Socialrådgiverne: Stress er en tikkende bombe under vores trivsel

DEBAT: Stress er i voldsom vækst i Danmark og især offentligt ansatte, som arbejder med mennesker – heriblandt vi socialrådgivere – er hårdt ramt. Det skriver Majbrit Berlau, formand for Dansk Socialrådgiverforening.

Af Majbrit Berlau
Formand, Dansk Socialrådgiverforening

Som formand for Dansk Socialrådgiverforening har jeg gentagne gange – ligesom en lang række andre formænd for lønmodtagerorganisationer – opfordret de offentlige arbejdsgivere til at leve op til deres ansvar for at sikre et ordentligt arbejdsmiljø for medarbejderne.

Det har jeg, fordi vi tydeligt ser de store menneskelige konsekvenser, det har for de socialrådgivere, som lider under dårligt arbejdsmiljø – og for de borgere, der møder et socialt system under stort pres.

Den direkte konsekvens af det dårlige arbejdsmiljø er risiko for langvarig og alvorlig sygdom for socialrådgiverne. Konsekvenser, der i værste tilfælde kan følge dem resten af livet.

Og socialrådgivernes dårlige arbejdsmiljø får også konsekvenser for borgerne: hyppige sagsbehandlerskift, som skader borgerens tillid, samt lange ventetider, der stresser borgeren og fører til klagesager. Det øger så igen arbejdsmængden, ventetiden og kan resultere i endnu flere klagesager.

Invester i arbejdsmiljø
Lad mig sige med det samme: Vi kan ikke acceptere et arbejdsmiljø, der gør, at folk bliver syge af at passe deres job. Men det er ikke kun det åbenlyse, menneskelige ansvar, de offentlige arbejdsgivere er nødt til at påtage sig.

Det er i høj grad også et økonomisk ansvar. For dårligt arbejdsmiljø er slet og ret en dårlig forretning for de kommuner, der skal omsætte skatteborgernes penge til god og borgernær velfærd.

Sygefravær på grund af arbejdsbetinget stress koster milliarder af kroner hvert år. På den baggrund er det fuldstændigt oplagt, at de kommunale arbejdsgivere investerer i medarbejdernes arbejdsmiljø.

Stressfaktorer blandt socialrådgivere er ofte et stort arbejdspres og et antal sager, som i en lang række kommuner stadig ligger væsentligt over, hvad Dansk Socialrådgiverforening anbefaler som fagligt fornuftigt.

Der er mange steder behov for en opnormering, hvilket stadig flere kommuner heldigvis får øjnene op for – og med god grund: For vi ser, at kommuner, som er underbemandede i forhold til arbejdsopgaverne, ofte har store ekstraudgifter forbundet med unødvendigt lange – og fordyrende – sagsbehandlingstider.

Samtidig bør kommuner investere i et ordentligt vikarbudget, så der kan sættes personale på sagerne, når der er sygefravær. Det er vigtigt både ved kort sygefravær og ved langtidssygemeldinger. Vi ser desværre, at én stress-sygemelding sjældent kommer alene, netop fordi arbejdsgiverne ikke sætter tilstrækkeligt kraftigt ind for at undgå, at flere af kollegerne går ned.

En anden grund til stress blandt både socialrådgivere og borgere er det faktum, at kompetencen til at træffe beslutninger i sagerne på mange områder er taget væk fra sagsbehandlerne og lagt over til ledelsen. Det betyder, at sager ofte sendes frem og tilbage mellem medarbejder og ledelse, hvilket spilder tid og penge og frustrerer borgerne, der skal vente unødvendigt længe på afgørelser.

Kommunerne kunne med fordel effektivisere dette ved at indføre langt smidigere arbejds- og beslutningsgange.

Samtidig bør der investeres i lederuddannelse med særligt fokus på arbejdsmiljø samt i lettere adgang til, at arbejdspladserne kan få arbejdsmiljørådgivning.

