Steen Gade: Landbrugspakken har gjort Danmark til miljøskurk

KOMMENTAR: I stedet for at hjælpe landbruget til grøn omstilling forærede regeringen erhvervet en kortsigtet økonomisk gevinst med Landbrugspakken, der nu skal tilbagebetales med renters rente og har bragt landbrugserhvervet ud i en situation, hvor det står tilbage som taber − sammen med miljøet.

Jeg håber, at de to valg, som vi alle skal deltage i det næste halve år, vil skærpe opmærksomheden på alt det under vandoverfladen og under marken, skriver Steen Gade.
Jeg håber, at de to valg, som vi alle skal deltage i det næste halve år, vil skærpe opmærksomheden på alt det under vandoverfladen og under marken, skriver Steen Gade. Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

Alarmen lød i Ingeniøren forleden i en kronik af Stiig Markager fra Aarhus Universitet samt fra Geus. Begge handler om stigende forurening fra landbruget. Nu med målbare negative effekter af regeringens landbrugspakke gennem forøget indhold af nitrat i vandet lige under markerne. Samtidig med at der nu er tal på en fortsat og hurtigere og hurtigere algevækst i havet omkring os.

Akkurat ligesom man kunne forudse, da den forrige regering fjernede den tvungne braklægning i 2008 uden at sætte andet i stedet end frivillige ordninger, der stort set ikke blev gennemført. Og med en landbrugspakke, der vil gøre det hele endnu værre de næste år.

Det var desværre forudset – også af denne skribent i tidligere klummer i Altinget – og nu er vi der, hvor vi nærmest kun kan håbe på, at Danmark ligesom Tyskland bliver dømt af EU-Domstolen for at ignorere faresignalerne, når det viser sig, at politikken ikke virker.

Det er i den forbindelse voldsomt afslørende, at Danmark var det eneste land, der støttede Tyskland i den retssag. Ak, hvor forandret, fra dengang Danmark kæmpede for at skærpe miljøindsatsen i Europa.

Fakta
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Debatindlæg kan sendes til debat@altinget.dk

Landbrugspakken handler desværre om Danmark som miljøskurk på et afgørende område, hvor det samtidig virkelig betyder noget, hvad vi gør her i landet. Både for os selv og for alle andre. Fordi vi har besluttet at drikke vores grundvand uden store og dyre vandrensningssystemer, er øget nitrat en sundhedsrisiko for os i Danmark. Og fordi vi ligger så tæt ved havet, er stadig øget algevækst, risiko for mere og mere iltsvind og dermed havets samlede tilstand en trussel mod os selv og mod mange, mange flere. Havet er jo stort, men burde ikke være en losseplads.

Ifølge professor Stiig Markvad virkede nitratindsatsen frem til 2010 med stadigt mindre udsivning til vandmiljøet, men siden er udsivningen steget med 700 tons om året, så den i 2017 var på 64.400 tons. Algevæksten er stigende og er i 2017 fordoblet i forhold til 2013. Det går altså hurtigt. Udsivningen er således 2/3 over det niveau, vi skal være på i 2027 efter målene i EU’s vandrammedirektiv for at nå frem til ”god økologisk tilstand”.

Jeg håber, at vi som samfund nu vil forstå alvoren og for alvor vil diskutere den nødvendige og omfattende omstilling af landbrugserhvervet, som nu haster.

Steen Gade

Sidste fase af vandrammedirektivet – det er perioden fra 2021 til 2027 – skal forhandles nu. I en situation, hvor nedbørsmængderne, der falder på det danske areal, er markant stigende med i snit 33 milimeter om året de sidste 30 år ifølge Novana, hvad der yderligere øger risikoen for udsivning til havet og hurtig nedsivning til grundvandet. Dertil kommer havstigninger og varmere vandtemperaturer på grund af klimaændringerne, der også øger risikoen. Alt sammen oven i alle forsømmelserne og den ringe tilstand.

Jeg håber, at vi som samfund nu vil forstå alvoren og for alvor vil diskutere den nødvendige og omfattende omstilling af landbrugserhvervet, som nu haster. Vi har de næste to år til den debat, fordi sidste fase af vandrammedirektivet og de kommende syv års landbrugspolitik i EU bliver lagt fast inden 2021.

Læs også

Vi kan passende begynde diskussionen, hvor Natur- og Landbrugskommissionen sluttede i 2013. Med kommissionsformand Jørn Jespersens ord: ”Samfundet og de grønne interesser må acceptere, at landbruget som alle andre erhverv skal have lov til at udvikle sig. Ligesom landbruget må anerkende, at det omgivende samfund har brug for rig natur og et rent miljø.”

Den sidste del af budskabet blev desværre helt fortrængt af den regering, der trådte til i 2015. I stedet for hjælp til omstilling forærede regeringen erhvervet en kortsigtet økonomisk gevinst med Landbrugspakken, der nu skal tilbagebetales med renters rente og har bragt landbrugserhvervet ud i en situation, hvor det står tilbage som taber − sammen med miljøet. Fordi der nu skal meget kraftigere midler og hurtigere indsats på bordet.

Det nye udspil forleden fra Danmarks Naturfredningsforening sammen med Landbrug & Fødevarer om jordfordeling med udtag af dårlige jorder til gavn for vandmiljø, klima, klimatilpasning, natur og biodiversitet giver et lille håb om, at vi er ved at nå et vendepunkt. Nu mangler der ”kun” stærke politiske indgreb.

Jeg håber, at de to valg, som vi alle skal deltage i det næste halve år, vil skærpe opmærksomheden på alt det under vandoverfladen og under marken. Også selvom vi ikke direkte kan se det, men kun kan sætte os ind i konsekvenserne. Det er heldigvis ved at lykkes på klimaområdet. Men det haster voldsomt − også når det gælder vandmiljøet.

--------

Steen Gade er miljøklummeskribent, tidligere mangeårig SF–miljøpolitiker og tidligere direktør i Miljøstyrelsen.

Omtalte personer

Steen Gade

Formand, Regeringens Råd for Samfundsansvar og Verdensmål, foredragsholder, skribent
Lærer (Herning Seminarium 1969)

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion