Debat

Sand: Loven skal overholdes, hvis vi vil hjemløshed til livs

DEBAT: Det første skridt i kampen mod hjemløshed bør være, at der insisteres på, at kommunerne overholder loven. Intentioner er gode nok, men så længe der er en accept af, at man kan lave sine egne regler, når vi ikke langt, skriver Ask Svejstrup.

I København og Århus leverer kommunerne hverken herbergspladser eller lejligheder nok, som de ellers er forpligtet til, skriver Ask Svejstrup. (Foto: Bjarke ørsted/Ritzau Scanpix)
I København og Århus leverer kommunerne hverken herbergspladser eller lejligheder nok, som de ellers er forpligtet til, skriver Ask Svejstrup. (Foto: Bjarke ørsted/Ritzau Scanpix)
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Af Ask Svejstrup
Sekretariatsleder i Sand

Hjemløseområdet har i al den tid, jeg kan huske, været en torn i øjet for KL. 

Mest af alt fordi der er et selvmøderprincip på herberger og forsorgshjem, der betyder, at hjemløse selv kan henvende sig og blive indskrevet. Hvis der ellers er plads. 

Alle kommuner er besat af tanken om at kunne planlægge sine udgifter, men hvis deres borgere i tide og i utide selv kan lade sig indskrive på en boform, der i gennemsnit koster 40.000 kroner om måneden, uden at kommunerne kan gøre noget ved det, er det en kilde til evig frustration. 

Fakta
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning.

Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Debatindlæg kan sendes til [email protected].

Derfor har kommunerne med KL i spidsen også lagt et betydeligt pres på skiftende regeringer for at få gjort noget ved selvmøderprincippet. 

Endnu er det ikke lykkedes dem at få frataget hjemløse retten til selv at vælge, hvilket herberg de vil søge ind på, men det har dog ført til, at der har været livlig debat om, hvordan kommunerne kunne få større indflydelse på de økonomiske og organisatoriske rammer for boformernes virke.

I København har man de sidste to årtier haft lokale regler, der umuliggør byggeri af små lejligheder, samtidig med at man har slået mindre lejligheder sammen.  Alt sammen for at forhindre fattige folk i at bosætte sig i København.

Ask Svejstrup
Sekretariatsleder i Sand

Kommuner lever ikke op til forpligtelse
En anden ting, det er lykkedes for KL og andre aktører på området, der ikke ser forsorgshjem som saliggørende for hjemløse, er at få hjemløsedebatten til at dreje sig om, hvorvidt hjemløse er bedst tjent med at opholde sig på forsorgshjem, eller om de hellere skal i egen lejlighed. 

Som om det er et spørgsmål om enten eller. 

Og som om man ved at nedlægge forsorgshjemspladser kan bruge pengene på lejligheder til hjemløse i stedet.

Lovgivningen opererer netop med en kommunal forsyningsforpligtelse på begge dele, så det er i virkeligheden et spørgsmål om, at kommunerne skal levere begge dele. 

Hvornår den hjemløse er bedst tjent med det ene eller det andet, har lovgivningen også et svar på: Det er en individuel konkret vurdering, og beslutningen skal træffes i størst muligt samarbejde med borgeren.

I København og Århus leverer kommunerne hverken herbergspladser eller lejligheder nok, som de ellers er forpligtet til.

I København har man de sidste to årtier haft lokale regler, der umuliggør byggeri af små lejligheder, samtidig med at man har slået mindre lejligheder sammen. 

Alt sammen for at forhindre fattige folk i at bosætte sig i København. 

Stik imod lovens ord om at almene boligselskaber og kommuner i en skøn samdrægtighed skal sørge for, at der er den boligmasse, borgerne efterspørger.

Loven skal overholdes
Da jeg sidste gang forelagde den forpligtelse i et forum, hvor en repræsentant fra KL også var med, fremførte han, at jeg skulle ”komme ud i virkeligheden og se, hvad grundpriserne var”. 

Underforstået at når noget er dyrt og besværligt, kan det fritage en fra ansvaret for at gøre det? Problemet er, at den diskurs har vundet hævd, og kommunen kan frit løbe fra sit ansvar.

Det bliver ikke bedre, når vi ser på de hjemløse, der har det så dårligt, at de har brug for mere omsorg og støtte, end man kan få på et herberg. Typisk fordi man har nogle større psykiske udfordringer og somatiske problemer. 

Her har kommunerne mulighed for at visitere hjemløse til det, man i loven betegner som §107 og §108 boformer eller noget, der kan sidestilles med det. 

Sand har netop fået aktindsigt i, hvor mange borgere der er skrevet op på venteliste i Københavns Kommune til den type pladser. Pladser man vel og mærke bliver visiteret til, fordi man har et akut behov for hjælp, støtte og pleje. 

Læs også

Altså må der slet ikke opereres med ventelister, de skal bare leveres. Der er 179 borgere, der afventer at få et tilbud, og én af dem har været skrevet op siden 2010

Det første skridt i kampen mod hjemløshed bør være, at Boligministeriet, Socialministeriet og Justitsministeriet insisterer på, at kommunerne overholder loven. De overordnede intentioner er gode nok, men så længe der er en almen accept af, at man kan lave sine egne regler i stedet for at underlægge sig de gældende, når vi som samfund ikke langt i kampen mod hjemløshed.

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Ask Svejstrup

Sekretariatsleder, Sand (De hjemløses Landsorgnisation)
cand.scient.soc. (Aalborg Uni. 2001)

0:000:00