Afgørende med stabilitet i afdeling
I det hele taget bør direktioner og ledelser tage problemerne med dårligt arbejdsmiljø langt mere alvorligt. Det er helt urimeligt, hvis manglende eller utilstrækkelig ledelse fører til, at velfærdsstatens frontkæmpere går ned med stress.

Og netop de enkelte arbejdspladsers ansvar og indsatser mod dårligt arbejdsmiljø bliver sat i relief, hvis man dykker ned i tal fra Kommunernes og Regionernes Løndatakontor: Her er der meget store udsving i socialrådgivernes sygefravær fra kommune til kommune:

De kommunalt ansatte socialrådgivere havde i 2015 et gennemsnitligt sygefravær på 11,7 dagsværk i 2015. Men hvor nogle kommuners socialrådgivere havde op mod 18-20 fraværsdage, var sygefraværet i andre kommuner nede på 7-8 fraværsdage i gennemsnit.

Det gør en kæmpe forskel for socialrådgivernes arbejdsmiljø, om der er stabilitet i afdelingen, og om de kan være sikre på, at der er hænder nok til at håndtere de mange tunge sager med udsatte børn og voksne.

Det er en kommunal arbejdsgivers ansvar at sikre dette. Men igen ser vi ikke kun en menneskelig gevinst ved at have ordentlige arbejdsforhold. For der er stor økonomisk forskel på, om en arbejdsgivers medarbejdere har 7 sygedage eller 20.

Det er endnu en rigtig god grund til at investere i socialrådgivernes arbejdsmiljø. Men mange kommuner overser tilsyneladende de negative økonomiske konsekvenser af et dårligt arbejdsmiljø eller glemmer at fokusere på arbejdsmiljøet som et oplagt investeringsområde.

Det er ærgerligt, for stress er en alt for velkendt følgesvend på det danske arbejdsmarked. Vi skal i fremtiden være 50 år på arbejdsmarkedet, så måske skulle vi se at komme i gang med at styrke stressforebyggelsen, inden problemet vokser sig endnu større?

Og investeringerne betaler sig, viser forskning fra COWI: For hver krone virksomheder investerer i sikkerhed og sundhed, får de gennemsnitligt to kroner tilbage.

Forrige artikel Sundhedsborgmester: Almen praksis bliver overset i nye anbefalinger Sundhedsborgmester: Almen praksis bliver overset i nye anbefalinger Næste artikel Selskab for Almen Medicin: Modige politikere til stressede børn søges Selskab for Almen Medicin: Modige politikere til stressede børn søges
 • Anmeld

  Poul B. · pensionist, ing. -sælger emeritus

  Majbritt skriver:

  "Stress er en tikkende bombe under vores trivsel"
  Jeg tænker (måske) på en anden måde? Som afføder mit forslag:
  Kan en socialrådgiver - nede på gulvet - ikke sige kl. 15:30 , når dagen slutter:
  'Det var så det`, som jeg kunne nå i dag'? Mærker socialrådgiveren kl. ca. 12:00 at arbejdstempoet er for højt, kan vedkommende vel, som til Eremitageløber, sætte tempoet ned eller begynde at gå! Skulle der være en ledende over-socialrådgiver, som mener (til sin noget højere løn) at man har 'nået for lidt', kan over- socialrådgiveren gøre èn af tre ting:
  1 Skaffe flere ressourcer, eller
  2 Påtage sig en ekstra tørn
  3 Sige jobbet fra sig, fordi vedkommende ikke har evner til at administrer effektivt.
  Den almindelige socialrådgiver, skal have evnen til at 'sige fra', ellers er der kun ?en farbar vej: Vælg et andet job. Nu kender jeg kvinder i job (lægesekretærer, kontorfolk etc. så godt, at DE IKKE KAN SIGE STOP. Deres problem. 90 % kvinder > 25 år kan ikke sove igennem mere end to gange om året. Mænd sover dybt, når de lægger hovedet på puden.
  Et eksempel på et håbløst job (hvis man ikke kan SIGE FRA) er et sælgerjob.
  Kan sælgeren -hvert år - skaffe en salgsfremgang på 30%, kunne vedkommende jo have skaffet en 60% fremgang, med 'mere fart på, mere fart på, mere fart på, men muligvis dø af stress efter at have mistet sin familie længe forinden.
  I øvrigt var der ikke noget, der hed socialrådgivere eller psykologer i min ungdom! Ta' den!
  I øvrigt mener jeg også, at hver gang der kommer 100 migranter til Danmark skal der yderligere ansættes 10 socialrådgivere. Prøv at opgøre hvor megen tid der d.d. optages fra socialrådgiverne af migranterne.

