V: Planloven er en spændetrøje for vækst

DEBAT: Der er brug for et opgør med planloven, hvis ikke Danmark skal fastholde Europa-rekorden i vandring fra land til by. Det skriver Thomas Danielsen (V).

Af Thomas Danielsen (V)
Landdistrikts- og øordfører

Den nuværende planlov er en spændetrøje for vækst uden for de største byer i Danmark. Den begrænser den kommunale frihed, og den begrænser udvikling af gode projekter. Faktisk ser jeg planloven som en af de største udfordringer for skabelse af vækst og arbejdspladser i landdistrikterne.

For selvom det kan være fint med nedrivningspuljer og andre initiativer, der forbedrer rammerne i landdistrikterne, så sætter sådanne initiativer ikke for alvor gang i lokalsamfundet. Det gør frihed til udvikling af nye erhverv og projekter til gengæld.

Netop nu sidder vi i forhandlinger om ændringer af planloven. Det er vigtige forhandlinger, for det er afgørende, at vi får liberaliseret planloven og derved åbner op for udvikling i landdistrikterne.

Frihed er en forudsætning for, at landdistrikterne kan udvikle sig i en positiv retning. Kommunerne skal have flere muligheder end i dag. Virksomhederne skal have flere muligheder end i dag. Og vigtigst af alt skal borgerne have flere muligheder end i dag.

Brug for et opgør
Planloven er utidssvarende. De principper, som loven er styret af, er mere end 20 år gamle og har til fulde dokumenteret sine store ulemper. Den tvangsflytter væksten og virkelysten ind til de større byer og dermed også bosætningen, som er hele forudsætningen for omsætning af huse, skoler, købmanden og et aktivt foreningsliv.

Der er brug for et opgør, hvis ikke Danmark skal fastholde Europa-rekorden i vandring fra land til by. Der er brug for, at det ikke kun er landbrug, fiskeri og skovbrug, der har mulighed for at udvikle sig og vækste i landdistrikterne. Vi skal også give plads til udvikling af andre erhverv og projekter. For landdistrikterne rummer mange flere muligheder; de kan og bør fungere som vækstmotorer for vores samfund.

Forladte bygninger står tomme. De skal have nyt liv. Også når de er placeret i en landzone. Når ildsjæle har lyst til at bygge noget op – så skal de have friheden til at gøre det. De skal have friheden til at kunne skabe vækst og fornyet liv i landdistrikterne.

Når planloven karakteriserer vækstprojekter i landdistrikterne som ”byudvikling i det åbne land”, der er i strid med statslige interesser. Ja, så er det tid til at se på, hvilke interesser projekterne er i strid med – og hvilke interesser, vi i virkeligheden skal kæmpe for at varetage? For mig at se skal loven varetage borgernes, landsbyernes, kommunernes – og dermed Danmarks interesser. De interesser varetages bedst lokalt – og ikke fra nogle skriveborde i København.

Planloven spænder ben for succes
Selvfølgelig skal miljøregler overholdes. Det vil vi også sikre ved omlægningen af planloven. Men når alt kommer til alt, er det ulogisk, at loven spænder ben for mennesker med succes, der gerne vil bo i landdistrikterne. Planloven dikterer direkte, at man ikke må have succes med sin virksomhed. Gør man det, så tvangsflyttes man til en større by.

Der er altså stor forskel på, om en landmand udvider sit maskinhus, eller om et tidligere landbrug udvider med en lagerhal. Der er stor forskel på, om over fem ansatte arbejder på en gård, eller om de arbejder med andet end land- eller skovbrug. Det kan vi ikke være tilfredse med.

Derfor ønsker vi et opgør med loven mod en positiv udvikling i hele landet.

Forrige artikel L&F: Lokale kræfter kan også løfte kvælstofindsatsen L&F: Lokale kræfter kan også løfte kvælstofindsatsen Næste artikel Hvidovre og DI: Giv Avedøre-virksomhederne en hjælpende hånd Hvidovre og DI: Giv Avedøre-virksomhederne en hjælpende hånd
 • Anmeld

  Jens Galsøe

  Thomas Danielsen (V) foreslår konkurrenceforvridning i planloven.

