så hvorfor skal alle rende rundt og "redde dem"?
  Og jo, det er lige præcis mængden af føde, der regulerer en bestand - med mindre der selvfølgelig kommer et slag fra en uventet kant - som varroamider f.eks.

 • Anmeld

  Bo Lillesøe · forfatter, journalist, eventmaker mv.

  Orienteringen

  Med 5g vil bier og fugle fuldstændig miste orienteringen. Stands vanviddetm før det hele er for sent!

  Bo Lille, forfatter

Vandplaner: Wermelin lover tæt inddragelse af aktører

Vandplaner: Wermelin lover tæt inddragelse af aktører

MILJØ: Miljøminister Lea Wermelin erklærer sig ”meget optaget af" at sikre tæt inddragelse af aktørerne i de kommende vandområdeplaner. Mere inddragelse er bydende nødvendigt, lyder det fra landbruget og sportsfiskerne.