 • Anmeld

  Christian X

  Hvad en sagsbehandler ikke må sige


  Den største og mest belastende gruppe er migranter, pga. sprog, kultur, pression, aggression og vold.
  Problemer der vokser og bliver værre.

 • Anmeld

  Jens Ole Mortensen · Pensionist

  Hvorfor får man stress ?

  Jeg er ikke sikke på at meget arbejde er årsagen til stress. Det er måske mere lorte arbejde som er årsagen. Et arbejde kan nok blive et lorte arbejde , hvis man bliver presset til at arbejde mere end man føler man magter. Det kan vel også blive belastende hvis man står over for store menneskelige problemer. Kan man abstraere fra det og kun tænke på det i arbejdstiden , har man da næsten et større problem en stress. Da jeg i halvfjerserne gik ud af skolen, startede vi ofte som arbejdsdrenge, med lønninger helt ned til 8 kr i timen. Selvom det var ulovligt, var det almindeligt at man blev sat foran en maskine dengang. Jeg havde kammerater som var dybt stressede, trods de kun var 15 år gamle. De fik mere i løn end de fleste arbejdsdrenge, men stod ved en standsemaskine hele dagen. Jeg mødte dem efter arbejde og de var grædefærdige over tanken om at de skulle på arbejde dagen efter. De skulle ikke arbejde mere end andre, men havde bare et lortearbejde.
  Jeg er heldig at have et deltidsarbejde som jeg kan lide. og det bekymrer ikke mig om jeg får en henvendelse i min fritid, eller jeg bliver bedt om at arbejde en dag jeg ellers havde fri.
  Desværre ser jeg rigtigt mange som har arbejde jeg ikke missunder dem. Så man bør måske kigge på hvad folk laver og ikke deres arbejdstid.
  Men jeg er enig i at, presse sundheds og sygehuspersonale til det yderste er en skandale. Det er simpelthen kynisk, da det kan koste menneskeliv. Og det samme kan vel siges om socialrådgivere og en del pædagogpersonale, som jo desværre må gå på arbejde med fare for deres liv og helbred. Som vi jo har set eksempler på.
  Vi kan kun gøre en ting- Udskifte politikkerne på valgdagen !

 • Anmeld

  Bertel Johansen · maskinmester

  Klassekamp igennem institutionerne

  Enhver formand for en fagforening med mange ansat i Den Offentlige Sektor har i Danmark den pligtopgave, at fremmale et billede af hvor usigeligt hårdt de arbejder og hvor stressramt de nødvendigvis må være på grund af de manglende ressourcer.

  Således også formanden for Dansk Socialrådgiverforening Majbrit Berlau.

  Og hun kan som få virkelig udmale billedet af stakler på de offentlige arbejdspladser.

  Men når nu disse arbejdspladser er så umulige, ligger løsningen vel ligefor: Privatiser området.

  Vi ser jo ikke de samme problemer hos privatpraksiserende psykologer og socialarbejdere, men sagen er vel også, at Majbrit Berlau som formand arbejder for mest muligt statsstyre i alle henseender, og ret beset er ret ligeglad med de medlemmer som betaler hendes løn.

