Debat

Aktører: Systemet må vige for mennesket i hjemløseindsatsen

DEBAT: Mennesker, der er hjemløse, har brug for forskellige indsatser alt afhængig af alder, misbrug, psykisk sygdom og sociale problemstillinger. Der skal derfor altid findes en løsning, der passer den enkelte, skriver en række aktører.

Der bør indføres en ny type længerevarende botilbud, som henvender sig til midaldrende og ældre hjemløse, skriver Ask Svejstrup, Kåre Skarsholm, Helle Christiansen og Benny Andersen. (Foto: Linda Kastrup/Ritzau Scanpix)
Der bør indføres en ny type længerevarende botilbud, som henvender sig til midaldrende og ældre hjemløse, skriver Ask Svejstrup, Kåre Skarsholm, Helle Christiansen og Benny Andersen. (Foto: Linda Kastrup/Ritzau Scanpix)
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Af Ask Svejstrup, Kåre Skarsholm, Helle Christiansen og Benny Andersen
Hhv. sekretariatsleder i Sand, chefkonsulent i Selveje Danmark, chef for Kirkens Korshær og forbundsformand i Socialpædagogerne

Hjemløseområdet er under forandring og opbrud. Det fremgår af de seneste ugers debat om fremtidens hjemløseindsats. 

En del af debatten udspringer af tænketanken Krakas rapport om hjemløseindsatsen og de strukturelle udfordringer og muligheder ved at gribe indsatsen anderledes an.

Vi hilser debatten om bekæmpelse af hjemløshed velkommen. Hjemløseindsatsen har alt for længe stået i stampe. 

Fakta
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning.

Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Debatindlæg kan sendes til [email protected].

Der er behov for at tænke og prøve nyt, når hjemløsetallet stadig ikke falder, for mange har lange ophold på herbergerne, og mennesker i hjemløshed, der kæmper med misbrug og psykisk sygdom, ikke får tilstrækkelig hjælp.

Vi er enige om målet: At langt flere skal bringes ud af hjemløshed. Men vi savner et større fokus på de mennesker, det hele handler om. 

Målet må ikke bare være at få mennesker bragt ud af hjemløsestatistikken, men at mennesker i hjemløshed bliver hjulpet til et værdigt og meningsfuldt liv.

Ask Svejstrup, Kåre Skarsholm, Helle Christiansen og Benny Andersen
Hhv. sekretariatsleder i SAND, chefkonsulent i Selveje Danmark, chef for Kirkens Korshær og forbundsformand i Socialpædagogerne

For målet må ikke bare være at få mennesker bragt ud af hjemløsestatistikken, men at mennesker i hjemløshed bliver hjulpet til et værdigt og meningsfuldt liv. Også selvom det betyder, at vi må tilpasse systemet, så det passer til de mennesker, det drejer sig om. 

Lovgivningen rummer faktisk allerede fine formuleringer om individuelle tilpassede løsninger udarbejdet i samarbejde med borgeren.

Systemet må vige for mennesket
Der er forskel på mennesker. Det gælder naturligvis også mennesker, der er ramt af hjemløshed. 

Og selvom Housing First-tilgangen er en nøgle i forhold til at få løst en væsentlig del af problemet med hjemløshed i Danmark, så er det ikke alle mennesker i hjemløshed, der trives med at skulle opholde sig i egen bolig. Heller ikke selvom det faktisk lykkes at blive i egen bolig med den rette støtte. Her et eksempel fra det virkelige liv:

Børge er 57 år. Han har boet på herberg flere gange. Denne omgang i syv måneder. Nu venter han på at få en lejlighed igen, men:

"Mange, der flytter i lejlighed, har ingen familie eller venner. Hvis man ikke har nogle interesser eller idéer, så kan man godt ende med at sidde og kigge ind i en væg. Man får jo godt nok en kontaktperson (bostøtte, red.), der besøger en i starten. Men hvis de så synes, det går godt, så bliver man sluppet."

Erfaringerne fra Odense Kommunes satsning på Housing First viser, at cirka 20 procent af borgerne i Housing First-indsatsen efter tre år ikke længere kan påvises at være i egen bolig ud fra de tilgængelige data. Rapportens opgørelser viser også, at en del af de borgere, der ikke længere er i boligen, atter har haft ophold på et herberg eller forsorgshjem i de efterfølgende år.

Det kan Børge nikke genkendende til. Både gennem egne erfaringer, men også gennem andres: ”Man ser jo tit, at folk flytter tilbage til herberget, for man kan hurtigt blive Palle Alene i Verden.”

Housing First gavner ikke alle
Mennesker i hjemløshed har med andre ord brug for forskellige indsatser alt afhængig af for eksempel alder, hjemløsesituation og for eksempel misbrug, psykisk sygdom og sociale problemstillinger. 

Unge, som har haft relativt kort tid i hjemløshed, og som hovedsageligt sover hos venner og bekendte, har generelt god gavn af Housing First i kombination med de evidensbaserede bostøttemetoder for at komme i egen bolig.

Knap så ligetil er det for gruppen af midaldrende og ældre hjemløse, som er i overtal i forhold til at sove på gaden, på natvarmestue eller herberg, og som ofte har komplekse støttebehov grundet psykiske lidelser og misbrugsproblemer.

Sagt med Børges ord: "Alle skal jo ikke have en lejlighed. Har man ikke noget ud over sig selv, er det ikke særligt sjovt at sidde i en lejlighed. Når du kommer ud og bo, lander du tit et sted, hvor der er andre som en selv, og så kan det blive sådan med mange piber."

Læs også

En ny type længerevarende botilbud
Resultatet er, at en del midaldrende og ældre hjemløse strander på landets boformer og ikke bliver visiteret til den indsats, de reelt har brug for. 

Det er en uværdig behandling af mennesker, der ofte har haft meget hårde liv og gentagne nederlag ved at blive sendt i egen bolig, som de ikke har kunnet magte at blive i.

Vi foreslår på den baggrund, at der indføres en ny type længerevarende botilbud, som henvender sig til denne målgruppe. 

Et § 108b-tilbud om man vil. Et sådant tilbud kunne naturligt ligge i forlængelse af et herberg eller forsorgshjem, så de kompetencer, der er til stede her, vil kunne anvendes på det nye tilbud. 

Hvis man på det nye tilbud også supplerede med kompetencer inden for socialpædagogik, misbrugsbehandling og psykiatri, ville man være langt i forhold til at sikre målgruppen et relevant og værdigt tilbud.

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Ask Svejstrup

Sekretariatsleder, Sand (De hjemløses Landsorgnisation)
cand.scient.soc. (Aalborg Uni. 2001)

Benny Andersen

Forbundsformand, Socialpædagogernes Landsforbund, præsident, AIEJI
(Aalborg Katedralskole 1981)

Helle Christiansen

Fhv. chef, Kirkens Korshær
cand.theol. (1984)

0:000:00