Mercado: Socialtilsynene skal have flere muskler

DEBAT: Socialtilsynene skal have bedre sanktionsmuligheder og et mere effektivt tilsyn. Det skal sikre, at pengene til sociale opholdssteder rent faktisk bliver brugt på borgerne, skriver børne- og socialminister Mai Mercado (K).

Af Mai Mercado (K)
Børne- og socialminister

Det går godt med socialtilsynene. Det viser Socialstyrelsens evaluering af reformen, og det er også de tilbagemeldinger, jeg har fået fra en række aktører på området. For få år siden lå tilsynet med tilbuddene til nogle af vores allersvageste borgere spredt ud over 98 kommuner. Nu er det samlet i fem slagkraftige og fagligt stærke socialtilsyn. Det er entydigt en kæmpe forbedring, og det er vigtigt, at vi minder hinanden om det.

Samtidig er der rum for forbedring. For eksempel har Danmarks Radio i en række udsendelser peget på problemer med at føre økonomisk tilsyn med opholdssteder og botilbud. Problemer, der har rejst tvivl om, hvad det egentligt er, vi bruger en stor sum skattekroner på at støtte hvert år.

Nu tager vi hul på de politiske drøftelser om, hvad der skal til for, at socialtilsynene fremadrettet bliver endnu bedre, og her bærer jeg en række forslag til bordet, som blandt andet skal sikre mere ensartet praksis og højere kvalitet i socialtilsynenes arbejde og give socialtilsynene flere og bedre muligheder for at se opholdsstedernes økonomi efter i sømmene.

Effektivt økonomisk tilsyn
Jeg vil blandt andet gå til de politiske drøftelser med forslag om styrkelse af det økonomiske tilsyn, så vi sikrer, at pengene går til en kvalificeret indsats for borgerne. Vi har set en række konkrete sager, hvor det i bedste fald har været svært at gennemskue, hvad de penge, som kommunerne betalte til tilbuddene, gik til. Derfor lægger jeg nu op til, at vi fremover skal have et mere effektivt økonomisk tilsyn. Vi skal blandt andet sikre, at socialtilsynene har den nødvendige indsigt i tilbuddenes og koncernernes regnskaber, og at de udgifter, der afholdes i tilbuddet, kommer borgerne til gode.

Jeg er helt med på, at rammerne skal være ordentlige på opholdssteder, men jeg vil samtidig gøre det helt klart, at de private tilbud ikke skal være pengemaskiner. Med et effektivt økonomisk tilsyn fra socialtilsynene skal det gerne kunne sikres, at opholdsstederne bruger de penge, de modtager til gavn for de borgere, de skal tage sig af. Det er både i vores og opholdsstedernes interesse.

Bedre muligheder for skærpet tilsyn
Derudover vil jeg give socialtilsynene bedre sanktionsmuligheder. Det skal være lettere at flage for omverdenen og over for et offentligt eller privat tilbud, hvis der er en helt grundlæggende og generel bekymring omkring forvaltningen af tilbuddets ansvar for at hjælpe de svageste borgere godt på vej. Vi skal sikre, at påbud på grund af alvorlige forhold i et tilbud ikke bare kan håndteres ved udarbejdelse af en handlingsplan.

Det er et par af de forbedringer, jeg nu bærer til bordet, og jeg ser frem til at drøfte det med de andre partier. Vi er grundlæggende enige om retningen, vi er enige om, at der er brug for forbedringer. og jeg er sikker på, at vi i fællesskab kan give socialtilsynene de redskaber, de har brug for, og få reformen fra 2014 fulgt helt og grundigt til dørs.

Forrige artikel Stig Grenov: Bleer fulde af tusindkronesedler til institutionsbørn Stig Grenov: Bleer fulde af tusindkronesedler til institutionsbørn Næste artikel Dialog mod Vold: Vi kan sikre en barndom uden vold Dialog mod Vold: Vi kan sikre en barndom uden vold