 • Anmeld

  M.S. Carstens · Realist

  Hvem stresser hvem?

  Mon ikke det er socialrådgiverne, der stresser sig selv, ved ikke at turde stå ved deres krav, om faglig udøvelse af deres arbejde, mens de bifalder, at der skal endnu flere (tvivlsomme) medbestemmere ind i sagsbehandlingen, som de så også skal bruge tid på, at tilgodese?
  Alt mens borgeren ikke mere kan finde, egne saglige argumenter i sagsakterne, mellem et hav af selvpromoverende indspark MOD borgeren?

  Socialrådgiverne ligger som de har redt (med vel en af de stærkeste fagforeninger bag sig i systemet, hvis de gad?) og skulle evig skamme sig, at ytre deres "belastninger",
  alt mens menig borger ikke bare går ned på stress over ikke retsmæssige krav (som tager 7 måneder at anke), men også på socialrådgivernes nedværdigelse af borgerne, for fortsat at kunne påberåbe sig sin del af politikernes (?) "boregeren har ikke ret" ønsker???

  Socialrådgiverne har deres fagforening i ryggen og DER må de rykke!
  Mens borgerene ligger på gulvet og intet har, til at modstå hyenesammenslutningen af "mit job frem for borgerens ret"

  Fis venligst af hjem igen, Majbrit Berlau, og kom igen, når du, som øverste på posten for socialrådgiverne, begynder at arbejde for deres ret og pligt til, at stå borgerne bi i deres, fremfor politikernes !!!!

 • Anmeld

  Christian X

  Årsagen til at problemerne ikke løses

  Demonstreres tydeligt af M.S.C og B.J.
  En forstilling om, at det offentlige er, som det var for 20 år siden.
  Ingen i det private kan forestille sig, hvad det gør ved arbejdspladser at være detailstyret af Finansministeriet. Det svarer til planøkonomiske regime Østeuropa har forkastet.

 • Anmeld

  Poul B. · pensionist, ing. emeritus

  Folk - på gulvet - skal selv løse problemerne! Vil medføre NUL stress.

  Kære almindelige socialrådgiver.
  Sig fra! Lad dig ikke presse. (skrevet med STORT står der: SIG FRA!)
  Du får en løn. For den kan du yde dit bedste og ikke èn dyt mere. Har du ydet dit bedste, er du din løn værd.
  Tænk igen på Eremitageløbet. Kan du gennemføre 14 km på 46 minutter?
  Har du, udover dine kompetencer, ambitioner (som du IKKE kan håndtere)? ....som måske, ved en fejl, bliver efterkommet. Dine ambitioner opfyldes! Katastrofalt! SKAL du tage ansvar for dig selv.

  Læg mærke til Christiansborgpolitikerne. Næsten enhver vil gerne være minister. Mange har kompetencen til dette (og kører gerne på cykel), hvorimod de fleste andre går efter 'ministerbilen', og gudøme får både bilen og ministerposten. De folk er valgt på stemmetal og ikke på kvalifikationer.
  Hvor mange regeringsfejl er der ikke begået i f.eks. de seneste 10 år? Jeg kunne nævne en remse, og andføre flere tilkomne. Fejl til langt over kr. 100 mia.
  Der ligger en del i ordet 'ministerbiler'.
  Måske kunne ALLE ministre køre i VOLVO 80S. I øvrigt en lige så gode bil som milliondyre AUDI, MERCEDES, BMW etc.
  Fortsat god weekend

 • Anmeld

  Thomas Milsted · Stresstænketanken

  Solidaritet er løsningen på et stresset arbejdsmarked

  http://pov.international/vi-har-provet-alt-nu-er-der-kun-solidariteten-tilbage/

 • Anmeld

  M.S. Carstens · Realist

  Mon ikke,

  at det dybest set handler om, at mennesker udøver deres job i respekt for sig selv, deres uddannelse og de´ mennesker, som de uddannet til at tjene?
  For mig at se, har finanskrisen da absolut intet haft at gøre, med socialrådgiverene, ud over, at de fik sparket ekstra fordyrende led ind i systemet?

