Universitet opdager ny fejl: Kvælstofudledningen er lavere end troet

VANDMILJØ: Udledningen af kvælstof fra landbruget er lavere end troet, meddeler Aarhus Universitet. Fejlen kaldes ”meget utilfredsstillende” af miljøministeren, der dog fastholder behovet for at reducere udledningen af kvælstof. Dommedagsprofetierne holdt ikke vand, mener landbruget.

Kvælstofudledningerne fra landbruget har været overvurderet i mange år.

Det har miljøminister Lea Wermelin (S) netop oplyst til Folketinget.

I en orientering skriver hun således, at Aarhus Universitet har opdaget en fejl i de nuværende opgørelser, som betyder, at kvælstofudledningen i 2018 lå på 55.000 ton og ikke 58.000 ton, som det ellers blev offentliggjort i november.

Derudover lyder det, at den årlige udledning siden 1990 har været omkring 1.000 ton lavere end troet.

Miljøministeren er bestemt ikke glad for situationen:

”Det er meget utilfredsstillende at konstatere, at der har været fejl i opgørelsen af kvælstofudledningerne, og at fejlen har betydning for data helt tilbage fra 1990,” skriver hun.

Udledningen af kvælstof kommer hovedsageligt fra landbruget og er en væsentlig årsag til, at der opstår iltsvind og fiskedød i danske fjorde og kystvande. Danmark er som medlem af EU forpligtet til at sikre et godt vandmiljø inden 2027, og for at nå det mål skal kvælstofudledningen bringes ned på 44.700 ton. Netop derfor følger politikerne på Christiansborg særdeles godt med i, hvordan udledningerne ændrer sig fra år til år.

Aarhus Universitet har sendt de nye tal for kvælstofudledningen til Altinget, så ændringerne går helt tilbage til 1990. Her kan man se, at selv om udledningerne har været lavere end troet, så er tendensen den samme som hidtil. De nye tal viser således også, at en lang periode med kontinuerlig reduktion i kvælstofudledningen ser ud til at være afløst af stilstand de senere år. De nye tal viser ikke, at kvælstofudledningen er på vej ned.

Holder fast i kvælstofkrav
Da Aarhus Universitet i november meldte ud, at udledningen i 2018 var på 58.000 ton, udtrykte miljøministeren bekymring. Dengang kritiserede hun, at udledningerne ikke falder som forudsat i blå bloks landbrugspakke. Og det blev brugt som argument for at skærpe kvælstofkravene til landbruget med kort varsel.

Men at tallet faktisk er 3.000 ton lavere, rykker ikke ved regeringens politik, understreger ministeren.

”Uanset denne fejl i datagrundlaget fra Aarhus Universitet står det klart, at tilstanden i vores kystvande og i grundvandet ikke er god, og der er behov for yderligere reduktioner af kvælstofudledningerne for at opnå god økologisk tilstand, ligesom der fortsat er et behov for at modsvare den manglende effekt fra de kollektive virkemidler,” skriver Lea Wermelin.

L&F: Bør give stof til eftertanke
Formand for Landbrug & Fødevarer, Martin Merrild, kalder det ”meget beklageligt”, at der ”endnu engang” er problemer med opgørelserne.

”Men det er til gengæld glædeligt, at dommedagsprofetierne slet ikke holder vand. Udviklingen har ikke været negativ som forudsat,” siger han i en skriftlig kommentar.

Han mener, at kritikken af landbrugspakken dermed har været fejlagtig, og han kritiserer regeringens beslutning om at øge kravene til landbruget.

”Det bør i den grad give stof til eftertanke hos de politikere, der har gennemførte et lynindgreb med krav om flere efterafgrøder lige inden jul. De lavere udledninger må alt andet lige betyde, at der er kortere vej til at nå reduktionsmålene,” skriver Martin Merrild.

Kræver handleplan fra Aarhus Universitet
Af brevet fra ministeren fremgår det dog også, at den lavere udledning ikke nødvendigvis betyder, at det bliver lettere at opnå god miljøtilstand.

”Den lavere kvælstofudledning medfører, at målbelastningen for kvælstof også bliver lavere. Det forventes derfor ikke, at indsatsbehovet falder i et omfang, der svarer til reduktionen i den opgjorte udledning,” skriver ministeren, der dog også gør opmærksom på, at Aarhus Universitet nu skal redegøre nærmere for, hvad fejlen betyder for kvælstofmålet.

Aarhus Universitet har på det seneste været involveret i flere uheldige sager. Universitetet har fået kritik for at have for tætte bånd til landbruget i forhold til en oksekødrapport. Og så har man også lavet fejl i antallet af klimabelastende lavbundsjorde i Danmark. Og Lea Wermelin gør i brevet opmærksom på, at hun vil have forhindret lignende fejl i fremtiden.

”Der har desværre i den senere tid været flere eksempler på væsentlige fejl i faglige produkter fra Aarhus Universitet. Miljø- og Fødevareministeriet vil derfor tage en dialog med universitet på højt niveau og bede universitetet om at udarbejde en handleplan for øget kvalitetssikring af de produkter, universitetet leverer til ministeriet,” skriver ministeren.

 

Forrige artikel V kalder Wammen i samråd: Vil have skjulte klimaberegninger frem i lyset V kalder Wammen i samråd: Vil have skjulte klimaberegninger frem i lyset Næste artikel Grønt overblik: Det skal du holde øje med i denne uge Grønt overblik: Det skal du holde øje med i denne uge