Debat

Ulrik Wilbek: Sådan vil vi rette op på borgernes retssikkerhed

DEBAT: Alt for mange klagesager bliver omgjort. Derfor skal kommunerne blive bedre til at inddrage borgeren, sagsbehandlerne skal klædes ordentligt på, og reglerne skal forenkles, skriver Ulrik Wilbek (V).

KL's Socialudvalg vil sætte retssikkerhed i toppen af sin politiske dagsorden, skriver&nbsp;Ulrik Wilbek (V). (Foto: Foto: <img alt="">Henning Bagger/Ritzau Scanpix)
KL's Socialudvalg vil sætte retssikkerhed i toppen af sin politiske dagsorden, skriver Ulrik Wilbek (V). (Foto: Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix)
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Af Ulrik Wilbek (V)
Formand for KL's Socialudvalg og borgmester i Viborg Kommune

Borgere med handicap eller psykiske vanskeligheder skal for enhver pris føle sig trygge i mødet med kommunen, og de skal altid opleve, at kommunen træffer de rigtige afgørelser. 

Det er helt afgørende for retssikkerheden. Men vi har et problem, når Ankestyrelsen i de første kvartaler af 2020 har omgjort 1.813 klagesager inden for serviceloven. 

Bag hver eneste sag er et menneske eller en familie, der har alvorlige problemer. I alt for mange tilfælde skal de vente længe på at få afklaret, hvilken hjælp de kan få.

Fakta
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. 

Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Debatindlæg kan sendes til debat@altinget.dk.

Inddrag borgeren
Kommunerne arbejder hele tiden på at blive bedre til at træffe de rigtige afgørelser. Det kræver et kontinuerligt fokus på især tre områder. 

For det første skal vi i kommunerne blive endnu bedre til at gå i dialog med, og inddrage borgerne. Erfaringer fra adskillige kommuner viser, at jo bedre vi er til at få en god dialog med borgeren, jo større er chancen for, at de er trygge, og at vi bevilger de rigtige indsatser, som rent faktisk gør en positiv forskel for den enkelte.

Hver eneste sag, som påklages, og som Ankestyrelsen hjemviser til kommunen for at blive behandlet igen, skader samarbejdet mellem borger og kommune og tilliden til systemet.

Ulrik Wilbek (V), Formand for KL's Socialudvalg og borgmester i Viborg Kommune

Vi er allerede i gang. Til januar afholder vi sammen med Danske Handicaporganisationer en række virtuelle webinarer om borgerinddragelse. Vi tror også på, at den nye voksenudredningsmetode, som Socialstyrelsen har lanceret sammen med os, vil betyde, at borgernes egne ønsker, håb og drømme i højere grad kommer i fokus.

Styrk kompetencerne
For det andet skal vi sikre, at medarbejdere og ledere på socialområdet har de rette kompetencer. 

Vi har allerede dygtige og engagerede medarbejdere og ledere, men det er et område, hvor der hele tiden opstår ny viden, der kan styrke sagsbehandlernes faglighed.

KL har for nyligt besluttet at etablere et fælles kommunalt udviklingscenter. Centeret skal rådgive kommunerne og tilbyde kompetence- og ledelsesudvikling. Det skal sikre, at kommunale ledere og medarbejdere bliver endnu bedre til at løfte kerneopgaverne i fremtiden  og dermed også træffe flere rigtige afgørelser på socialområdet.

Læs også

Enklere regler
Men for at kommunens bestræbelser på at gøre det bedre skal kunne mærkes, har vi som det tredje brug for, at reglerne i serviceloven forenkles, så de bliver lettere at forstå for borgerne og nemmere at administrere for kommunerne. Og det vil også betyde, at kommunerne kan spare ressourcer på administration og i stedet bruge dem på velfærd til borgerne.

Det er især vigtigt at forenkle reglerne om merudgifter. I dag skal kommunerne foretage tunge og ofte uetiske vurderinger. I en konkret sag skulle en kommune for eksempel vurdere, om det var bedst for et skolebarn med inkontinens at bruge ble eller at skifte underbukser, når barnet havde tisset i dem. Det er en helt umulig opgave, og det er en del af forklaringen på, hvorfor mange klager hjemsendes til kommunerne til ny behandling.

Hver eneste sag, som påklages, og som Ankestyrelsen hjemviser til kommunen for at blive behandlet igen, skader samarbejdet mellem borger og kommune og tilliden til systemet.

KL's Socialudvalg vil vi derfor sætte retssikkerhed i toppen af vores politiske dagsorden. Vi vil gå i dialog med det kommunale bagland, med social- og indenrigsminister Astrid Krag (S) og med de mange organisationer på området om, hvordan vi kan arbejde med at styrke retssikkerheden.

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Ulrik Wilbek

Borgmester (V), Viborg Kommune, formand, KL's Socialudvalg, formand, Midtjyllands lufthavn
skolelærer