Verdens Skove: Finanslovsmillioner skal bruges på fokus på skov og rettigheder

DEBAT: Selvom en finanslov aldrig kan blive for grøn, giver regeringen det et forsøg. I forhold til dansk urørt skov er der afsat 20 millioner om året, og det skal bruges effektivt, skriver Anders Morten Christoffersen fra Verdens Skove.

Af Anders Morten Christoffersen
Formand for Verdens Skove

Så landede regeringen finansloven for 2020. Selvom sådan en finanslov jo aldrig kan blive grøn nok, så er der nu meget, der er værd at rose og se som vigtige første skridt til at gøre Danmark til “en grøn supermagt”, sådan som Mette Frederiksen lovede. 

Set fra Verdens Skoves synspunkt er det især de ekstra midler til klimabistand, der afsættes, som vækker glæde. Det handler om 150 millioner kroner i 2020.

De skal ikke længere tages fra de allerede fastsatte udviklingsbistandsmidler, men er additionelle. Det er glædeligt, at de fattige ikke længere skal betale for en seriøs international klimaindsats.

Verdens Skove håber, at pengene også vil blive brugt effektivt med fokus på skov og rettigheder. For dette er en af de lavest hængende frugter i klimaindsatsen, og det er samtidig en af de mest effektive løsninger.  

Tre gode effekter på én gang
Hermed får man nemlig ikke mindre end tre gode effekter på en gang: Man bevarer et kulstoflager og bekæmper klimaforandringerne, man bekæmper fattigdom, fordi man bevarer de oprindelige folks livsgrundlag, og endelig styrker man modtagernes modstandskraft over for klimaforandringerne, fordi de oprindelige folks skove beskytter dem mod de værste konsekvenser som vildt vejr, erosion og oversvømmelser. 

I forhold til at skabe en grøn global udvikling er det også værd at bemærke, at både Danwatch, Klimarådet, 92-Gruppen og Globalt Fokus får penge til at få styrket deres kapacitet.

Det er godt for at styrke Danmarks politiske rolle som løftestang for en grøn international dagsorden, hvor vi tager ansvar for vores virksomheders værdikæder og kan løfte vores del i klimasamarbejdet.

Stop produktionen i statens skove
Desuden er det glædeligt, at regeringen overordnet tager den grønne omstilling meget alvorligt og afsætter mange milliarder til at forske og midler til at udtage landbrugsjord.

Det er imidlertid vigtigt at huske, at den planlagte fremgangsmåde for at udtage landbrugsjord gavner klimaet og ikke biodiversiteten.   

I forhold til dansk urørt skov er der afsat 20 millioner kroner om året. Det forslår, med den biodiversitetskrise vi har foran os, som en skrædder i helvede. Vi håber derfor, at den kommende vigtige biodiversitetspakke vil levere på biodiversitetskrisen.

Med de 20 millioner kunne man for eksempel starte med at stoppe produktionen i statens skove, hvor de allerede udpegede urørte skove bør prioriteres først. 

Forrige artikel Ornitologer: Biodiversitetspakke skal tage afsæt i Natura 2000-områder Ornitologer: Biodiversitetspakke skal tage afsæt i Natura 2000-områder Næste artikel Friluftsrådet: Naturpakken skal sætte fokus på bedre oplevelsesmuligheder Friluftsrådet: Naturpakken skal sætte fokus på bedre oplevelsesmuligheder