Efter omstridt landbrugspakke: Udledning af kvælstof faldt i 2016

KVÆLSTOF: Udledningen af kvælstof faldt i 2016, viser nye tal fra Aarhus Universitet. Dommedagsprofetierne om landbrugspakken er gjort til skamme, mener Landbrug & Fødevarer. Der er stadig langt til målet, lyder det fra Radikale.

Kvælstofudledningen faldt det første år, hvor blå bloks landbrugspakke er begyndt at virke.

Det viser nye tal fra Aarhus Universitet.

Tallene kommer fra et udkast til en Novana-rapport, der forventes offentliggjort i slutningen af april. Her fremgår det, at der i 2016 blev udledt 62.400 tons kvælstof til de danske kystområder. Det er væsentligt mindre end i 2015, hvor der blev udledt 77.000 tons (se graf nedenfor).

2015 var dog præget af ekstraordinær stor mængde nedbør, som betyder, at mere kvælstof strømmer ud i vandmiljøet. Korrigeres der for vejrforholdende, er der dog stadig tale om en sænket forurening på omkring 3.000 tons.

 

 

 

Opgørelsen for 2016 har været ventet med spænding. Ikke mindst fordi det er første år, hvor landbruget – på grund af blå bloks stærkt omdiskuterede landbrugspakke – fik lov til at bruge mere gødning på marken.

Dommedagsprofetier er gjort til skamme
Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen (V) glæder sig i en pressemeddelelse over, at udledningen er faldet fra 2015 til 2016.

”Vi skal hele tiden se kvælstoftallene over en periode af år, men det siger sig selv, at det er en kæmpe gevinst for miljøet, når kvælstoftallene falder, som vi også har håbet på fra regeringens side,” siger han.

Fra landbruget lyder der også glæde, og der sendes en svirper til kritikerne af Landbrugspakken.

”Der var mange, der havde mange dommedagsprofetier om Landbrugspakken, og med de her tal er det blevet gjort til skamme,” siger viceformand for L&F, Lars Hvidtfeldt.

R: 2016-tal er højt
Helt sådan ser man ikke på det hos Radikale. Miljøordfører Ida Auken peger på, at selvom tallet er lavere end sidste år, så er det stadig i den tunge ende af det femårige gennemsnit.

”Det er godt nok faldet i forhold til 2015, men det er jo højere end årene før. Man skal passe på regeringens spinkrig,” siger hun.

Ida Auken hører til blandt Landbrugspakkens mest indædte kritikere. Og det ændrer de nye tal ikke på:

"Det er glædeligt i sig selv, at det ikke bliver højere men lavere. Men vi er stadig langt fra målet på knap 45.000 tons,” siger hun.

Men billedet af, at det kommer til at vælte ud med kvælstof i det danske vandmiljø efter Landbrugspakken, tyder de her tal vel ikke på?

”Jeg vil gerne medgive, at det kunne være gået værre. Men vi kunne jo være kommet et godt stykke længere i retning af vores mål i stedet for at forsinke os selv,” siger Ida Auken.

 

 

 

Læs om hele sagen her.

Læs hele artiklen på Altinget: miljø (kræver abonnement). Få gratis prøveabonnement her.

Forrige artikel Dagens overblik: Løkke vil øremærke sparede lønkroner fra lockout til velfærd Dagens overblik: Løkke vil øremærke sparede lønkroner fra lockout til velfærd Næste artikel Direkte: Se Statsministerens spørgetime Direkte: Se Statsministerens spørgetime