Nyt forhøjet loft for de minimis-støtte giver mulighed for at søge mere i tilskud til efterafgrøder i 2019

EU-Kommissionen har som forventet netop hævet loftet for, hvor meget de minimis-støtte der kan søges til landbrug over en treårig periode. Loftet hæves til 150.000 kr. Det forhøjede loft kan give mulighed for at søge mere i tilskud til målrettet kvælstofregulering i 2019. Det betyder også, at landmænd der ramte støtteloftet i den målrettede efterafgrødeordning i 2018, kan få udbetalt et højere tilskud.


Dette indhold er leveret automatisk via RSS uden ansvar for Altinget