Professor om affaldsaftale: KL og kommunerne skal gribe chancen for at løse tingene selv

FORBRÆNDING: KL er langtfra begejstret for opgaven med at udarbejde en "dødsliste" for forbrændingsanlæg inden årets udgang. Det er en stor opgave, men kommunerne bør kunne løse den, vurderer professor.

Frygten for liberalisering af den kommunale affaldssektor lever videre trods tirsdagens brede politiske aftale om en reform af affaldssektoren.

Her gjorde ikke mindst Enhedslisten og SF ellers meget for at mane frygten til jorden og pegede på, at det nu som udgangspunkt er kommunerne selv og ikke markedet, der skal afgøre, hvilke forbrændingsanlæg der skal lukkes frem mod 2030.

Hos både KL og den kommunalt forankrede Dansk Affaldsforening frygter man imidlertid, at kommunerne har fået så kort tid til at løse opgaven, at man alligevel ender med aftalens alternative scenarie – tvungen selskabsgørelse og konkurrenceudsættelse.

Login