SF: Esben Lundes blinde plet

DEBAT: Kommunerne skal forpligtes til at indberette tilsyn og håndhævelse af blandt andet naturbeskyttelsesloven og planloven. Med de nuværende regler ved Esben Lunde Larsen (V) ikke, om der er behov for at styrke indsatsen, skriver Lisbeth Bech Poulsen (SF).

Af Lisbeth Bech Poulsen (SF)
Miljø- og landbrugsordfører

Naturens vagthund er kommunerne. Når kommunen ikke overholder sin tilsyns- og håndhævelsespligt træder en anden vagthund ofte i karakter, nemlig Danmarks Naturfredningsforening og de andre grønne organisationer – og dig og mig som borgere i Danmark.

Det offentliges indsats burde jo være nok, men der er masser af grunde til, at det ikke altid lykkes. Det er især en alvorlig brist, at kommunerne ikke skal indberette deres tilsyns- og håndhævelsesaktiviteter til ministeren.

Kommuners ansvar
Det starter naturligvis helt jordnært med lodsejeren eller bygherren, der bevidst eller uvidende ødelægger beskyttet natur. I dag er der forbundet med omkostninger for for eksempel landmanden at huse, pleje og etablere natur – en del af ødelæggelserne kan med stor sandsynlighed undgås, hvis lodsejerne får et positivt incitament i stedet for omkostninger, som vi har foreslået i SF’s udspil til Natur- og biodiversitetslov.

Men det er naturligvis uanset eventuelt kommende positive incitamenter kommunernes tilsyn og håndhævelse, som skal sikre, at loven overholdes, og naturen beskyttes. Fungerer det ikke, burde det være oplagt, at regeringen justerer indsatsen. Men det kræver, at ministeren kender den.

Torsdag behandlede Folketinget et beslutningsforslag fra SF (B 119), som pålægger regeringen at styrke tilsynet med håndhævelsen af Naturbeskyttelsesloven og Planloven samt andre love, der har naturbeskyttelse som formål. Der er i dag ikke overblik over håndhævelsen, og det er derfor et selvstændigt element i forslaget, at regeringen skal skabe et forbedret videngrundlag om den kommunale forvaltning af konkrete afgørelser og om udførelsen af det generelle tilsyn med landets naturbeskyttelsesområder, fredede områder, bygge- og beskyttelseslinjer og landzonen.

Ministerens blinde plet
Kommunerne har nemlig ikke pligt til at indberette resultaterne af tilsyn og håndhævelsesvirksomheden til ministeren som altså dermed ikke har et overblik – udover det som medierne, forskningsinstitutioner og grønne organisationer kan bidrage med – over i hvilket omfang loven overholdes og om kommunerne reagerer, som de skal. Ministeren ved derfor heller ikke, om der er behov for at styrke enkelte eller alle kommuners indsats.

At der kan være behov for at fastsætte bestemmelser for kommunernes rapportering af tilsyn, fremgår for eksempel af presseomtalen af en sag fra Jammerbugt Kommune, hvor det tilsyneladende er retsopfattelsen, at det ikke er kommunalbestyrelsens opgave at påtale ulovlige forhold (jf. »Kommune: Vil ikke lege politi overfor natursyndere«, P4 Nordjylland den 7. oktober 2015).

Kommunerne har i dag pligt til at indberette tilsyn og håndhævelse i forhold til miljøbeskyttelsesloven. Vi håber, at et folketingsflertal vil være med til at udvide denne forpligtelse til at gælde naturbeskyttelsesloven, planloven og andre love, der har betydning for naturbeskyttelsen i Danmark.

Forrige artikel Greenpeace: Ministeren truer syv års beskyttelse af Kattegat Greenpeace: Ministeren truer syv års beskyttelse af Kattegat Næste artikel Alternativet: Nyt fokus i forhandlinger om naturpakke Alternativet: Nyt fokus i forhandlinger om naturpakke
  • Anmeld

    Hans-Micael Søndergaard

    Armslængdeprincippet!

    Sikring af vore miljø, naturbeskyttelsesloven, planloven og andre love, der har betydning for naturbeskyttelsen i Danmark burde være et område som regionerne skulle tage sig af - men Lars Løkke Rasmussens nedlæggelse af Amterne var jo blandt meget andet skidt begrundet i en fjernelse af armslængdeprincippet - så de økonomiske interesserer altid vinder over miljø og natur!