S i tænkeboks om havbrug

SLUTSPURT: Socialdemokratiet har som det eneste parti i Folketinget endnu ikke taget stilling til, om man vil stemme for den nye lov om havbrug. Opbakning kræver større miljøhensyn, mener ordfører. Venstre håber på bred opbakning.

Placeholder image
Foto: Henning Bagger/Scanpix

Grønne organisationer har stået i kø for at kritisere Esben Lunde Larsens (V) planer om flere havbrug i de danske farvande. Og i udvalgsarbejdet er der stillet hele 121 spørgsmål til ministeren, der på onsdag af fire røde partier er blevet kaldt i hastesamråd om lovens miljøbelastning.

Men Socialdemokratiet er ikke løbet skrigende bort. I stedet er man villig til at søge en bred aftale med regeringen. Det siger partiets miljøordfører, der håber på større miljøhensyn i lovgivningen.

”Vi står i en særpræget situation, hvor der allerede er flertal. Så jeg ser det som Socialdemokratiets og mit eget rugbrødsarbejde at undersøge, om vi kan få de rigtige ændringer ind i loven,” siger miljøordfører i Socialdemokratiet, Simon Kollerup.

Socialdemokratiet er som det eneste parti i Folketinget fortsat usikker på, om man kan stemme for den forestående ændring af miljøbeskyttelsesloven. Regeringen støttes i forslaget af DF, mens de resterende fire røde partier vil stemme imod.

Vi arbejder lige nu på at forbedre miljøhensynene i lovforslaget, men der skal vægtige indrømmelser til. Det kan være, hvor tæt på havbrugene muslingeopdrættene skal være placeret, eller hvor stor en kapacitet de skal have i forhold til udledningen.

Simon Kollerup, Miljøordfører i Socialdemokratiet

Interesse for bred aftale 
Simon Kollerup understreger, at Socialdemokratiet ikke kan stemme for loven i dens nuværende form. Men det kan ændre sig, hvis lovforslaget bliver grønnere.

”Vi arbejder lige nu på at forbedre miljøhensynene i lovforslaget, men der skal vægtige indrømmelser til. Det kan være, hvor tæt på havbrugene muslingeopdrættene skal være placeret, eller hvor stor en kapacitet de skal have i forhold til udledningen. Men vi er i udgangspunktet meget skeptiske over for lovforslagets skæve balance mellem miljø og erhverv,” siger Simon Kollerup.

I Venstre byder man Socialdemokratiets ønske om forhandlinger velkomment, og ifølge partiets miljøordfører, Erling Bonnesen, arbejder man allerede på et fælles kompromis.

”Lige nu er der overvejelser om nogle tekniske ting, der skal afgøre, om vi måske kan få enderne til at nå sammen. Det vil på et senere tidspunkt vise sig, hvad der vil komme ud af det,” siger han.

Kritik af rapport
Ændringen af miljøbeskyttelsesloven skal gøre det muligt at udlægge havbrug i farvandene, hvis man samtidig opretter muslingeopdræt. Det kræves, fordi kvælstofudledningen giver større algevækst og muslingerne æder algerne.

På den måde kan muslingerne neutralisere den øgede mængde kvælstof i havet. Det har et forsøg i Skive Fjord udført af Aarhus Universitet påvist.

Men den rapport kan ifølge flere forskere og politikere ikke bruges til noget. Radikales miljøordfører Ida Auken mener ikke, at dens resultater kan føres fra fjorden til det åbne hav.

”De virkemidler, man vil tage i brug, er ikke dokumenteret til havs. Man har testet dem i en fjord, og det er helt andre forhold end til havs. I øvrigt skal de ikke placeres, der hvor man har forureningen, så man fjerner ikke kvælstoffet lokalt,” siger hun.

Den konservative landbrugsordfører Orla Østerby mener, at rapportens resultater er rigeligt anvendelige.

”Der er så mange, der er så kloge på, hvad der ikke kan lade sig gøre. Dem, der er negative, skal vide, at politikerne selvfølgelig er vågne, fordi miljøet er vigtigt.”

Stigende efterspørgsel
I Socialdemokratiet ser man havbrugene som en god mulighed for at imødekomme den fremtidige stigning i efterspørgsel på fisk. Hvis ikke man sætter flere havbrug ud i Danmark, risikerer man ifølge Simon Kollerup, at produktionen ender i udlandet i stedet.

”Det er en helt oplagt risiko, hvis vi fortsat holder akvakultursektoren ud i strakt arm. Vi risikerer, at man eksempelvis ud for den polske kyst udlægger en række anlæg under ringere krav, end vi ville stille i Danmark,” siger han.

Men den bekymring har Ida Auken ikke. Hun er primært optaget af beskyttelsen af den natur, hun selv har ansvar for.

”Jeg er meget bekymret for Danmarks hav, vores indre farvande og Østersøen. Det er der, jeg har ansvaret,” siger Ida Auken.

Omtalte personer

Erling Bonnesen

MF (V)
revisor (1989)

Ida Auken

Uddannelses-, forsknings- og hovedstadsordfører, MF (S)
cand.theol. (Københavns Uni. 2006)

Orla Østerby

MF (Løsgænger), direktør og bestyrelsesmedlem, Tangsø Invest ApS, bestyrelsesmedlem og medstifter, Tangsø Sundhedscenter ApS
Byggetekniker
Se alle personer

    Politik har aldrig været vigtigere
    Få gratis nyheder fra Danmarks største politiske redaktion
    Ved at tilmelde dig Altingets nyhedsbrev, accepterer du vores generelle betingelser