  Jeg kom engang for skade, at sige til en "i systemet", at det godt nok ville være befriende, hvis de¨ var lige så emsige om deres klienter, som dyrepasserne i vore zoologiske haver.
  Ja, mig bekendt er de ikke stressede, skønt hårdt arbejde, men dyrene bliver passet og plejet, efter alle kunstens regler.

  Kunne man måske lære noget ad den vej, frem for, at bruge de offentligt betalte jobs, som masochistisk ridehest, for eget ansvar i fagligheden?

 • Anmeld

  Sørgen Esben Olliver Larsen · Arbejdsmiljøkonsulent med speciale i Stress

  Stress skal tages alvorligt, men bliver det ikke

  Som jeg ser problemet er det flerstrenget. Et af dem er perfektionisme. Jeg vil give min klient så god en sagsbehandling som overhovedet muligt. Et andet problem er, at man i den travle hverdag ikke lige lægger mærke til, at en kollega hænger i koderne.
  Et tredje problem er nok tempoet. En socialrådgiver kan ikke nå at læse op på en klients sag, så ofte bliver behandlingen et miks mellem viden og klienten, der fortæller dele af sin historie.

  Jeg kommer selv fra 35 år i hospitalsvæsnet, og i det offentlige i det hele taget, er man ikke kommet længere de sidste mange mange år. Man trækker lokomotiverne op, og så kører de til lokomotivet ikke kan mere. Så løfter man det af og placerer det i en anden udgiftskasse, og måske kommer der et nyt lokomotiv.

  Når alt så er sagt, er jeg meget enig med Thomas Milsted. Der skal solidaritet ind over arbejdsmarkedet. Man skalter og valter med mennesker, som faktisk risikerer at gå i stykker og få en efterfølgende dårlig livskvalitet. Og så skal chefer klædes bedre på til at udøve omsorg for sit personale

 • Anmeld

  Poul B. · pensionist, iagttager

  @Sørgen Esben Olliver Larsen

  Du skrev: "Og så skal chefer klædes bedre på til at udøve omsorg for sit personale". Nej! mener jeg!
  Det skulle chefer have været, FØR de tog jobbet for en maghoniskrivebord og en den arkitekttegnet skrivebordsstol med armlæn!
  Jeg mener: Man (DJØF'er eller menig socialrådgiver)skal IKKE stille sig parat til at blive 'chef', når man IKKE har kvalifikation til det!
  Man (de hundehoveder, der vælger forkerte chefkandidater) skal fratages opgaven at vælge chefer for socialrådgivere.
  Katastrofalt hvis de skal 'klædes bedre på', når de først ER blevet chefer. Så er det gudøme for sent.
  Tænk, hvis man valgte en læge til at udføre scanninger for brystkræft. og det så viste sig, at han/hun ikke anede, hvad han havde med at gøre!.
  Tænk, hvis man udnævnte politikere på stribe gennem en række år som Skatteminister, og de så viste sig total ukvalificerede? Det ville nemt koste skatteyderne > kr. 100 mia., og uden at det måtte have konsekvenser for dem?
  Fra min item 1:
  Kan en socialrådgiver - nede på gulvet - ikke sige kl. 15:30 , når dagen slutter: 'Det var så det`, som jeg kunne nå i dag'...osv?
  SEOL skrev:"Et tredje problem er nok tempoet. En socialrådgiver kan ikke nå at læse op på en klients sag, så ofte bliver behandlingen et miks mellem viden og klienten, der fortæller dele af sin historie".
  Det`accepterer jeg ikke!
  En menig socialrådgiver, skal sætte et personligt tempo - så det helt nødvendige kommer med.
  Er ti klienter for meget, så sæt det ned til syv!
  Det er 'chefens' talent -derfor en stærkt forhøjet løn - , at sørge for optimal ressourcemængde. Er det`ikke muligt, så forlad skuden (til gavn for samfundet).

