Debat

Virksomhedsalliance: Flere reguleringer bør opdateres, så biosolutions kan indfri sit grønne potentiale

Den danske sektor for biosolutions har i årtier leveret bæredygtige løsninger, men rammevilkår hæmmer sektorens udvikling. Den kommende regering bør lave en national strategi for biosolutions og løse manglen på uddannede indenfor STEM-fagene. Ellers risikerer vi, at innovationen rykker til udlandet, skriver Peter Steen Mortensen.

Hvis vi erstatter 10 procent af det globale animalske protein med alternativ protein produceret af biosolutionsektoren, kan vi udtage landbrugsjord, der svarer til 50 procent af EU's landbrugsareal, skriver Peter Steen Mortensen. 
Hvis vi erstatter 10 procent af det globale animalske protein med alternativ protein produceret af biosolutionsektoren, kan vi udtage landbrugsjord, der svarer til 50 procent af EU's landbrugsareal, skriver Peter Steen Mortensen.  Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Valgets tale er klar: Vi skal accelerere den grønne omstilling i alle sektorer. Her kan biosolutionssektoren gøre en markant forskel og har i årtier leveret bæredygtige løsninger. Fra enzymer i vaskepulver til bioplast og bakteriekulturer, som forlænger fødevares holdbarhed. Om kort tid kan sektoren også producere alternative proteiner med mikroorganismer.

Alene med de teknologier, vi kender i dag, kan biosolutionssektoren på globalt plan reducere CO2-udledningen med 4,3 milliarder tons frem mod 2030. Det svarer til knapt hele USA’s CO2-udledning eller 8 procent af verdens samlede udledning. Det viser en rapport udarbejdet af Copenhagen Economics for Alliance for Biosolutions.

Udbredelsen af biosolutions er dog udfordret af regulatoriske barrierer, der står i vejen for, at sektorens fulde potentiale indfris. I dag tager det op til otte år at få biologiske alternativer til kemiske pesticider på markedet på grundt af langsommelige godkendelsesprocesser i EU. I USA er ventetiden omkring tre år.

Årsagen er blandt andet, at reguleringen er skrevet efter datidens teknologier, mens de nye, mere bæredygtige teknologier ikke passer ind i de gængse sagsbehandlingskasser. Der er med andre ord behov for en grøn opdatering af en lang række reguleringer.

Vi skal styrke de regulatoriske rammevilkår, herunder sikre hurtigere godkendelsesprocedurer for biosolutions på både EU- og nationalt niveau

Peter Steen Mortensen, formand for Alliance for Biosolutions

En national strategi for biosolutions
I Alliance for Biosolutions mener vi, at den kommende regering skal sætte gang i udarbejdelsen af en national strategi for biosolutions. Vi står med stærke eksport- og vækstmuligheder inden for bioteknologi, og vi har førende virksomheder, et innovativt startup-miljø og dygtige universiteter. Danmark ligger forrest i feltet lige nu, men lande som USA og Kina rykker hurtigere frem end os.

Med afsæt i en national strategi skal vi sikre vores førerposition, og at Danmark fortsat er attraktivt for biotekvirksomheder. Vi skal styrke de regulatoriske rammevilkår, herunder sikre hurtigere godkendelsesprocedurer for biosolutions på både EU- og nationalt niveau.

Derudover bør der gives lettere markedsadgang til blandt andet alternative proteiner, der kan sikre en robust fødevareforsyning i fremtiden, samtidig med, at det belaster jorden mindre. Hvis vi erstatter 10 procent af det globale animalske protein med alternativt protein, vil det kunne medføre udtagning af landbrugsjord, der svarer til 50 procent af EU's landbrugsareal på grund af reduceret behov for afgrødeproduktion.

Mangel på STEM-uddannede
I biosolutionssektoren er vi afhængige af dygtige medarbejdere. Det er mindre vigtigt, hvilket land de kommer fra, så længe de er kvalificerede. Ifølge fagforeningen IDA har op mod hver tiende højtuddannede indenfor STEM-fagene (uddannelser inden for teknologi, naturvidenskab, ingeniørvidenskab og matematik), som bor og arbejder i Danmark, udenlandsk baggrund.

For at komme i mål med den grønne omstilling har vi brug for langt flere STEM-uddannede. De kommende ungdomsårgange er dog små, og politisk er der vedtaget et loft for, hvor mange internationale studerende der kan tage deres uddannelse i Danmark.

Der bør gives lettere markedsadgang til blandt andet alternative proteiner, der kan sikre en robust fødevareforsyning i fremtiden, samtidig med, at det belaster jorden mindre

Peter Steen Mortensen, formand for Alliance for Biosolutions

Det er ikke hensigtsmæssigt, når vi ved, at disse kandidater er en kæmpe gevinst for vores velfærdssamfund. I Alliance for Biosolutions appellerer vi derfor til, at loftet over internationale studerende fjernes.

Danmark skal være et udstillingsvindue
En bunden opgave for den kommende regering er en politisk aftale om en grøn skattereform for landbruget. Er vi ambitiøse med virkemidlerne, såsom en CO2-afgift, vil det give økonomiske incitamenter til, at landmænd og fødevaresektoren hurtigere omstilles til grønne løsninger – herunder biosolutions.

I vores egen baghave udvikler og producerer danske biosolutionsvirksomheder flere af teknologierne til blandt andet et mere klimaeffektivt landbrug og en mere robust fødevareproduktion. Mange af omstillingsteknologierne findes i den danske biosolutionssektor. En sektor, der allerede i dag omsætter for 35 milliarder kroner årligt, og som forventes at blive tredoblet frem mod 2030, hvor Danmark kan sælge biosolutions nationalt og globalt for mere end 105 milliarder kroner.

Derudover har sektoren i dag 7000 ansatte, og frem mod 2030 kan antallet fordobles med både faglærte og ufaglærte jobs i hele landet.   

Biosolutionssektoren er klar til at bidrage, men er underlagt en regulatorisk arv, der spænder ben for, at vi kan accelerere den grønne omstilling. Derfor bør der igangsættes ambitiøse indsatser for sektoren, så snart regeringen er i arbejdstøjet.

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion