Borgmestre og Movia: At splitte Sjælland op i to skaber ikke sammenhæng

DEBAT: 56.000 mennesker pendler dagligt mellem de to dele af Sjælland, som regeringen med HOT vil skille ad. Det er ikke til at forstå, for Sjælland er ikke større end, at der bør findes fælles løsninger på udfordringer med mobilitet og pendling, skriver Movia sammen med en række sjællandske borgmestre.

Af Kirsten Jensen, Formand for Movia, med flere (se i bunden af indlægget for den fulde liste)

Hvis den kollektive transport skal tættere på borgerne og være et attraktivt alternativ til bilen, kræver det sammenhæng i den offentlig transport på hele Sjælland.

Ambitionen om at styrke den kollektive transport på Sjælland deler vi naturligvis med regeringen. Men man kan ikke styrke noget ved at splitte det i to.

I kommuner og regioner har vi i flere år arbejdet målrettet for at samle Sjælland i ét stort arbejdsmarked og ét stort pendlingsområde.

I Greater Copenhagen har vi systematisk arbejdet for ét sammenhængende arbejdsmarked med grænseløs offentlig transport i hele metropolområdet, der også omfatter det sydlige Sverige. Og i Movia har vi samlet indkøb og udvikling i én stor organisation.

Slår en kile ned gennem fællesskabet
Regeringens udspil om HOT, Hovedstadens Offentlige Transport, vil dække 34 kommuner i hovedstadsområdet og på Sjælland, men ikke alle.

Der foreslås et nyt trafikselskab for de sidste 11 sjællandske kommuner. Det vil slå en kile ned gennem det arbejde og det fællesskab, som vi de seneste godt 12 år har oparbejdet sammen i Movia, og siden 2015 også sammen med DSB og Metroselskabet i DOT, Din Offentlige Transport.

Som fællesskab har Movia leveret. Movia stod på vegne af DOT fadder til den største reform af priserne i den kollektive transport på Sjælland med takstreformen Takst Sjælland i 2017.

Efter års tovtrækkeri og til sidst kritik fra rigsrevisionen tog Movia handsken op og stod i spidsen for en fælles løsning, som kommunerne og regionerne kunne stå på mål for politisk.

Det er også i Movia, at afstanden mellem hovedstad, de tætte byer og landområderne er blevet mindre. Det er sundt!

56.000 mennesker pendler dagligt mellem de to dele af Sjælland, som regeringen vil skille ad, og det er ikke til at forstå. Sjælland er ikke større end, at borgernes udfordringer med mobilitet og pendling i og på tværs af tæt by, købstad og områder med lav befolkningstæthed skal finde fælles løsninger.

Vi leverer mærkbare resultater
Movia står aktivt bag DOT-samarbejdet med udvidelse af de opgaver, vi skal løse i fællesskab og kan løfte bedre sammen.

DOT leverer mærkbare resultatet for kunderne og har modtaget Forbrugerrådet Tænks Passagerpulsens Kundeservicepris og har fokus på at styrke Rejsekortet som bærende rejsehjemmel.

En stærk og sammenhængende kollektiv transport bidrager til, at borgerne kan komme på arbejde, i skole og til fritidsaktiviteter. Og et samlet pendlingsområde for bus, metro, regionaltog, S-tog og lokaltog på hele Sjælland understøtter virksomhedernes vækst.

Ministeren skriver i Altinget, at ved at dele Sjælland i to, "så tvinger vi ikke de sjællandske kommuner til at være en del af en fest, hvor de måske skal bruge tiden på bænken".

Men i Movia er vi allerede i dag små og store kommuner – ingen varmer bænke, fordi alle er inviteret med til festen.

Kommuner reduceres til kunder
Meldingen om, at det står de 11 kommuner frit for at indkøbe trafik hos HOT, er ikke en attraktiv løsning.

I politik handler det om at have en plads ved bordet, der hvor beslutningerne træffes. Ikke at være reduceret til en kunde, der kan købe ind i et fællesskab, man er sat uden for.

Vi tror på, at vi får de bedste løsninger, hvis alle har indflydelse på resultatet. Dette gælder både i forhold til at få mest ud af ressourcerne, og hvis kommunerne skal overtage ansvaret for at bestille den regionale bustrafik.

Movia og KKR Hovedstaden og KKR Sjælland er enige i målsætningen om en veltilrettelagt og smidig kollektiv transport for alle borgere – både i hovedstaden og den øvrige Sjællands-region.

I dag løfter vi stort set de samme opgaver i DOT, som HOT er tiltænkt, men vi gør det for hele Sjælland.

Styrk DOT frem for at splitte Sjælland
I DOT samarbejder DSB, Metroselskabet og Movia siden 2015 om de kundevendte aktiviteter på hele Sjælland, som trafikselskabsloven foreskriver.

Movia har sammen med kommunerne og regionerne arbejdet målrettet på at få et stort, stærkt DOT som én indgang til kollektiv transport, så kunderne nemt kan finde billigste billet, få fælles trafikinformation, billetsalg, fælles takster, koordinerede køreplaner med videre.

Og kundetilfredsheden i DOT er steget. Det arbejde vil vi gerne fortsætte og udbygge.

Det er langt bedre og mere enkelt at styrke DOT frem for at splitte Sjælland i et selskab for Storkøbenhavn og et selskab for de 11 kommuner og lade DSB passe regionaltogstrafikken uden at have en ambition om, at det skal hænge godt sammen for alle passagerne i vores kollektive transport.

----------------

Indlægget er skrevet af:

Kirsten Jensen, formand for Movia
Per Hovmand, næstformand for Movia
Niels Hörup, formand for KKR Sjælland og borgmester i Solrød
Carsten Rasmussen, næstformand for KKR Sjælland og borgmester i Lejre
Steen Christiansen, formand for KKR Hovedstaden og borgmester i Albertslund
Karsten Søndergaard, næstformand for KKR Hovedstaden og borgmester i Egedal

Forrige artikel Gitte Seeberg til Ole Birk:  Selvfølgelig kan vi lære af Norges grønne omstilling Gitte Seeberg til Ole Birk: Selvfølgelig kan vi lære af Norges grønne omstilling Næste artikel Rasmus Prehn: Regeringen har kurs mod færre busser på landet Rasmus Prehn: Regeringen har kurs mod færre busser på landet