Debat

DI og Forbrugerrådet Tænk: Hjælp den kollektive trafik styrket ud af krisen

DEBAT: Corona-krisen har fået endnu færre til at vælge bus og tog. Nu er der brug for, at både politikere og trafikselskaber gør en ekstra indsats og styrker den kollektive trafik, skriver Michael Svane og Anja Phillip.

Foto: Emil Helms/Ritzau Scanpix
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Af Michael Svane og Anja Phillip
Henholdsvis branchedirektør i DI Transport og formand for Forbrugerrådet Tænk

Den kollektive trafik var allerede udfordret, før corona-pandemien rullede ind over landet. For på trods af danskernes stigende mobilitetsbehov har passagererne langsomt fravalgt den kollektive trafik, og en del har valgt bilen i stedet. Det giver både mere trængsel på vejene og et samfundsøkonomisk tab.

Den 12. marts blev vi så bedt om at undgå den kollektive trafik, når det var muligt og danskerne har lyttet. Hver enkelt dansker bruger den kollektive trafik mindre i dag, end de gjorde i slutningen af 2019, hvilket skyldes primært corona-pandemien.

Det viser rapporten "Danskerne, kollektiv transport og grøn omstilling", som Passagerpulsen hos Forbrugerrådet Tænk netop har udgivet.

Fakta
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning.

Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Debatindlæg kan sendes til debat@altinget.dk

Den kollektive trafik skal prioriteres
Der er ingen tvivl om, at de manglende passagerer allerede i dag har store konsekvenser for den kollektive trafik, og gør vi ikke noget nu, kan det også få meget store konsekvenser for den kollektive trafik, samfundsøkonomien og den grønne omstilling på længere sigt.

Der er derfor brug for, at både politikere og trafikselskaber gør en endnu større indsats, så flere vælger bus og tog, når pandemien ebber ud. Det kræver blandt andet, at den kollektive trafik bliver prioriteret i den kommende, grønne mobilitetsplan.

De beslutninger, der træffes i dag, har store konsekvenser for både morgendagens transport og for de kommende generationers transportvaner

Michael Svane og Anja Phillip, Henholdsvis branchedirektør i DI Transport og formand for Forbrugerrådet Tænk

Vi ved godt, at det ikke er en let opgave at få flere til at vælge bus og tog, når de først har fundet andre veje. Der er ikke noget quick fix, der løser problemerne. Passagerpulsens seneste rapport understreger dog, at der faktisk er et potentiale for at få flere passagerer til at vælge den kollektive trafik til i fremtiden.

Rapporten viser blandt andet, at 7 ud af 10 danskere gerne vil rejse mere med kollektiv trafik, hvis den bliver forbedret. 

Samtidig bakker danskerne op om, at den kollektive trafik skal prioriteres politisk, især når det handler om at bekæmpe den stigende trængsel omkring de store byer. Her peger flest på, at den kollektive banetrafik skal udbygges.

At komme til tiden
Flere peger altså på mere tog, letbane og metro end at udbygge vejnettet selv blandt de danskere, der har en bil i garagen. Der er altså både god opbakning og et potentiale. Men hvor kan man tage fat?

Et af de allervigtigste parametre i forhold til danskernes (til)valg af den daglige transport er, at de kan stole på at komme frem til tiden. Det hænger ikke særlig godt sammen med, at busserne ofte sidder fast i lange køer sammen med bilerne i og omkring de store byer. Her er løsningen oplagt: Invester i busprioritering, så bussen får ret til at køre først i lyskrydset og får sin egen bane.

Det giver både færre forsinkelser og kortere rejsetid. Tal fra Passagerpulsen viser, at over halvdelen af danskerne bakker op om at prioritere bussen frem for bilen der, hvor der er trængsel.

En andet parameter er jernbanenettet. Lige nu investeres der allerede i at gøre det mere fremtidssikret, men det er først noget, der kommer passagererne til gavn på sigt. Indtil da vil der være togbusser og forsinkelser.

Generne kan ikke undgås, men der bør være endnu større fokus på at tage hensyn til passagererne, når arbejdet planlægges og udføres, så passagererne ikke når at flygte fra jernbanen, inden den er færdig.

Priserne skal tilpasses
Desuden spiller prisen en stor rolle, når danskerne vælger deres daglige transportløsninger. Over de seneste 20 år er prisen på den kollektive trafik steget mere end de generelle forbrugerpriser, samtidig med at det er blevet billigere at anskaffe og køre i egen bil. Der er brug for at skabe en mere hensigtsmæssig konkurrencesituation mellem bilen og den kollektive trafik.

Det seneste halve år har vi oplevet stor parathed til forandringer i mange brancher. Arbejdsgange, produkter og services har jævnligt skulle tilpasses til de nye politiske meldinger og danskernes ændrede behov.

Samme agilitet har vi ikke oplevet, når det gælder produkterne i den kollektive trafik. Her er sommerpasset en undtagelse. Pendlerproduktet er fortsat kun prismæssigt attraktivt, hvis man skal ind på sit arbejde næsten hver dag, hvilket mange netop ikke skal i øjeblikket.

En transport, der passer sammen
Sammen står vi stærkere. Det gælder også for den kollektive trafik. Forudsætningen for et godt, kollektivt trafiksystem er nemlig, at det er sammentænkt med de øvrige transportformer. Det skal være nemt at kombinere tog- og busturen med en cykeltur eller måske en delebil, så rejsen hænger sammen fra start til slut.

Her er der heldigvis masser af steder at tage fat. Invester i cykelparkering på stationerne, trygge adgangsveje og park’n’ride løsninger. Skab nem adgang til samkørsel, flextrafik, dele-, lejebiler og el-cykler via for eksempel rejsekortet og rejseplanen.

De beslutninger, der træffes i dag, har store konsekvenser for både morgendagens transport og for de kommende generationers transportvaner.

Vi vil gerne opfordre politikere, Transportministeriet, trafikselskaber og alle andre med ansvar for transport og mobilitet til at arbejde for, at den kollektive trafik kommer styrket ud af krisen, og dermed kan bidrage til at indfri klimamåsætningerne og styrke samfundsøkonomien.

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Anja Philip

Formand, Forbrugerrådet Tænk, medlem, 2030-panelet
cand.scient. cellebiologi (Københavns Uni. 1991), ledelsesfag DOL

Michael Svane

Formand, Rådet for Sikker Trafik
cand.jur. (Københavns Uni. 1982)