Miljøminister bekymret over nye kvælstoftal

VANDMILJØ: Selvom kvælstofudledningen faldt i 2018, er miljøministeren ikke tilfreds. ”Der er et stort og langsigtet arbejde foran os,” siger hun.

Udledningen af kvælstof til vandmiljøet faldt med 2.000 ton fra 2017 til 2018

Det viser nye tal fra årets Novana-rapport, som netop er blevet offentliggjort.

Men miljøministeren er bestemt ikke tilfreds med situationen for det danske vandmiljø.  

”De nye tal viser desværre, at kurven for udledninger af kvælstof til vandmiljøet ikke knækker. Derfor tager vi allerede nu fat på den kvælstofregning, som den tidligere regering har efterladt med landbrugspakken og styrker indsatsen markant næste år," siger miljøminister Lea Wermelin (S). 

Reelt var udledningen helt nede på 53.000 ton i 2018, men når man tager højde for den ekstreme tørke sidste år, kommer universitetet frem til, at udledningen svarer til 58.000 ton. I 2017 var udledningen på tilsvarende vis opgjort til 60.000 ton.

De nye tal bygger videre på en tendens, hvor udledningen af kvælstof stort set forbliver på samme niveau, selvom forventninger bag blå bloks landbrugspakke var en faldende tendens.

Tallene kommer, samtidig med at regeringen og folketingets partier forhandler om at skærpe kvælstof-kravene til landbruget næste år. Og her har Enhedslistens miljøordfører, Søren Egge Rasmussen, argumenteret for, at der også er behov for en mere langsigtet plan, når målet er at nedbringe kvælstofudledningen til omkring 44.700 ton i 2027.

En stor udfordring
Miljøminister Lea Wermelin har også det lange lys på.

”Der er et stort og langsigtet arbejde foran os i at skabe et godt vandmiljø for dyr, planter og mennesker. Den udvikling, vi har set i kvælstofudledningerne over de seneste år, gør bestemt ikke opgaven mindre, tværtimod,” siger hun.

Enhedslistens Søren Egge Rasmussen glæder sig over ministerens melding.

”Der er tale om status quo i en situation, hvor man egentlig havde en forventning om, at tallet skulle falde. Man kan roligt sige, at landbrugspakken ikke har virket positivt over for vandmiljøet,” siger han og fortsætter:

”Vi er nødt til at komme i gang med en seriøs planlægning frem mod 2027. Vi er nødt til at tage landbrugsjord ud.”

DN: Rul lempelser tilbage
Danmarks Naturfredningsforening mener, at der er behov at rulle lempelser fra landbrugspakken tilbage og peger på at genindføre reducerede kvælstofnormer.

”Landbrugspakken har simpelthen ikke virket efter hensigten, for kvælstofudledningen er ikke faldet som forventet. Derfor bør regeringen med det samme rulle forringelserne fra landbrugspakken tilbage, så der bliver genindført en reduktion af landbrugets forbrug af gylle og gødning,” siger præsident Maria Reumert Gjerding i en pressemeddelelse.

I landbruget ser man noget anderledes på de nye tal. Bæredygtigt Landbrug hæfter sig således ved, at der ikke er tale om stigende udledning af kvælstof.

”Derfor er der heller ingen som helst grund til at fremrykke miljøkrav, der medfører op til 380.000 hektar målrettede efterafgrøder eller andre kvælstofreducerende alternativer, sådan som regeringen har lagt op”, siger Jørgen Evald Jensen, der er faglig direktør i Bæredygtigt Landbrug, i en pressemeddelelse. 

L&F: Glædeligt, at udledningen falder
Viceområdedirektør for vand og natur i Landbrug & Fødevarer, Anders Panum Jensen, kalder det "glædeligt", at kvælstofudledningen falder fra 2017 til 2018.

"Det er opmuntrende for alle de mange landmænd over hele landet, der er aktive medspillere på at reducere tabet af næringsstoffer fra fødevareproduktionen," siger han i en skriftlig kommentar til Altinget.

Han peger i øvrigt på, at landmændene er i gang med en række indsatser, der vil reducere kvælstofudledningen fremadrettet.

”Vi forventer derfor, at den langsigtede trend for kvælstofudledningen vil være faldende, selvom forskelle i vejret vil betyde, at det vil gå op og ned fra år til år,” lyder det fra Anders Panum Jensen.

Forrige artikel Liberal Alliance har fordelt Ammitzbølls ordførerskaber Liberal Alliance har fordelt Ammitzbølls ordførerskaber Næste artikel 60 år: Jens Chr. Grøndahl er Danmarks internationale forfatter 60 år: Jens Chr. Grøndahl er Danmarks internationale forfatter