  Suk for en gang snak, som INTET forandrer. Vh. Poul

 • Anmeld

  Sørgen Esben Olliver Larsen · Arbejdsmiljøkonsulent

  Svar til Poul

  Du har da fuldstændig ret i dine oplistninger af, hvad folk har skrevet i deres indlæg til stress, og slutter elegant med at konkludere, at det er en gang snak som intet forandrer.
  Tja, det er jo nemt nok at slynge ud, og det løser vel i princippet heller intet. Du skriver så fint, at chefer gerne skulle være klædt på til at håndtere medarbejderpleje. Ofte tager man en ekstern chef til det. Men Der er ikke mange, der har haft kurser / kompetencer til at håndtere stressede medarbejdere.

  Og Poul, det kan godt være du ikke køber, at en socialrådgiver skal have tid til at læse op på en klient, men sådan skulle det være, sådan var det før i tiden. Med hensyn til valget af antal klienter, så er der ikke valg på hylderne. I Køge Kommune har du måske 12 eller 13 på en dag. Så du skal ikke forenkle tingene på den måde.

  Jeg har ikke 100% løsningen på at minimere stress, men sikkert er det, at der skal flere socialrådgivere ind, ellers skal tempoet ned. Jeg kan da slutte mit svar med, at jeg kender to socialrådgivere. Den ene er sygemeldt på ubestemt tid, den anden arbejdede langt over evne og fil PTSD og blev indlagt på Psykiatrisk Hospital.

 • Anmeld

  Poul B. · pensionist, iagttager

  Svar til Sørgen

  Du skrev."Men der er ikke mange, der har haft kurser / kompetencer til at håndtere stressede medarbejdere".
  Mit svar: De skal uddannes FØR de får lederposter.
  Eksempel: Husk hvad en (eller 9) finansministre (uden indsigt) på stribe fik ødelagte for samfundet - som Holger K. Nielsen har indrømmet, hvad han præsterede.
  Du skrev:
  "Og Poul, det kan godt være du ikke køber, at en socialrådgiver skal have tid til at læse op på en klient" Mit svar:
  Jo Sørgen! Den køber jeg! Her misforstod du mig. Sociallrådgiveren skal SELV afgøre om han/hun kan håndtere 7 eller ni eller 15 klienter. DET er socialrådgiverens personligt ansvar FOR IKKE AT FÅ STRESS!
  Du skrev: "I Køge Kommune har du måske 12 eller 13 på en dag. Så du skal ikke forenkle tingene på den måde."
  Mit svar: NED MED ANTALLET! Tilbage til Eremitageløbet: Du kan ikke piske folk til at gennemføre løbet på 50 minutter, HVIS de med maximal indsats SKAL bruge 1h, 05 minutter!
  Hvem dul.. kan tillade sig/ have magt til at beslutte antal, der medføre at medarbejderne slår kolbøtter? Mit svar: Ukompetente ledere! UD MED DEM!
  Du skrev: " ..men sikkert er det, at der skal flere socialrådgivere ind, ellers skal tempoet ned". Mit svar: FORKERT Sørgen.
  Der SKAL til hver en tid være et tilpasset tilstrækkeligt antal klienter pr. socialrådgiver for TEMPOET skal ned for at undgå stress.
  Tosset at vi fyrer kr. 16-20 mia .af pr. år på migranter, hvor hver tredie skal have en socialrådgiver etc. Vi kan IKKE redde en total fremmed kulturverden på bekostning af vort velstandssamfund (ikke velfærdssamfund)
  Tak for din respons Sørgen!