  Hvad er det dog Thomas Danielsen (V) den 31. januar 2016 påstår i sit indlæg om, at "Planloven er en spændetrøje for vækst."
  Det kan oplyses, at det er kommunerne og ikke staten, som bestemmer, hvor erhversudviklingen skal foregå i kommunerne, og der allerede masser af plads til ny virksomheder i kommunernes industriområder, som er forsynet med den nødvendige infrastruktur ( vand, kloakering, veje, el mv)
  Thomas Danielsen ønske med en liberalisering af planloven er mao, at nogle virksomheder skal have mulighed for at få en skattereduktion i landdistrikskommunerne, ved øget anvendelse af tomme landbrugsbygninger i landzone til industrierhverv, i stedet for en ervhvervsplacering i et af landdistrikskommunerne udlagt industriområder.
  Det må man da kalde en klar konkurrenceforvridning, som næppe er en fordel for landdistriktskommunernes budgetter. Er det virkelig Venstres bud på en liberalisering af planloven?
  Mvh
  Jens Galsøe

 • Anmeld

  Achi Holzmüller

  Gammel vin på nye flasker ...

  Partiet V skulle årene igennem bar følge mere deres medlem Carsten Abilds hæderlige kamp om landdistrikterne. Medforfatter af bogen ”Slaget om Landsbyen”, kæmper siden mange år landsbyernes ensomme kamp lige som Cervantes’ Don Quijote sin legendariske kamp mod vindmøllerne. Intet skete.
  Nu sker kovending. Fra Abilds regeringsparti. Fra den ene uge til den anden. Ved at fjerne ”levn fra fortiden”, som Torsten Schack Pedersen (V) udtrykker det. Mod dette levn fra fortiden har partikammerat og ridder Abild kæmpet ihærdigt. Inden man stjæler alle hans ideer, burde han hædres som en ”superridder”. Som tak for hans opofrende kamp for landsbyernes sag, dog etaten i så mange år var overhørig for, alt imens en minister, bl.a. for Landdistrikter, Carsten Hansen, fandtes.
  Hvad der nu proklameres, vil næppe ske i denne form, det er for meget ”vilde Norden” i det, så meget rod på landet vil føre til uoverskuelige konsekvenser, og ikke rede landflugt.
  Interessant kunne være at høre, hvorfor Abilds konkrete, logiske forslag aldrig fandt gehør og blev taget alvorligt, alt imedens tiden var gode, inden nedlæggelsen af landsbyer begyndte for alvor. Nu, hals over hoved, hvor mange stukturer er nedlagt, forsøges liberaliseret planloven uden sidestykke. Herregud!

 • Anmeld

  Michael Hullevad

  Kommunernes monopol

  Kommunerne vil beholde deres monopol på udstykning af industri grunde. Det giver penge i kommunekassen. Hvis der åbnes op for produktion i landområderne (let ikke forurenende industri) vil der komme til at mangle penge i kassen. Etablering af produktion i allerede eksisterende bygninger er meget billigere end nybyggeri på kommunalt ud stykket grund som må betales dyrt. Den går ikke!

 • Anmeld

  Claus Sønderkøge

  Nej tak til dine skodjobs Thomas

  Danielsen - vi har ingen brug for lavtlønsarbejdspladser her hos os. Vi har brug for den type arbejdspladser som kræver akademisk arbejdskraft, som kræver kultur og fritidstilbud.

  Tilbudsjobbene kan du lægge i storbyerne - hvis nogen vil have dem!

  Om 20 år er det hele jo alligevel ligeyldigt da robot-teknologien æder sig hurtigt ind på alle typer jobs. Der regnes med at vi taber 800.000 jobs indenfor de næste 20 år i Danmark.