Politikere: Hovedstadsudspil tvinger kommuner og regioner fra hinanden

DEBAT: Regeringens nye hovedstadsudspil risikerer at etablere en 'country club' for Storkøbenhavns 34 kommuner, mens 11 sjællandske kommuner efterlades uden indflydelse, skriver borgmestre og regionspolitikere.   

Se forfatterne til indlægget i dokumentationsboks til højre

Lige nu debatteres HOT or NOT som bud på en fremtidig organisering af den kollektive transport for os på Sjælland, men det bliver til for megen snak om struktur og om, hvem der bestemmer over hvem. Vi savner, at der bliver talt om indhold.

Umiddelbart fejler præmissen ikke noget: Det skal være nemt at være kunde og bruge kollektiv trafik. Og den kollektive transport skal være mere attraktiv, så flere kan bo og arbejde mange steder på Sjælland, og familier med bare én bil eller uden bil kan klare sig godt, fordi de kan springe på bussen, toget og metroen. Den ambition deler vi.

Men vi er uenige i vejen derhen. For HOT (Hovedstadens Offentlige Transport) og NOT (de 11 kommuner, der står udenfor) fremmer ikke enkelhed, og gør det ikke nemmere for kunderne. Tværtimod hiver forslaget om HOT kommuner og regioner fra hinanden.

Styrk det eksisterende samarbejde 
Vi har allerede i dag et lovpligtigt kundesamarbejde mellem DSB, Metroselskabet og Movia i DOT, Din Offentlige Transport. Her sidder stat, regioner og kommuner qua ejerskabet af de tre selskaber om det samme bord i et samarbejde om kundernes 310 millioner årlige rejser i den kollektive transport på Sjælland. Samarbejdet på Sjælland dækker i sig selv cirka 70 procent af rejserne i den kollektive trafik i Danmark. Det er først og fremmest DOT, kunden møder og informerer sig hos, uanset om hun rejser med bus, tog eller metro.

Vi foreslår, at vi i kommuner, regioner og staten beslutter os for at sætte mål for det samarbejde, vi allerede har, for at forbedre og styrke det.

Passagerne i den kollektive trafik bør ikke skulle interessere sig for ejerstrukturer. De skal kunne forvente af os, der har ansvaret, at vi koordinerer tæt og i det hele taget føler os forpligtet af at skabe god sammenhæng og løsninger, borgerne kan bruge, på tværs af bus, tog og metro. På tværs af by og land.

Lyt til borgerne
Vi har spurgt kunderne i regi af DOT og via kundetilfredshedsundersøgelser i Movia, og de beder os løse tre ting, gerne i en fart: Nummer et er, at køreplanerne skal hænge bedre sammen, så man ikke oplever at se bussen køre, mens toget er på vej ind på perronen. Vi, som i kommuner og regioner betaler for bus- og lokaltogstrafik, ved, at mere service er dyrt.

Regeringens HOT-forslag lover, at man alene med en ændret struktur kan trylle mere bus op af hatten. Det kan man ikke. Nye strukturer tager i sig selv tid og koster ressourcer, og HOT-forslaget lægger flere elementer til de kendte og øger kompleksiteten. Når ønsket er god korrespondance mellem bus og tog, så kan vi give DOT opgaven med at udpege de skiftesteder, hvor vi sammen garanterer ”korrespondancesikkerhed” mellem bus og tog. Både når alt går som planlagt i trafikken, og når det ikke går som planlagt.

Kunderne efterspørger som nummer to trafikinformation, de kan stole på. HOT’s struktur giver ikke mere fælles trafikinformation på tværs af tog, bus og metro. Men som ejere af DOT kan politikerne i staten, kommunerne og regionerne bede DOT afsætte en større del af sit budget til en fælles trafikinformationstjeneste med her-og-nu-information for hele transportnettet på Sjælland.

Både for driftstatus lige nu, for omlægninger ved events, vejarbejder, sporarbejder eller store anlægsarbejder som for eksempel letbanen. En fælles brugervenlig tjeneste for kunderne, og som også har data for vejene med, så man som borger ved, om det i dag er klogere at tage kollektiv transport end at hænge i køen på motorvejen. Så ville man kun skulle kigge ét sted for at få aktuel, her-og-nu-information.

Som nummer tre efterspørger kunderne priser, der er til at forstå. Vi har stadig virkelig mange forskellige billetprodukter. Vi er sammen med DSB og Metroselskabet nået langt med den store takstreform, Takst Sjælland, fra januar 2017 og har udfaset to af de mange produkter, nemlig pappendlerkort og mobilklippekortet for at gøre det enklere og mere gennemskueligt at få den billigste pris.

Vi har en landsdækkende billet – rejsekortet – som er meget stabil i drift og med en samlet kundebase på 2,6 millioner kunder. Det er unikt også i international sammenhæng. DSB, Metroselskabet og Movia kan som DOT’s ejere sørge for at have et godt og gennemsigtigt sortiment, så man som kunde kan være sikker på, at har man sit rejsekort, så får man den rabat, man har krav på, og den billigste pris. Hver gang.

