Seges: KU-forskere tager fejl af rammevilkårenes betydning

DEBAT: Jesper S. Schou og Bo Jellesmark Thorsen udviser en kedelig ligegyldighed overfor landmændene og sender fejlmeldinger til politikerne, når de hævder at rammevilkår ikke betyder noget for landbruget, skriver to direktører fra Seges. 

Af Ejnar Schultz og Ivar Ravn
Medlemmer af direktionen i Seges

Jesper S. Schou og Bo Jellesmark Thorsen leverer i Altinget en svada mod CBS-rapporten om landbrugets rammevilkår. Den del må Troels Troelsen og Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi selv drøfte videre. 

Det rigtig ærgerlige i indlægget er den meget fejlagtige konklusion, som de to forskere fra Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi ved Københavns Universitet selv kommer med, idet de konkluderer, at rammevilkår ikke betyder noget, fordi priserne indretter sig, og man giver eksemplet med jordskatter og jord.

Bekymrende ligegyldighed
Der er to aspekter i det. For det første demonstrerer forskerne, at man ikke tillægger det betydning, at de landmænd, som ejer jorden, i det øjeblik rammevilkårene strammes, mister indtægt og måske hele virksomheden. 

Ud over det menneskelige aspekt, så skader det vækstmulighederne, og det påfører måske også kreditgivere tab, så de er mindre tilbøjelige til at investere i landbrug på grund af politisk risiko.

Læs også: KU-forskere: CBS-rapport om landbrugets rammevilkår er ubrugelig

For det andet er jorden den eneste del af landbrugsproduktionen, hvor man overhovedet kan bruge det argument, fordi prisen endnu kan tåle at blive lavere, uden at jorden overgår til anden anvendelse eller udgår af dyrkning. 

Men for husdyrproduktionen, som ligger til grund for mange arbejdspladser og en stor eksportindtægt for Danmark, er det noget sludder. En svinestald bliver ikke billigere at bygge, selv om der indføres en PSO-afgift. Husdyrproduktionen forsvinder, hvis den ikke er konkurrencedygtig, og her spiller rammevilkårene en afgørende rolle for, om vi har produktionen, eller om den udflages til lande med lempeligere rammevilkår.

Fungerer som betalt rådgiver
Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi har rollen som betalt rådgiver for staten i spørgsmål om landbrug, og det er i den grad bekymrende, at man demonstrerer dels ligegyldighed over for de landmænd, som ejer landbrugene, når rammevilkår strammes, og dels sender deciderede fejlmeldinger til de danske politikere om, at rammevilkår ikke betyder noget for landbruget.

Læs også: Forsker afviser kritik af omdiskuteret landbrugsrapport

Forrige artikel EL: Sidste udkald for naturmål EL: Sidste udkald for naturmål Næste artikel S: Regeringens grønne realisme dræber væksten S: Regeringens grønne realisme dræber væksten
 • Anmeld

  Per Hansen · Agronom

  Går Seges nu igen Axelborg i bedene ?

  Jeg vil indledningsvis citere Henrik Zobbe fra Landbrugsavisen nr. 33 :

  "Nu er det sågar også Seges-folk, der fylder i debatten om landbrugspolitikken. De burde vel bruge lidt mere tid på at forbedre driften og indtjeningen i landbruget og lade Axelborg tage sig af politikken.«"

  Det er dog ikke første gang at direktionen i Seges har følt sig foranlediget til at politisere i stedet for at forbedre driften og indtjeningen i landbruget.

  I foråret kørte debatten om landbrugspakken på " de høje nagler" og Seges havde på et tidspunkt vist en udbyttekurve for vinterhvede som funktion af N-tildeling. Ved at aflæse på kurven kunne man se at merudbyttet ved en 25 % stigning i N-tildelingen kun ville være 300 kr. Alligevel fastholdt Seges at merudbyttet mindst var 1000 kr. pr. ha.

  Nu har jeg lige set overskrifterne i Landbrugs Avisen for de sidste 2 numre, hvor man jamrer over en meget lille kornhøst herunder den mindste hvedehøst i 10 år på trods af, at man måtte øge N-gødskningen med 17 % i foråret. Det viser jo, at der er andre og vigtigere faktorer end gødskningen nær toppen af udbyttekurven, der betyder noget.

  Iver Ravn var også ude at sige, at landmændene ikke måtte sprøjte varbyg til malt før høst, da det ville give et forkert signal, selv om det var helt lovligt.

  Jeg mener at Seges skal lave saglig rådgivning og ikke give sig af med signalpolitik