SBH: Vi mangler blød data om hjemløse

DEBAT: Der mangler blød data, som fortæller om hjemløses selvoplevede situation, skriver Jakob May fra Sammenslutning af Boformer for Hjemløse (SBH). Forsorgshjem og herberger har en unik mulighed for at indsamle den viden, mener han.

Af Jakob May
Formand for Sammenslutning af Boformer for Hjemløse (SBH)

Hvis man ikke ved, hvor man er, er det svært at vide, hvilken retning man skal gå i, for at man kommer derhen, hvor man gerne vil hen.

Det gælder også for hjemløshed for den enkelte borger og for samfundet i forhold til hjemløshed.

I Danmark er der fokus på at løse hjemløshedsproblemerne. Det er kun godt, og det skal der være.

Vi har talt hjemløshed siden 2007 og ved efterhånden en del om den generelle udvikling i hjemløshed. Vi ved også en del om, at der i hjemløshedsfeltet, og dermed på forsorgshjem og herberger, er en del gengangere.

Individuelle forhold skal udredes
På den ene side optager forsorgshjem og herberger hjemløse, og alene i optagelsen og den indsats der ydes ligger der en forebyggelse af ny hjemløshed.

På den anden side er det meget vigtigt at vide, hvilke problemstillinger borgeren har, altså udfordringer af enhver art, der er med til enten at udvikle hjemløshed eller fastholde borgeren i hjemløshed.

Som SBH tidligere har påpeget, er hjemløshed den mest udsatte og radikale livssituation, et menneske kan komme i.

I det perspektiv er det uhyre vigtigt, at forsorgshjem og herberger, i samarbejde med borgeren, får udredt de individuelle forhold, der enten har udviklet eller fastholder borgeren i hjemløshed.

Mangler ”blød data”
Boformsstatistikker og hjemløshedstælling giver os hårde data om brugergruppen, men vi mangler mere bløde data, der fortæller om borgerens selvoplevede livssituation, og som kan perspektivere hjemløsheden i den enkeltes liv.

Der er ingen tvivl om, at der er samfundsmæssige dynamikker, der er med til at udvikle og konstituere hjemløshed som f.eks. udviklingen på boligmarkedet. Der er mangel på boliger, der er til at betale og har en attraktiv størrelse.

Hertil hører også borgerens muligheder og evner for at begå sig i livet på en måde, så borgeren er i egen bolig, og i det perspektiv mangler vi data.

Unik mulighed for dataindsamling
Der er ingen tvivl om, at forsorgshjem og herberger, ved optagelse af adskillige tusinde borgere om året, har en unik mulighed for, i samarbejde med borgeren, at indsamle denne data og lave udredninger, der identificerer borgerens selvoplevede problemstillinger og derved få et grundlag til håndtering af hjemløsheden.

Denne unikke mulighed skal selvfølgelig indgå i den samlede indsats rettet mod hjemløshed og repræsentere den indsats, der understøtter den enkelte borgers muligheder for at afvikle de problemstillinger, der enten udvikler eller fastholder borgeren i hjemløshed.

Forsorgshjem og herberger har, i medfør af at borgeren bor på stedet, unikke muligheder for at have en kontakt og arbejde fokuseret og engageret sammen med borgeren om afvikling af hjemløshed.

Forrige artikel Institut for Menneskerettigheder: Der er brug for undervisning i ligebehandling Institut for Menneskerettigheder: Der er brug for undervisning i ligebehandling Næste artikel Sjursen: Styrk herberger og forsorgshjem Sjursen: Styrk herberger og forsorgshjem