Aktører: Sådan får man grøn transport

KLIMAPLAN: Mens klimaminister Martin Lidegaard (R) stadig barsler med den forsinkede klimaplan, har transportaktørerne dog mange bud på, hvordan transporten gøres grøn. Læs dem her.
Foto: colourbox
Hjalte T. H. Kragesteen

Martin Lidegaard fik i denne uge kritik for endnu ikke at have præsenteret sin længe ventede klimaplan, som ifølge regeringensgrundlaget skulle være fremlagt i 2012.

Det er en plan, der skal sikre, at Danmark når sin målsætning om at sænke CO2-udledningen med 40 procent frem mod 2020. De 34 procent er allerede på plads med energiforliget. De sidste seks procent skal findes hovedsageligt i transport- og landbrugssektoren.

Men hvordan gør man det på den bedste måde på transportområdet? Det har Altinget.dk spurgt fem markante transportaktører om.

Ove Holm, underdirektør, DTL:

Hvis du kunne skrive klimaplanen, hvad er så de vigtigste virkemidler, for at transportsektoren kan nedbringe sin udledning af CO2?

”Mere gods på den enkelte lastbil. Der er brug for større udbredelse af modulvogntog og muligheden for at køre med større totalvægt på de øvrige lastbiler. Begge forslag behandles sådan set lige nu i vejdirektoratet. Det er noget, der er realistisk, og vi vil gerne gå videre ad det spor. Men svaret er nok, at der findes ikke en, to eller tre løsninger, der kan stå alene. Der skal en stribe forskellige initiativer til”.

Martin Lidegaard har fokus på både landbrug og transport. Hvor vigtigt er det, at netop transportsektoren bidrager markant til at sænke udledningen af CO2?

”Det vigtigste er, hvor det giver mest samlet set. Man skal passse på at kigge for enøjet på den enkelte sektor, hvis man kan komme endnu længere med klimaløsninger i nogle andre sektorer. Man skal passe på med at tage det udgangspunkt, at begge sektorer skal bidrage lige meget."

Ivan Lund Pedersen, trafikmedarbejder, NOAH Trafik

Hvis du kunne skrive klimaplanen, hvad er så de vigtigste virkemidler, for at transportsektoren kan nedbringe sin udledning af CO2?

”Det vil være at genoprette beskatningen af biler og benzin. Afgiften på biler er faldet helt ekstremt gennem de sidste 23 år. Og så skal man lave et nyt befordringsfradrag, efter hollandsk model, hvor man kun får fradrag for månedskort til den kollektive trafik”.

Martin Lidegaard har fokus på både landbrug og transport. Hvor vigtigt er det, at netop transportsektoren bidrager markant til at sænke udledningen af CO2?

”Det er så afgjort det vigtigste sted, man skal slå ned. Transporten er virkelig dér, hvor man bør sætte ind, fordi det har så mange andre konsekvenser. Transporten skaber også ulykker, luftforurening og skader naturen”.

Michael Svane, branchedirektør, DI Transport

Hvis du kunne skrive klimaplanen, hvad er så de vigtigste virkemidler, for at transportsektoren kan nedbringe sin udledning af CO2?

”Der er tre ting. Det ene er metodefrihed, det andet er teknologineutralitet og så endelig at transportsektoren på sin side tager ansvaret for den grønne omstilling. Vi synes, det er vigtigt, at man ikke fra dansk side stiller særkrav om en bestemt måde at gøre det på. Mange virksomheder er en del af internationale koncerner. Det betyder, at hvis man eksempelvis i en koncern har besluttet sig for CO2-neutralitet og CO2-reduktion efter en bestemt strategi, så skal der også være mulighed for at kunne levere på den strategi, som koncernen har lagt.

Derudover er det vigtigt for os, at det ikke kommer til at gå ud over mobilteten i samfundet, og at muligheden for at skabe vækst i den private sektor heller ikke forringes. Så det skal gøres med omtanke”.

Martin Lidegaard har fokus på både landbrug og transport. Hvor vigtigt er det, at netop transportsektoren bidrager markant til at sænke udledningen af CO2?

”Transportsektoren både kan, vil og skal bidrage til den grønne omstilling. Det har vi forpligtiget os til, og det er også i transportsektorens egen interesse”.

Det vigtigste overhovedet er at benytte adfærdsregulerende afgifter.

Kåre Press-Kristensen
Seniorrådgiver, Det Økologiske Råd

Kåre Press-Kristensen – Det Økologiske Råd

Hvis du kunne skrive klimaplanen, hvad er så de vigtigste virkemidler, for at transportsektoren kan nedbringe sin udledning af CO2?

”Det vigtigste overhovedet er at benytte adfærdsregulerende afgifter. Det skal være dyrt at køre i forurenende køretøjer og billigt at køre i de mindst forurenende køretøjer. Afgifter er simpelthen vigtigst, fordi al erfaring viser, at det virker. Det gælder både i det private erhvervsliv, det gælder i det offentlige, og det gælder for privatpersoner i Danmark”.

Martin Lidegaard har fokus på både landbrug og transport. Hvor vigtigt er det, at netop transportsektoren bidrager markant til at sænke udledningen af CO2?

”Transportsektoren er særligt udfordret, fordi det er en sektor, man stadig ikke har formået at tæmme. Transportsektoren har en støt stigende CO2-kurve, som dog ser ud til at være ved at stabilisere sig nu. Men altså på et højt nveau. Det er ikke, fordi den enkelte bil udleder mere CO2, det er simpelthen fordi, vi kører mere, flere anskaffer sig en bil og bruger den oftere. Så transportsektoren er en særlig udfordring, og jeg mener, at det er rigtig set, at dér skal vi virkelig ind og være kreative”.

Louise Skov – konsulent for miljø og infrastruktur i FDM

Hvis du kunne skrive klimaplanen, hvad er så de vigtigste virkemidler, for at transportsektoren kan nedbringe sin udledning af CO2?

”Hos FDM er det vigtigt at man sammentænker klimaloven med en bilafgiftsreform. Hvis man skal knække koden yderligere på CO2-udledningen på biltransporten, er det nødvendigt med en bilafgift, som også afspejler det. Det er blandt andet at have en afgift, der fremmer udbredelsen af alternative drivemidler som f.eks. gas og brint”.

Martin Lidegaard har fokus på både landbrug og transport. Hvor vigtigt er det, at netop transportsektoren bidrager markant til at sænke udledningen af CO2?

”Alle skal give en hånd med, men FDM har ikke nogen holdning til, hvad der er vigtigst. Det er et spørgsmål om, at behovet for transport stiger, og hvad man så kan gøre for, at man stadig har et fald i udledningen af CO2”.

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Kåre Press-Kristensen

Sekretariatsleder, Green Global Future, sekretariatsleder, Rådet for Godt Indeklima
cand.polyt. (DTU 2002), ph.d. (DTU 2007), HD(A) (2006)

Michael Svane

Rådgiver, bestyrelsesmedlem og formand
cand.jur. (Københavns Uni. 1982)

Ove Holm

Underdirektør, erhvervspolitisk chef, DTL - Danske Vognmænd
cand.merc. (Handelshøjskolen i Århus. 1989)

0:000:00