Ligeværdigt samarbejde
Styrket tillid til sammenhæng i køreplanerne, styrket tiltro til trafikinformation og én billettype, som giver den billigst mulige rejse for pendlere og enkelte rejser, er efterspurgt af kunderne og dermed grundsten i at gøre den kollektive transport mere konkurrencedygtig i forhold til privatbilismen. Bedre kollektiv transport, mindre trængsel på vejene og muligheder for mennesker, der ikke har bil.

Beder vi DOT om at løse den opgave, får man samtidig styrket en struktur, der er funderet på ligeværdighed mellem stat, regioner og kommuner på hele Sjælland, fremfor at etablere en country club for Storkøbenhavn og en sjællandsk organisation uden indflydelse for de 11 kommuner, der er holdt ude af regeringens forslag om HOT og derfor har fået tilnavnet NOT. I DOT har DSB, Metroselskabet og Movia et ligeværdigt samarbejde – alle på hele Sjælland er med – og pendlerrejser skal ikke krydse to forskellige beslutningssystemer.

I Movia er kommuner og regioner ligestillet, og afstanden mellem borgerne og beslutningstagerne kortest mulig. Når vi som kommunal- og regionsrådspolitikere træffer beslutninger om at oprette, omlægge eller nedlægge busruter, stoppesteder, eller køreplaner, så står vi direkte til ansvar over for borgerne, som vi møder, så snart vi går ud af vores hjem. Det er nemt at komme til orde i lokal- og regionalpolitik.

Vi har meget til fælles
Selvfølgelig er der forskel på kommuner og regioner på Sjælland, ligesom der er forskel på den mobilitet, vi skal løfte i byområder og i områder med længere mellem husene. Men over ti års erfaring med at samarbejde på tværs af kommunale og regionale grænser har lært os, at vi har langt mere til fælles end det, der skiller os ad. 

Vores samarbejde for at løfte mobiliteten har vist, at det at samle interesser og udfordringer kan skabe nye mobilitetsløsninger til gavn for borgere og virksomheder. Flextrafikken er et godt eksempel, hvor flextur har sikret mobilitet der, hvor det ikke længere kan betale sig at køre med busser, eller hvor afstanden til busstoppestedet er blevet for lang at gå for særligt de ældre borgere.

Uden dette innovationsfællesskab havde vi heller ikke haft de første forsøg med førerløse busser i fast rute på et sygehus i Region Sjælland, og hvor vi kunne trække på Metroselskabets erfaringer. Vi ville heller ikke kunne tilbyde et helt nyt produkt til borgerne til sommer, nemlig plustur, hvor man bliver hentet ved havelågen i bil og kørt til et udvalgt stoppested eller station, hvorfra man kan komme videre med enten bus eller tog.

Alt sammen koordineret via Rejseplanen. Pludselig kan vi i yderområder tilbyde borgerne en samlet rejse med kollektiv transport, for eksempel hver halve time fremfor hver anden time, fordi vi sætter en meget fleksibel transportkomponent ind på den første eller sidste del af rejsen – når der er behov for det.

Indhold fremfor struktur
Uden vores indkøbsfællesskab, der dækker 45 kommuner og 2 regioner, havde vi heller ikke kunnet drive den grønne omstilling på busmarkedet frem. I år sættes der 76 nye elbusser ind startende i Roskilde Kommune til april.

Flere kommuner følger trop senere i år. Og i det udbud, Movia sætter i gang senere på foråret, forventer vi at hente tilbud ind til kommuner over alt på Sjælland – til emissionsfri eller fossilfri busser. Det er en kæmpe opgave, vi er i gang med. En opgave, der udfordrer, men også understøtter alle 45 kommuner og begge regioner. Netop derfor er det godt at være mange sammen, så vi kan løfte udviklings- og indkøbsopgaven og arbejde effektivt med at modne markedet.

Det kan se handlekraftigt ud, når man lægger et forslag til en ny struktur frem. Men når dagen er omme, så handler et attraktivt samarbejde om, at vi som ejere – kommuner, regioner og staten – har til opgave at skabe værdi for borgerne, som betaler billetten og for resten af udgiften gennem skatten. Det kræver snarere ligeværd end lagdeling.

Staten sidder allerede qua ejerskabet af DSB med ved bordet i DOT. Derfor bør staten, ligesom kommuner og regioner, give DOT opgaven med at løfte på de mest centrale kundeudfordringer, så vi styrker den kollektive transport og gør den til en god service for flere – både dem med og uden bil.

 

 

Forrige artikel SF’s kampagneleder: Liberale bliver aldrig mere end pyntegrønne SF’s kampagneleder: Liberale bliver aldrig mere end pyntegrønne Næste artikel Ingeniører: Infrastrukturplan mangler fokus på moblitet Ingeniører: Infrastrukturplan mangler fokus på moblitet