Rapport: 90 procent af Danmarks naturområder på havet har reelt ingen beskyttelse

HAVMILJØ: Langt de fleste danske Natura 2000-områder på havet er blot streger på et søkort, viser ny analyse fra DN. Forsker bakker op. Minister lover at beskytte havet bedre fremover. 

90 procent af Danmarks beskyttede havområder har kun få eller slet ingen reel beskyttelse af havnatur, fisk og pattedyr.

Det viser en ny analyse fra Danmarks Naturfredningsforening, DN, der har undersøgt hvilken konkret beskyttelse, der er af de 18 procent af havarealet, der hører under de danske Natura 2000-områder.

"Mange tror, at når man beskytter et område, betyder det automatisk lukning af fiskeri og andre aktiviteter – men sådan er det slet ikke," siger havmiljørådgiver hos Danmarks Naturfredningsforening Aimi Hamberg.

Login