DF: Vi skal have en helhedsorienteret hjemløseindsats

DEBAT: Det er bekymrende, at antallet af unge, der havner i ufrivillig hjemløshed, er så højt. Derfor er den forebyggende indsats væsentlig at have fokus på, skriver Karin Nødgaard, socialordfører for Dansk Folkeparti.

Af Karin Nødgaard (DF)
Socialordfører

Historisk set er der sket en ændring i opfattelsen af og vilkårene for hjemløse i Danmark. Vi skal ikke mange årtier tilbage, før vi ikke talte om hjemløse, men snarere om landevejsstrygere eller skærslippere.

Min personlige erfaring er, at det var mennesker, som mere eller mindre selvvalgt havde valgt at forlægge tilværelsen til et liv på landevejen. Et liv, hvor der godt nok ikke var meget at rutte med, men hvor det at gå fra by til by, finde de venlige menneskers hjem og få en snak, få en madpakke med og sidde ved køkkenbordet og, for mit vedkommende i hvert fald, gøre et dybt indtryk på den positive måde.

Det var mennesker, som kom fast nogle gange om året, som kunne fortælle gode historier, og som havde en oppakning på en cykel med, som rummede de mest spændende ting et barn kunne forestille sig.

Det var midaldrende mænd med et smil på læben, et smil som viste, at tandbørsten ikke blev brugt så flittigt, som vi var vant til i mit barndomshjem, det var mænd med lange skægstubbe, og hænder og negle, som ikke havde set en neglebørste særlig hyppigt, men usunde så de ikke ud.

Jeg ved ikke, om de var lykkelige mennesker, men det var mennesker, som havde truffet et valg, og levede med det valg. Et liv, som også havde en vis kvalitet, er jeg sikker på. For min familie var det besøg præget af gensidig gensynsglæde, når eksempelvis Egon et par gange om året stod foran vores dør, og vi bød indenfor.

Oplagt at følge op på Hjemløsestrategien
Tiderne har ændret sig. Der findes ikke mange landevejsstrygere af den gammeldags slags længere. I dag betegner vi mennesker uden bolig for hjemløse. Det er ofte forhutlede mennesker med mange komplekse problemstillinger tæt inde på livet.

Det er mennesker, som lever et liv i skyggesiden, og hvor problemer af forskellig art har hobet sig op og er blevet uoverskuelige. Ofte kan det være en enkelt faktor, som udløser de øvrige problemer, som så vokser sig større og større, og som gør tilværelsen vanskelig at overskue, og derfor bliver det en tilværelse uden fast bolig.

Derfor finder jeg det oplagt, at regeringen følger op på Hjemløsestrategien og i regeringsgrundlaget lægger op til at lave en handlingsplan for bekæmpelse af hjemløshed.

Der er store udfordringer, og derfor er det vigtigt, at der følger handling med denne plan, og at det ikke blot bliver ved snak og pæne ord på papiret.

De unge skal have fokus
Noget fra Hjemløsestrategien kan der bygges videre på, men det er også vigtigt, at der tænkes nyt og langsigtet, og at der er fokus på, hvorledes der kan laves en sammenhængende og helhedsorienteret indsats for de borgere, som skønnes at kunne havne i hjemløshed.

Det er bekymrende, at antallet af unge, der havner i ufrivillig hjemløshed, er så høj. Derfor er den forebyggende indsats væsentlig at have fokus på. Unge, som bevæger sig på kanten og som måske allerede i folkeskoletiden er blevet spottet som elever med forskelligartede og sociale problemer, skal opmærksomheden rettes mod.

Er der begyndende misbrug, familiemæssige udfordringer, bevæger de sig på kanten af loven, er de socialt marginaliserede og så videre?

Der er nok at tage fat på for regeringen, og Dansk Folkeparti bidrager gerne med input.

Sikkert er det, at noget fra Hjemløsestrategien kan der bygges videre på, men der er som nævnt også andet, som der skal øget fokus på, og det skal efter min opfattelse gerne ske på tværs af ministerier og faggrupper.

Forrige artikel SF: Hjemløshed skal forebygges  SF: Hjemløshed skal forebygges  Næste artikel Alternativet: Hjemløseindsatsen skal være langt mere personlig Alternativet: Hjemløseindsatsen skal være langt mere personlig