Danske Regioner: Overlad mere togdrift til os

DEBAT: Regionerne har skabt gode resultater med regional togdrift og bør derfor overtage flere af statens opgaver, mener Ulla Astman, næstformand, Danske Regioner. 

Af Ulla Astman
Næstformand, Danske Regioner

En pålidelig og effektiv kollektiv trafik er alfa og omega for de mange hundredtusindvis af pendlere i Danmark, der hver dag hopper på bussen eller i toget for at komme på arbejde eller til uddannelse.

Vi bør derfor som samfund hele tiden se på, hvordan vi kan udvikle nye attraktive tiltag for borgerne, så tilliden og opbakningen til den kollektive trafik bevares. Derfor foreslår vi i regionerne, at vi får et større ansvar for flere af de regionaltog, som staten i dag driver.

Regionerne skaber positive resultater 
Dér, hvor vi allerede har overtaget ansvaret, taler resultaterne deres tydelige sprog.

I Region Nordjylland har vi i sommeren 2017 overtaget driften af regionaltogene i Vendsyssel sammen med Nordjyske Jernbaner. At togdriften nu er regionens ansvar i stedet for statens, har betydet en række nye tiltag. Nye, komfortable tog er kommet til. Det samme er optimerede køreplaner med flere afgange.

Og vigtigst af alt: Der er kommet 10 procent flere passagerer og 30 procent flere afgange for den samme økonomi, som staten brugte.

Denne fremgang har vi i regionen på ganske kort tid formået at skabe − trods det planlagte sideløbende sporarbejde og installering af nyt signalsystem på samme strækning.

Lad os overtage ansvaret for den regionale togdrift
Jeg ser gerne, at samme positive udvikling bliver udbredt flere steder i landet. Hvis regionerne overtager ansvaret for den regionale togdrift flere steder i landet, vil det sikre, at opgaven bliver løst med regional ekspertise. Regionerne har nemlig øje for de særlige lokale forhold, der ofte gør sig gældende, når trafikken i lokalområder skal koordineres.

Regionernes langsigtede planlægning og politiske prioritering af de regionale bus- og togruter giver gode transportmuligheder for borgere i hele landet – også i de områder, hvor der er lidt længere mellem husene. Samtidigt har vi blik for at skabe sammenhængende løsninger for den kollektive trafik – som i Nordjylland, hvor passagererne i dag har fået en kortere rejsetid.

Mens DSB taber passagerer i store dele af Danmark, bruger stadig flere danskere de 13 lokalbaner, som vi i regionerne har ansvaret for. Her er passagertallet steget med 25 procent siden 2007, så der i dag er 12 millioner passagerer. Det svarer næsten til antallet af DSB-passagerer vest for Storebælt i 2018. 

Udviklingen viser også, at danskerne pendler længere på vej til job eller uddannelse, og pendlerne udgør omkring 70 procent af passagerne på lokalbanerne.

Vi har så meget at vinde, når vi bruger kræfterne på god infrastruktur og kollektiv trafik. De kræfter er vi i regionerne klar til at lægge i Danmarks regionaltog.

Forrige artikel Rasmus Prehn: Regeringen har kurs mod færre busser på landet Rasmus Prehn: Regeringen har kurs mod færre busser på landet Næste artikel Cowi: Regeringens infrastrukturplan misser fremtidens store udfordringer Cowi: Regeringens infrastrukturplan misser fremtidens store udfordringer
 • Anmeld

  Anthony Barrett

  Nordjyske Jernbaner er en klimavenlig succes

  I 2017 overtog Nordjyske Jernbaner den regionale togdrift i Nordjylland fra DSB.

  Det har været en ubetinget succes.

  I stedet for en blanding af DSB´s IC3 tog, der er alment acceptable, IC4 tog, der er blevet en anerkendt fejldisposition og skal skrottes, og meget gamle, meget støjende og luftforurenende motortog, der brugte den grovest mulige, forurenende brændselsolie, tilbydes passagererne i dag énmandsbetjente, velindrettede skinnebusser, der efter et års drift er blevet ombygget til at kunne køre på naturgas.

  Det betyder, at Nordjyske Jernbaner er det mest klimavenlige jernbaneselskab i hele landet. Her er noget at leve op til for al anden ikke-elektrificeret jernbanedrift.

  Tillykke med det.

Besparelser på DSB nærmer sig en milliard årligt

Besparelser på DSB nærmer sig en milliard årligt

BAGGRUND: Statens årlige tilskud til DSB er reduceret med over 700 millioner kroner, siden den tidligere SR-regering lagde grunden for statsbanernes økonomi frem til 2024. Forude venter et usikkert årti.